Dinimizde Noel Diye Bir Bayram Yoktur,Noel Kutlamak Dinimizde Yasaktır

  • Konuyu başlatan vertyucek
  • Başlangıç tarihi
V

vertyucek

Tecrübeli
Dinimizde HAZRETİ ALLAH'A C.C asi ve düşman olan kafirlerin ve müşriklerin kafirliklerine ve müşrikliklerine özgü adetleri adet edinmek,o hallerini benimsemek kafir ve müşriklere benzemek olarak adlandırılmıştır.bu tür harekler büyük günah,kabahat,çirkin bir iştir ve yasaktır.heleki dini bayramlarında (noel,yılbaşı gibi) onların yaptıklarına benzer şeyler yapmak çok çok sakıncalı bir durumdur.


Dinimiz bize yeteri kadar bayram,mübarek gün ve gece sunmaktadır.bize gizliden kin duyan,bizim değerlerimize bırakın uymayı dalga geçen,hor gören Kafir ve müşriklere özenmek hem abestir hemde büyük günahtır.


Bu durumun sakıncaları ayet,hadis ve İslam alimlerinin görüşleri ilede açıkça ortadır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
51. Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.
56. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır.
57. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine Kitap verilenlerden (sizin) dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Allah'tan korkun; eğer müminler iseniz.
Maide Suresi
kuranmeali.com


Abdullah b. Ömer'den (r.a.)rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Kim kendini bir kavme benzetirse, o da onlardandır." ( Ahmed: 2/50-92, 7/142, Ebu Davud Libas: 4031
Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle dedi:
"Acemlerin rumuzlu sözlerini öğrenmeyin. Bayramlarında müşriklerle birlikte kiliselerine girmeyin.Çünkü Allah'ın gazabı onların üzerine iner." (Beyhaki 'Sünenü'l-Kübra: 9/234, Abdürrezzak Musannef: 1609)
(Yahudiler ve hristiyanlar kitaplarını tahrif ederek içine bir çok batıl ve HAZRETİ ALLAH'LA C.C. ilgili olmayan şeyler doldurmuşlardır.Yhudilerin en büyük batıllıklarından biri haşa ÜZEYİR ALEYHİSSELAM'A ALLAH'IN C.C oğludur demeleridir.HAZRETİ ALLAH C.C çocuk edinmediğini İhlas suresinde bildirmektedir.


Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. De ki: O, Allah birdir.
2. Allah sameddir. *
3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.
4. Onun hiçbir dengi yoktur.


İhlâs Suresi
kuranmeali.com


hiçkimse O'NUN C.C haşa oğlu değildir.herşey O'NUN C.C Yarattığı şeydir. hristiyanlarda teslis inancı vardır.yani 3 İlah olduğuna inanırlar bu HAZRETİ ALLAH'A ortak,yani şirk koşmaktırlar.
Abdullah b. Amr demiştir ki:
"Kim müşriklere ait bir toprakta bulunur (bina yapar), onların nevruzlarına (yılbaşılarına) katılır, onların bayramlarını (festival ve galalarını) kutlar ve ölünceye kadar onlarla birlikte bulunursa, Kıyamet Gününde onlarla birlikte haşrolunur." (Beyhaki Sünenü'l-Kübra: 9/234.)
Huşeym diyor ki:
"Ebu Bişr, Ebu Umeyr b. Enes'ten, o da Ensar'dan bir halasından rivayet etmiştir:
"Rasulullah (s.a.v.), müslümanları namaza nasıl davet edeceği konusuna çok önem gösterdi. (Ashabıyla istişarede bulundu). Kendisine, yahudilerin yaptığı gibi boru çalınmasını teklif ettiler. Bu, onun hoşuna gitmedi ve:
"O, yahudilere aittir" buyurdu. Bunun üzerine hristiyanlara ait çanı hatırlattılar. "O da hristiyanlara aittir" diyerek hoş karşılamadığını belirtti." ( Ebu Davud Salat: 27.)


Hadisleri inceleyenler görürlerki PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V kafir ve müşriklere özgü olan şeylerden uzak durmayı katii şekilde emretmiştir.özelliklede dini sembol,tavır ve giyiniş şekillerini yasaklamıştır.bu tahrif edilmiş ve batılıllaştırılmış dinden (hristiyanlık) kardeşlerimizin alışkanlıkları arasına girmiş bu batıllık Hazır yaklaşıyorken kardeşlerimizi uyaralım bilgilendirelim.
 

N

ne ol no el

Ziyaretçi
aynen dinimizde noel diye bi bayramımız yok
 

Üst