Dinden Çıkaran bazı sözler

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
#1
1- İslamiyetin emir ve yasaklarından birini bile hafife almak, Kur'an-ı kerim ile Meleklerle, Peygamberlerle alay etmek
2- Din bilgilerine inanmamak, bunları ve din alimlerini, dini kitapları aşağılamak.
3- Allah-u tealanın buna gücü yetmez demek.
4- Allah bizi unuttu demek.
5- Birisi için; Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim? demek.
6- Cenab-ı Hakka, Allah baba demek.
7- Her hangi bir şey için; Allah'ın işi kalmadı da bunun gibi şeyler mi yaratıyor, demek. 8- Harama helal, helala haram demek.
9- Allah-ü tealaya mekan izafe etmek. Allah yukardadır, göktedir, demek.
10-Allah bize zulüm ediyor demek.
11-Bir kimse; Allah falan kuluna bu kadar zenginlik veriyor, bana ise az veriyor. Böyle adalet olur mu? demek.
12-Kötü insanları görünce. Bunlar zebani gibi insan demek.
13-Falan kimse Peygamber olsaydı, ben inanmazdım demek.
14-Büyük ve küçük günah işleyen birine, Tevbe et, denildiğinde, Ne yaptım ki tevbe edeyim demek.
15-Bir kimseye, Allah bana Cenneti verirse, sensiz istemem demek.
16-Dinen mübarek olan şeye (Dine, imana, kitaplara, Peygamberlere, mezhebe, Kabe'ye) sövmek.
17-Kur'an-ı kerimin bir ayetine bile olsa inanmamak veya şüphe etmek.
18-Kur'an-ı kerimi ve mevlüdü çalgı ile okumak.
19-İslamiyet bu asra uygun değildir demek.
20-Dinimizce farz olan bilgileri öğrenmemek, öğrenmeye lüzum görmemek.
21-Sihrin (büyünün) mutlak tesir edeceğine inanmak. (Allah dilerse tesir eder)
22-Tenasühe, yani ölen insanın ruhunun başka birine, çocuğa geçeceğine inanmak. 23-Zalim birine, adil demek.
24-Haram işleyen birine Güzel yaptın demek.
25-Yabancı kadına şehvetle bakıp; Güzele bakmak sevaptır demek.
26-Şarabın azına; Az içersen günah olmaz demek.
27-Güzel bir bebek görünce; Allah bu çocuğu özenip, bezenip yaratmış demek.
28-Kötülemek için; Falancı Cennete girse, ben girmem demek.
29-Mü'minin ağzının içine...... diye, sövmek.
30-Kafir olmak, hırsızlıktan, hainlikten iyidir demek.
31-Hristiyan olmak, komünist olmaktan iyidir demek.
32-Allah bize gökten bakıyor demek.
33-Kabirdeki ve kıyametteki azaplara; Akla, fenne uygun değildir demek.
34-Helal bana iyilik getirmiyor demek.
35-Allah-u teala için; Düşünerek veya hesap ederek yahut planlayarak yarattı demek.
37-Bir kimse, Namaz kılmamak hoş iştir dese, kafir olur.
38-Ben çalınanları ve gayb olanları bilirim, dese, söyleyen ve inanan kafir olur. Bana cin haber veriyor dese, yine kafir olur. Peygamberler ve cinniler dahi gaybı bilmezler. Gaybı ancak Allah-ü teala bilir ve O'nun bildirdikleri bilebilir.
39-Bir kimse haramlardan sadaka verse ve sevab umsa, alan fakir dahi, haramdan olduğunu bilerek; Allah kabul etsin dese ve veren dahi, amin dese, ikiside kafir olur.
40-Bir kimse birinin gıyabında bir şey söylese, yanında ki de; Gıybet etme, dese, buna karşılık o kimse de, bu bir şeymidir, dese, Ulama kafir olur demişlerdir. Bu hareketiyle haramı ihtihsan ettiği, kötülemediği için.
41-Bir kimse İslamiyeti bilmem veya istemem dese, kafir olur.
42-Rızık Allah'dandır. Lakin kuldan da hareket gerekir dese, bu söz şirkdir. Zira kulun hareketi de Allah'dandır.
43-Bir kimse, kafirlerin ibadetleri, İslamiyete uymıyan işleri güzeldir dese ve böyle itikat etse (inansa) küfürdür.
44-Namaz kılsam da kılmasam da ne fark eder demek. Küfürdür.
45-Bir kimse birini gıybet etse, sonrada; Ben onu gıybet etmedim, onda bulunan şeyi söyledim, dese Böyle söylemek küfürdür. Çünkü, harama helal demiş olur.
46-Bir kimse, bir kimse için o kimse islamiyetçidir, onun kafası İslamiyetle küflenmiş, onu bırak, bizi halimiz İslamiyetten perişan olmuş dese. Kafir olur.
47-Bir kimse, İslamiyetin modası geçti, İslamiyet bana bir halt edemez ve İslamiyet bana vız gelir, bize İslamiyet lazım değil derse. Kafir olur.
48-Bir kimse, Kur'an-ı kerim çöl kanunudur, günümüzde O'unla hükmedilemez ve O'nunla amel edilemez


KAYNAKLAR: ELFAZ-I KÜFÜR
MİFTAHÜL CENNEH
MEKTUBAT-I RABBANİ
İSLAM AHLAKI
BİRGİVİ VE TAHAVİ ŞERHLERİ
EHL-İ SÜNNET İ'TİKADI