Dindeki Emir ve Yasakları Dinlemeyerek Haddi Aşmak

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
#1
Dindeki Emir ve Yasakları Dinlemeyerek Haddi Aşmak

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
“Ey kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyiniz.”
Nisa 171
“Ey kitap ehli, dininizde haksız yere taşkınlık etmeyiniz.”
Maide 77
Delillerden Çıkartılan Hükümler:

a) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’nın ayeti tefsirdeki ifadeleri dikkatle düşünüldüğünde resim ve heykellerin yasaklanmasındaki hikmet ortaya çıkar.

b) Her ümmette şirkin yayılma sebebi, rabbani bilginin ve nebevi talimin reddedilmesi, toplumda günlük yaşamdan uzaklaştırılması ve bu şekilde unutulmasıdır.

c) Rabbani ilmin sahibi, nebevi metodu iyi bilen âlimlerin toplumlarda söz sahibi edilmemesi, nasihatleri dikkate alınmayıp onlara değer verilmemesi ilmin unutulmasının başlıca amilidir.

d) Şeytan, düşmanı insanı onun da kendi gibi cehennem ehlinden olması için haddi aşmaya götürür. Bunu tedricen yapar. Önce işe Allah dostu salih kimseleri haddinden fazla sevdirerek ve tazim ettirerek başlar. Sonra onların kabirlerini insanların hacetler kıblesi haline getirir ve onlara şu fiilleri fısıldar:

1) Onların kabri başında yapılan dua kabul edilmeye şayandır, der.
2) Onları Allah ile kendi aranızda aracı edininiz, der.
3) Onlara kabirleri başında sıkıntı ve isteklerinizi bildirin ve onlara dua edin, der.
4) Onların kabir ve türbelerinin başında kurban kesip yemekler yaparak, oraları bayram yerleri edinin ve onlara bu şekilde ibadet edin, der.
5) Kabirlere ve salih kimselerin türbelerine ibadeti, duayı, kurban kesmeyi vb. fiilleri yasaklayanlar sizin en büyük düşmanınızdır. Onlarla savaşın ve onlara fırsat vermeyin, der.
Allah-u Teâlâ, şeytanın insandan dostlarına bu gibi şeyleri fısıldayıp salih insanlarla onların mücadele etmesini istediğini bize bildirmektedir:
“Şüphesiz şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmeleri için fısıldar telkinde bulunur. Eğer onlara uyarsanız, siz de müşriklerden olursunuz.”
Enam 121
Yani şeytanın telkinine kanar ve sizler de kabirleri, türbeleri tapınak haline getirir, oralardan ihtiyaçlarınızın giderilmesini, hastalıklarınızın şifa bulmasını ister dua ederseniz; oralarda namaz kılar, kurban keserseniz müşriklerden olursunuz demektir.
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#2
Yani şeytanın telkinine kanar ve sizler de kabirleri, türbeleri tapınak haline getirir, oralardan ihtiyaçlarınızın giderilmesini, hastalıklarınızın şifa bulmasını ister dua ederseniz; oralarda namaz kılar, kurban keserseniz müşriklerden olursunuz demektir:gula::art::tşk: