Dayanışma ve Yardımlaşma Bilinci

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1


DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA BİLİNCİ


Dayanışma, toplumu ayakta tutan en önemli toplumsal olgulardandır. Dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle hareket eden toplumda sevgi ve kardeşlik, birlik ve beraberlik hüküm sürer. Dayanışmanın egemen olduğu toplumda “birlikten kuvvet doğar” ilkesince insanların kucaklaşmaları, iyilikte, güzellikte birbirlerine sahip çıkmaları, kenetlenmeleri ve birbirlerini desteklemeleri esastır.

Dayanışma, Peygamberimizin (s.a.s.) örnek toplumunda bize sunduğu en önemli, en hayatî noktalardandır. Peygamberimizin arzu ettiği toplum dayanışma toplumudur.

Dayanışma, bir bakıma sevginin göstergesi, ispatı ve pratiğidir. Dayanışmacı toplumda özveri ve yardımlaşma esastır. Dayanışma toplumunda insanlar birbirlerini kollarlar.

Dayanışmanın hakim olduğu erdemli toplumda, zengin-fakir, üst-alt ayrımcılıklarına başvurmaksızın durumu iyi olanlar iyi olmayanlara yardım elini uzatırlar.

Belirtmek gerekir ki, dayanışma temelinde kurulan toplumda çalışmak, çalışkan olmak, üretmek, onsuz olmaz bir şarttır. Emek harcamak, dayanışmacı bir toplumun temel düsturudur. Oturmak, var olanla yetinmek, Peygamberimizin örnek dayanışmacı toplumunun
bireylerinin yaptığı bir şey değildir.

Herkesin gücü yettiği ölçüde dayanışma ruhuyla bir diğerine yaklaştığı ve çalıştığı bir toplumda çaresizliğin, çözümsüzlüğün, zafiyetin, huzursuzluğun olması mümkün değildir.
 

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#2
Dinimiz mü'minlerin maddi ve manevi bakımdan birbirlerine
destek olmalarını istemiştir. Bunun sahabe arasında yaşanan
güzel bir örneği Kur’an’da zikredilmiştir:
“Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş
ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri
severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık
duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile
onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden,
hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”
(Haşr, 59/9)
Bu ayette, yardımlaşma bir başkasını kendine tercih edebilme,
sevme, gönülden verme övülürken; cimrilik, hırs ve
tamahkârlıktan da uzak durmanın kurtuluş vesilesi olacağı
vurgulanmaktadır.