Çözüldü Cumhuriyet döneminde neden tarıma önem verildi, önemi nedir?

  • Konuyu başlatan Ödevci
  • Başlangıç tarihi
Ödevci

Ödevci

Kıdemli Üye
Üye
Cumhuriyetin ilanından sonra tarıma önem verilmiş ve çiftçiler desteklenmiştir. Peki neden cumhuriyet zamanında tarıma büyük önem verildi. Cumhuriyet Yönetiminin Tarıma Önem Vermesinin Nedenleri olabilir kısaca hakkında bilgi verir misiniz?
 

okuryazar

okuryazar

Çalışkan Üye
Cumhuriyet döneminde savaşlardan yeni çıkılmış ve bu savaşlarda özellikle de okumuş ve üretim gücüne sahip halkın büyük çoğunluğu ölmüştü. Kalanlar ise çoğunluğu kadınlar ve çocukların oluşturduğu kalabalıklardı. Hatta cepheden kaçan eşkıya takımları insanlara zulmedebiliyorlardı. Böyle bir ortamda açlık en büyük sorun teşkil ettiğinden gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tarım alanında çalışmalar yapılmış, ilk defa traktör ile yani makine ile tarla sürülmüş ve bu alanda yenilikler yapılmıştır.
 

Üst