Cömertlik İle İlgili hadisler (2)

ma'vera

Emektar
Özel Üye
CÖMERTLİK (2)

Enes (r.a)’dan. Şöyle demiştir:

“ İslâm uğruna Rasûlullah (s.a.v)’den ne istenilmiş ise mutlaka vermiştir. Bir keresinde bir
kimse gelmiş ve ona iki dağ arası koyun sürüsünü vermişti.Bu kimse de:

Ey kavmim, Müslüman olunuz. Şüphe yok ki Muhammed, fakir olmaktan korkmayan bir kimse gibi bol bol bağış yapmaktadır.” Demişti.
Kimisi yalnızca dünyalık isteyerek Müslüman olurdu da,çok geçmeden islâm,onun gözünde dünya ve dünyadaki şeylerden daha sevimli olurdu.”
(Müslim)

************
Ömer (r.a)’dan. Şöyle demiştir:
“ Raûlullah (s.a.v) bir mal bölüştürdü. Ben de:
Ey Allah’ın Rasûlü, bu mal verdiğin kimselerin dışındakiler (Suffedekiler) bu mala onlardan daha layıktı.” Dedim. O da:
Bunlar, kaba sözlerle benden mal istemek veya beni cimri saymak arasında bıraktılar. Ben ise cimri değilim.” Buyurdu.
(Müslim)
**************
Cübeyr b. Mut’îm (r.a)’dan. Huneyn savaşından dönerken, kendisi Hz. Peygamber (s.a.v) ile birlikte yürüyormuş. Bedevîler, kendisinden ganimet malı istemek için Rasûlullah (s.a.v)’in peşini bırakmamışlar, sonunda (dikenli bir ağaç olan) Semure ağacına doğru yürümek zorunda kalmış, bu arada ağacın dikeni (belden yukarı bürünülen)ridâsına takılıp üzerinden çekip almış,bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v) durmuş ve:
Ridâmı alıverin.Eğer şu dikenli ağaçlar kadar ganimet mal olsa bile onu aranızda bölüştürürüm, bu taksimden sonra, beni ne cimri, ne yalancı, ne de korkak olarak bulabilirsiniz.” Buyurdu.
( Buhârî)

*************
Ebû Hureyre (r.a)’dan. Rasûlullah (s.a.v):
Sadaka malı eksiltmez. Allah, af sebebiyle bir kulun mutlaka şerefini artırır. Allah için tevazu göstereni ise Allah mutlaka yükseltir.” Buyurmuştur.
(Müslim)
*************
Amr b. Sa’d (r.a)’dan. Kendisi Rasûlullah (s.a.v)’i şöyle buyururken işitmiştir:
Üç konu vardır ki, bunlar hakkında yemin ederim. Bunlar hakkında size bir söz (hadis) söylüyorum, bunu ezberleyiniz:
Bir kulun malı sadakadan dolayı eksilmez.
Bir kul haksızlığa uğrar da sabrederse, Allah, onun şerefini kesinlikle artırır.
Bir kul dilencilik kapısını açarsa, Allah da ona fakirlik kapısını kesinlikle açar.

( Hadisin ravisi: “ Veya buna benzer söz söyledi” demiştir)
Size bir söz (hadis) daha söylüyorum, onu da ezberleyiniz:
Dünyadakiler dört kısımdır.
Birincisi,Allah’ın kendisini mal ve ilimle rızıklandırdığı bir kuldur. Bu kul ,kendisine verilenler konusunda Rabb’inden korkar, akraba ile ilişkisini sürdürür, kendisine verilenlerin üzerinde Allah’ın hakkı olduğunu bilir. İşte bu kul en yüksek mertebededir.

İkincisi, Allah’ın kendisini ilimle rızıklandırıp da, mal ile rızıklandırmadığı bir kuldur. Bu kul samimi olarak: “
Keşke benim malım olsaydı da, falan kimsenin yaptığı gibi ben de yapsaydım.” Der. Bu kul da niyetine göre karşılık alır.Her ikisinin sevapları birdir.

Üçüncüsü, Allah’ın kendisini mal ile rızıklandırıp da ilim ile rızıklandırmadığı bir kuldur. Bu kul, bilgisizce malını boşa harcar. Bu kul, kendisine verilenler konusunda Rabb’inden sakınmaz, akraba ile ilişkisini sürdürmez, kendisine verilenlerin üzerinde Allah’ın hakkının olduğunu bilmez.İşte bu kul, en kötü mertebededir.

Dördüncüsü, Allah’ın kendisini ne mal ile ne de ilimle rızıklandırdığı bir kuldur. Bu kul da (üçüncü kimseye özenerek) :“
Keşke benim malım olsaydı da, falan kimsenin yaptığı gibi ben de yapsaydım.” Der.Bu kul da niyetine göre karşılık alır.Bu son ikisinin günahları birdir.”

(Hadisi Tirmizî rivayet etmiş ve: “ Hadis, hasen ve sahih hadistir.” Demiştir.)
***********

Âişe (r.a)’dan.Rasûlullah (s.a.v)’in ev halkı bir koyun kesmiş. Derken Hz. Peygamber (s.a.v):
Koyundan geriye ne kaldı?” buyurmuş. Âişe (r.a) da ( koyunun etinin sadaka olarak dağıtıldığını belirterek):
Kürek kemiğinden başka bir şey kalmadı.” Demiş. Hz. Peygamber (s.a.v) de:
Öyleyse kürek kemiği dışında tamamı duruyor.”buyurmuş.
(Hadisi Tirmizî rivayet etmiş ve: “ Hadis, sahih hadistir.” Demiştir.)

**********
Esmâ bintü Ebi Bekir (r.a): “ Hz. Peygamber (s.a.v) bana:
Kesenin ağzını bağlı tutma,sana da bağlı tutulur.” Buyurdu.” Demiştir.
Diğer bir rivayette ise:
Sadaka ver ve sayısını sayma, Allah da sana karşı sayar. Çömleğe saklama, Allah da sana karşı saklar.” Buyurdu.” Demiştir.
( Müttefekun aleyh)

Riyâzü’s-Sâlihîn
S:310-311-312-313
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Neden başlıkta bir büyük harf bir küçük harf kullanıyorsunuz.
 
Üst