Cennetlikler Uyumazlar

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1


Hafız Ebubekir b. Merdeveyh… Câbir’den rivayet etti ki; RasÛlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Uyku ölümün kardeşidir ve cennetlikler uyumazlar.”

Taberanî… Câbir’den rivayet etti ki; RasÛlullah (s.a.v.); kendisine. ‘Cen­netlikler uyurlar mı?’diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

Uyku, ölümün kardeşidir ve cennetlikler uyumazlar,”

Beyhakî… Abdullah b. Ebi Evfâ’dan rivayet etti ki; adamın biri, RasÛ­lullah (s.a.v.)’e şöyle bir suâl sordu: “Cenab-ı Allah, dünyada gözlerimizi uy­kuyla dinlendiriyor. Şu halde cennetlikler de uyurlar mı?” RasÛlullah (s.a.v.) ona şöyle cevap verdi:

Doğrusu uyku Ölümün ortağıdır. Cennette Ölüm yoktur.

Peki ya cennetliklerin dinlenmesi nasıl olacaktır? diye sorduklarında RasÛlullah (s.a.v.) şöyle cevaplandırdı:

Doğrusu orada usanç yoktur. Onların bütün işleri rahattır.

Bunun ardından Cenab-ı Allah şu âyet-i kerimeyi inzal buyurdu:

Orada bize ne bir yorgunluk gelecek, ne de bir usanç gelecektir.

Cennetliklerin İlahî Hoşnutluğa Mazhar Olmaları:

Bu da onlardaki fazilet ve üstünlükten dolayıdır.

Yüce Allah buyurdu ki:

Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennet şöyledir: Orada temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü ürün ve rable-rinden mağfiret vardır.” {Muhammed, 47/15)

Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, temelli kalacakları, içlerin­den ırmaklar akan cennetler, Adn cennetlerinde hoş meskenler vâdetmiştir. Al­lah’ın hoşnud olması en büyük şeydir. İşte büyük kurtuluş budur.

Onur Ve Üstünlük Sahibi Olan Allah, Cennet Ehlinin Üzerine Sürekli Hoşnutluğunu İndirir:Mâlik b. Enes… Ebû Saîd’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Yüce Allah, cennetliklere şöyle seslenir:

Ey cennet ehli!.

Buyur ey Rabbimiz. Emrine amadeyiz.

Hoşnud oldunuz mu?

Yaratıklarından hiç birine vermediğini bize verdin. Artık ne diye hoş­nud olmıyalım?!

Size bundan daha üstün olanını verdim.

Ey Rabbimiz! Bundan daha üstün olan nedir?

Hoşnudluğumu üzerinize indireceğim ve bundan sonra size artık hiç kızmayacağım.

Ebubekir eI~Bezzar… Câbir’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennetlikler cennete girdiklerinde yüce Allah onlara: “Size bundan da­ha üstün olanı vereyim mi?” der. Onlar da: “Bundan daha üstün olan şey ne­dir ki ey Rabbimiz?” diye sorarlar. Yüce Allah: “Hoşnudluğum bundan daha büyüktür” diye cevap verir.

Bu hadis, Buharî’nin sıhhat şartlarını taşımaktadır ama diğer hadis kitap­larının sahipleri bunu bu kelimelere tahric etmiş değildirler.

Kaynak – Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#2
Cennetlikler cennete girdiklerinde yüce Allah onlara: “Size bundan da*ha üstün olanı vereyim mi?” der. Onlar da: “Bundan daha üstün olan şey ne*dir ki ey Rabbimiz?” diye sorarlar. Yüce Allah: “Hoşnudluğum bundan daha büyüktür” diye cevap verir.“
:ççk::gula::tşk: