Cenaze Namazı Nasıl Kılınır

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1

“Her canlı ölümü tadacaktır”. (Âl’i İmran, 3/185)
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) “Ölülerimizin güzel işlerini yad edin, kötü taraflarını dile getirmeyin.” (Tirmizi, “Cenâiz”, 34) buyurmuştur.

İslam dinine göre ölüm yok oluş değil bilakis ebedi alemde var olmaktır. Hal böyle olunca, ölen kişiye yapılan hazırlıklara teçhiz ölünün yıkanmasına gasil, kefenlenmesine tekfin, tabuta konup taşınmasına teşyi ve kabre konmasına defin denir.

Cenaze namazı kıyamda rükû ve secdesi olmayan dört tekbirli bir namazdır. Allah’a hamd Rasulüllaha salavat, ölüye duadır ve şöyle kılınır:

Cenazeye ve kıbleye yönelik saf tutularak niyet edilir. İmam tekbir alarak ellerini bağlar; cemaat da tekbir alarak imama uyar. İmam ve cemaat içinden “Sübhanekeyi vecelle senâuk” duasıyla okurlar. Sonra imam ellerini kaldırmadan tekbir alır, cemaat da içinden tekbir alır; hepsi içinden “salli” ve “barik” dualarını okurlar, tekrar tekbir alırlar; bilenler cenaze duasını, bilmeyenler “Fatiha” suresini veya başka bir dua okurlar. Yine aynı şekilde tekbir alarak sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarlar.

Cenaze, definden sonra telkin, taziye ve okunan Kur’an-ı Kerim’le yapılan dualarla ebedi aleme uğurlanır.
 

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#2
Cenaze Namazı Duası

[FONT=&quot]Erkek cenaze için cenaze namazı duası. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]"Allâhümma'ğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gaibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sagýrinâ ve kebîrinâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ fe ahyihî ale'l-islâm ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale'l-îmân. Ve hussa hâze'l-meyyite bi'r-ravhi ve'r-râhati ve'l-mağfireti ve'r-rıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fe zid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fe tecâvez anhü ve lakkihi'l-emne ve'l-büşrâ ve'l-kerâmete ve'z-zülfâ, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn" [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](Anlamı: Allahım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı, erkeğimizi kadınımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü mağfiret buyur, bağışla. Allahım! Aramızdan yaşatacaklarını İslâm üzere yaşat, öldüreceklerini iman üzere öldür. Şurada duran ölüye, kolaylık ve rahatlık ver, onu bağışla. Bu kişi, iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliğini artır; eğer kötü davranmış günahkâr bir kimse idiyse, sen rahmet ve merhametinle onları görmezden gel. Ona güven, müjde, ikram ve yakınlık ile mukabele et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahım).[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Ölen kişi çocuk gibi mükellef olmayan bir kimse ise, duadaki ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale'l-îmân (öldüreceklerini iman üzere öldür) cümlesi yerine Allâhümme'c‘alhü lenâ feratan, Allâhümme'c‘alhü lenâ ecren ve zuhran, Allâhümme'c‘alhü lenâ şâfi‘an müşeffe‘an (Allahım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap, ecir vesilesi ve âhiret azığı eyle, onu bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle!) diye dua edilir.[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Ölen kişi kadın ise,
[/FONT]
[FONT=&quot]Duanın ana metni ve anlamı aynı kalmak üzere, duadaki … ve hussadan sonraki zamirler kadın yerini tutacak şekilde şöyle değiştirilir: Ve hussa hâzihi'l-meyyite bi'r-ravhi ve'r-râhati ve'l-mağfireti ve'r-rıdvân. Allâhümme in kânet muhsineten fe zid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fe tecâvez anhâ ve lakkiha'l-emne.[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Kaynak:İlmihal, I, İman ve İbadetler, İsam, Türk Diyanet Vakfı, İstanbul, 1999[/FONT][FONT=&quot][/FONT]