Celaleddin el-Mahallî kimdir?

  • Konuyu başlatan Münzevi
  • Başlangıç tarihi
Münzevi

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
Celaleddin el-Mahallî, 791/1389 yılında Kahire’de doğmuş ve orada yaşamıştır. Mantık, dil bilim ve din ilimlerinde kendini geliştirmiş, Kahire’deki medreselerde fıkıh dersleri okutmuştur. 864/1460 yılında Kahire’de vefat etmiştir. (Mahallî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 27, s. 326-327' den düzenlenmiştir.)
 

Üst