Cebbâr ne demektir?

  • Konuyu başlatan ma'vera
  • Başlangıç tarihi
ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Cebbâr:
(Sıfat-ı İlahiyedendir) İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Büyüklük, azamet ve kudret sahibi. İmar eden Cenab-ı Hak. Kullarını ıslah edip tevbeye götüren Allah Teâlâ Hz.leri (C.C.)

* Zâlim, gaddar, müstebid, mütemerrid insanlar da bu sıfatla tavsif edilir. Meselâ; Cengiz, cebbar ve gaddar bir devlet adamı idi.

* Koz: Gökyüzünün cenubunda bulunan bir yıldız kümesi.


Cebbârâne:
Cebbarcasına. Cebbar olana yakışacak tarzda.


Cebbârî:
Cebbara mensub, cebbarlık, cebredicilik. Cebbarlık eden.


K:Yeni Lûgat
 

Üst