Caminin Bölümlerinin Resimleri ve Görevleri

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Caminin Bölümlerinin Resimleri ve Görevleri kısaca resimli anlatım şeklinde aşağıda yer verilmiştir.

Mihrab: İmamın namaz kıldırdığı yer. Kıble yönünde bulunur. Girintili bir bölümdür.Minber: Cuma ve bayram namazlarında imamların çıkarak hutbe okuduğu yer. Merdivenli yüksek mevki.Kürsü: İmamın vaaz verirken oturduğu ve yüksekte olan bölüm.Minare: Her camide büyük ya da küçük bulunan ezanların okunduğu kule tipinde yüksek yapı.Şerefe: Minarede balkon gibi görünen çepeçevre saran kısım. Her minarede mutlaka 1 tane bulunur. 2 tane bulunan minareler de vardır. Minarenin içerisinden merdivenler ile çıkılır.Alem: Hilal şeklinde ve minarenin tepesinde yer alan simge.Caminin Bölümleri Görevleri ve Resimleri
 

C

caminin bölüm

Ziyaretçi
Bir camide bulunan bölümler genel olarak hemen aşağıdaki resimde yazılmıştır
Aşağıdaki resimdeki görseldeki sırayla yazılan numalar ve o numaraya karşılık gelen caminin bölümlerinin isimlendirilmiş halidir. Resmin altında yazılan caminin bölümleri teker teker kısa kısa açıklanmıştır.

Caminin Bölümleri Resimli
1- Cami: Müslümanların ibadet etmek amacıyla toplandıkları büyük yerlere cami, küçük yerlere ise mescit denir. Caminin sözlük anlamı, toplayan, toplayıcı demektir. Müslümanların ibadet yapmak için toplandıkları yer camilerdir. Camiler, İslamiyetin icaplarını, emir ve yasaklarını öğretmek ve bunlara uyulmasını sağlamak için kullanılır.

2- Mihrap: Cami, mescit ve namazgahlarda kıble istikametini gösteren ve imamın cemaat önünde durarak namaz kıldırdığı yere denir. Mihraplar genellikle oyuk bir hücre şeklinde yapılırlar. Namazgahlarda bu mihrap yeri dikili bir taşla gösterilir. Mihraplar, caminin mimari durumuna uygun olarak sade veya süslü olarak yapılırlar.

3- Minber: Camilerde üzerine hatibin çıkıp hutbe okunmasına mahsus merdivenli yüksek kürsüye denir.

4- Kürsü: Camilerde, vaiz ve ders vereceklerin oturmasına mahsus, üstüne birkaç basamaklı bir merdivenle çıkılan seyyar veya sabit sedire denir. Bunların üstü oymalarla süslü, ağaçtan taht gibi yapılmış olan yerlerine bir minder konulur. Önlerinde kitap koymaya mahsus rahleler vardır. Bunlar genellikle tahtadan oymalı ve sedefli olarak gayet süslü yapılırlar. Bazı camilerde mermerden yapılmış olanları da vardır. Camilerin başlıca eşyasından birini meydana getirir ve her camide bir iki tane bulunur. Camilerde bulunan bu kürsülere vaaz kürsüsü denir.

5- Müezzin mahfili: Müezzinlerin görevlerini yaptıkları yüksekçe yerdir.

6- Rahle : Kuranı Kerim ya da dini kitap okumak için ayrılmış küçük masacık.

7- Minare: Caminin bitişiğinde, ezan okumak ve ezanı civara duyurmak için ince bir kule şeklinde bir veya birkaç şerefesi bulunan yüksek yapı. Yeni minareler genellikle taştan yapıldıkları gibi tuğladan ve ahşaptan yapılanları da vardır. Minare en alt kısmından başlamak üzere şu kısımlardan meydana gelir: Kürsü, pabuç, gövde, şerefe, petek, külah ve alem. Minarenin içindeki merdivenle şerefeye çıkılır.

8- Şerefe: Minare üzerinde ezan okumak için yapılmış dairsel balkolardır. Bazen bir, bazen iki ya da daha çok olabilir.

9- Şadırvan: Üstü çadır şeklinde bir dam veya bir ahşap kubbe ile örtülü yüksek mermer bir havuz olup, içinde bir fıskiyeden veya lüleden akan sular toplanarak dış tarafında sıra ile takılmış musluklardan akar. Caminin iç avlusunda cemaatin abdest alması için yapılmıştır.

10- Kubbe: Camiler başta olmak üzere yapılarda yarım küre şeklindeki dam. Kasnak, kemer, tavan ve pencereleri vardır. En büyük kubbe Selimiye Camii kubbesidir.

11- Alem: Minarenin tepesine yerleştirilen hilâl (ay) şeklindeki tepeliğe denir.
 

C

camici

Ziyaretçi
camide iki bölüm vardır aslında kadınlar bölümü ve erkekler bölümü yanlışmıyım arkadaşlar
 

Üst