Çözüldü Büyük selçuklu devletinde ikta sistemi nedir kısaca?

  • Konuyu başlatan Ödevci
  • Başlangıç tarihi
Ödevci

Ödevci

Kıdemli Üye
Üye
Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu devletinde ikta sistemi uygulanırdı. Osmanlı devletinde de ikta sistemi var mıydı? İkta sistemi hakkında kısaca bilgi verir misiniz? ikta sistemi ilk kez hangi devlet tarafından oluşturulmuştur ve hangi devletlerde uygulanmıştır?
 

okuryazar

okuryazar

Çalışkan Üye
İkta Nedir: İkta kelimesi arapça kökenli bir kelime olup manası; bir kişinin kendisinin olmayan, devlete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil kişilere hizmet ve ücretlerine karşılamak için verilmesidir.
Tarih boyunca ikta sistemi Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devletinde uygulanmış ve daha sonra Osmanlı Devletinde bu sistem tımar sistemi olarak devam etmiştir.

İkta sisteminin faydaları nelerdir?
1- Bütçeden para ayırmadan asker yetiştirmiş.
2- Ülkedeki otoritenin güçlenmesini,
3- Osmanlı Devleti tarım arazilerinin sürekli işlenmesini sağlamışlardır.
4- Devletin maaş yükü azalmıştır.
5- Toprak gelirleriyle memur maaşları karşılanmış ve iktalarda savaşa hazır askerler yetiştirilmiştir.
6- Üretim kontrol altına alınarak artırılmıştır.
7- Taşrada devlet otoritesi sağlanmıştır.
8- Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi sağlanmıştır.
 

Üst