Bütün DUA'ları içerisinde bulunduran DUA..

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Allâhümme innî eselüke min hayri mâ seeleke minhü
nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem
Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke
Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem
Ve entel-müsteân, ve aleykel-belâğ, ve lâ havle velâ
kuvvete illâ billâh:


Allahım! Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim
Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin
sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız
Yardım ancak senden beklenir İnsanı dünya ve âhirette
muradına ulaştıracak sensin Günahtan kaçacak güç,
ibadet edecek kuvvet ancak Allahın yardımıyla kazanılabilir