Berat Gecesinin Faziletin hakkında bilgi

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
Berat Gecesinin Faziletin hakkında bilgi verir misiniz?
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Kur’ân’ı Hakîm’de ve hadis-i şeriflerde şânından bahsedilen ‘Berat Gecesi’nin hikmet ve fazileti şu beş esasta toplanmıştır:

1- Her önemli, muhkem iş bu gecede ayrılır Bir sene müddetle olacak hadiseler, rızıklar, eceller, hastalıklar, zelzeleler ve harpler vs bu gece hükme bağlanıp, Allah’ın izniyle, bu işleri görecek meleklere telsim olunur(1)

2- Bu gecede yapılan ibadetin fazileti çok büyüktür Bu yüzden dolayı Peygamber’imiz (sav) bu gece her zamankinden daha çok ibadet ve taatte bulunmuşlar ve şöyle buyurmuşlardır: “Şaban ayının yarısı gecesi (Berat) oldu mu, onu ibadet ve taatle geçirin, gündüzünde de oruç tutun”(2)

3- Hak Teâlâ bu gece rahmetini bol bol indirir ve ihsan eder Efendimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır: “Allah Teâlâ bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmetle tecelli eder ve şöyle buyurur: ‘Yok mu istiğfar eden, onu mağfiret edeyim, yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu hastalığa yakalanan ona afiyet vereyim!?’ ‘Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen?’ diye ta fecre kadar devam eder”(3)

4- Bu gece müminler için af ve mağfiret gecesidir Bu gecede pişmanlık ve samimiyetle tövbe edenlerin günahları bağışlanır Efendimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır: “Allah (cc) bu gecede Benî Kelb Kabilesi’nin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebetleri kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz”(4)

5- Bu gecede Rasûlullah (sav) Efendimiz’e şefaatin tamamı verilmiştir Peygamber’imiz (sav) şâbanın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi, on dördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi, sonra on beşinci gecesi niyaz etti hepsi verildi(5)

1 Tefsir-i İbn-i Kesir, 6/245
2 İbn Mâce; et-Tâc, 2/93
3 İbn Mâce
4 et-Terğib ve’t-Terhib, 2/118
5 Elmalı Tefsiri, Duhan suresi 3 âyet
 

Üst