Aynı vakitte camiye getirilen birden fazla kadın ve erkeğin cenaze namazını imam nasıl..

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Soru
Aynı vakitte camiye getirilen birden fazla kadın ve erkeğin cenaze namazını imam nasıl kıldırır?

Cevabımız

Değerli Kardeşimiz;

Kadın Ve Erkek Cenazesi Birarada Hazır Olursa :

Erkek imamdan tarafa, kadın kıbleden tarafa konularak namaz*ları kılınır. Yani erkek tam imamın önüde bulundurulur. Kadın on*dan sonra konulur. Erkek çocukla kadın bir arada bulunursa, erkek çocuk imamın önüne, kadın da ondan sonra konulur. Tabii bu ter*tip, musalla taşları müsait olduğu takdirde uygulanır. Musalla taş*ları bir sıra halinde tesbit edilmişse, o takdirde takdim te'hir diye bir husus söz konusu değildir. Ancak imam konulan cenazelerin na*mazlarını ayrı ayrı kıldıracak olursa, erkeklere öncelik tanır. (Fazla bilgi için bak : Nasbu'r-Raye - Zeylaî : 2/266, 267. )

Birkaç Cenaze Birden Hazır Olursa :

Bu durumda imam serbesttir; dilerse her birisi için ayrı namaz kılar, dilerse hepsi için bir niyet getirip bir namaz kılar. (Mi'racü'd-Diraye - İbn Abidİn - Mecmau'l-Enhür - Şehzade Damad.)

Birden Fazla Cenazenin Musallaya Konuluşu :

İmam bu hususta da serbesttir; dilerse hepsini yanyana bir sıra halinde koyar, dilerse ardarda koyar. Bir sıra halinde sıraladığı takdirde en salih olan kişinin göğüs hizasında durup namaz kıldırır. An*cak ardarda koyduğunda, namazdaki tertibe riâyet eder. Yani önde erkekler, onun arkasında çocuklar, en geride ise kadınlar bulunur.

Cenazelerin hepsi erkek ise, en âlim ve yaşlı olanı öne konulur, diğerleri bilgi ve yaşlarına göre tertiplenir.

(bk. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/72 - 75)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet Editör