Aşure gününde aileye ikram

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Ebu Hüreyre (r.a.) buyurmuş ki:

Peygamber SAS Efendimiz şöyle buyurdu:
" Kim bu Muharrem'in onuncu günü ailesine,çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur; yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşyalar vermek sûretiyle bir genişlik, bir ikram, bir ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa; Allâh da ona bu günden sonra, senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar" diye buyurmuş.

Bu hadis-i şerifi Beyhakî ve diğer kaynaklar çeşitli yollarla , yani hadis rivâyetleriyle rivâyet etmişlerdir, sahabeden pekçok insanlar vasıtasıyla...Pekçok rivâyet, çeşitli iyi kaynaklardan bize kadar geliyorsa, burdan anlıyoruz, demek ki bu da doğru bir şey; yani böyle olduğu zaman rivâyetler kuvvetleniyor.

Demek ki Aşûre gününde yapacağımız güzel işlerden birisi de nedir? Çoluk çocuğumuza ikramı, hediyeleri, yiyecek içecek hususundaki şeyleri , erzâkı çok yapmaya gayret etmeliyiz.

Bize şimdi Avrupalılar'dan bir sürü adetler geldi: " Orman günü, çiçek günü, analar günü, babalar günü..." çeşit çeşit şeyler. Biz de ne yapmak istiyoruz? Dini günlerimizi öne çıkarmak istiyoruz. İşte Aşure günü, evde bir sürü şenlik, güzellik, rızk bolluğu, meyvalar, kuru gıdalar, kuru yemişler...vs. Çorap, mendil, kalem, defter hediyeler olursa, senenin öteki günlerinde Allâh-u Teala Hazretleri'nin eve bereket vereceği anlaşılıyor. Demek ki, Aşure gününde bir de böyle evimize lütufkâr olmaya gayret etmeliyiz.

Kitaplarda daha başka rivayetler var, tavsiyeler var. Özellikle büyük âlim ve evliyaullahtan pîrimiz Abdülkâdir-i Geylânî Hazretleri'nin Gunyetüt-Talibîn'inde, Ebul-Leys-i Semerkandî'nin kitabında ,daha başka vaaz ve hadis kitaplarında , et-Tergîb vet-Terhib isimli eserde, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, rivâyetler var. Adbülkâdir-i Geylânî Hazretleri'nin kitabında bugünün tarihi bir gün olduğu ifade ediliyor.

Tabi Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahât var, yani Muharrem'in 10. günü olduğu için aşereden " Âşûrâ " denmiş olabilir, daha başka sebeplerde zikrediliyor...Eski peygamberlerin hep bu Aşure gününde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor. Allâh da bize çeşit çeşit hayırlar , lütuflar ihsan eylesin...


Prof.Dr. Mahmud Es'ad Coşan ( Rh.A.)
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#2
Tabi Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahât var, yani Muharrem'in 10. günü olduğu için aşereden " Âşûrâ " denmiş olabilir, daha başka sebeplerde zikrediliyor...Eski peygamberlerin hep bu Aşure gününde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor. Allâh da bize çeşit çeşit hayırlar , lütuflar ihsan eylesin...
emeğine sağlık