Anneler Bir Mekteptir

  • Konuyu başlatan EyLüL
  • Başlangıç tarihi
EyLüL

EyLüL

Çalışkan Üye
Kademeli
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“(Ey Rasûlüm!) Sen yüzünü hanîf olarak dîne, Allâh insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir! Allâh’ın yaratışında değişme yoktur! İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rûm, 30)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Her doğan çocuk, İslâm fıtratı üzere (temiz ve günahsız olarak,tevhîde meyilli bir şekilde) doğar. Daha sonra ana-babası onu (inançlarına göre) ya Hıristiyan, ya Yahûdî ya da Mecûsî… ya*par.” (Müslim, Kader, 22; Buhârî,Cenâiz, 92)
Her insanın iç âleminde müsbet ve menfî temâyüller bir arada bulunmaktayken, insanın doğuşta hayra daha fazla meyilli olması çok hikmetlidir. Bu özellik,öncelikle Allah Teâlâ’nın rahmetinin gazabını geçmesinin kulları üzerindeki bir tecellîsidir. Diğer taraftan yine bu hadîs-i şerîf, hâricî şartların ve toplumun, çocukluk çağındaki insanlara ne kadar çok tesir ettiğini göstermektedir. Öyle ki, o ilk çocukluk yıllarındaki sâfiyet, berraklık ve temizlik dikkatle korunmadığı takdirde zamanla kirlenmeye ve yok olmaya başlar.
Bu sebeple çocuğun eğitimi öncelikle anne kucağında başlar. Annenin ağzından çıkan her kelime, çocuğun şahsiyetine konulan bir tuğla mesabesindedir. Anne yüreği,çocuğun eğitim gördüğü bir sınıftır. Bir Arap atasözünde dendiği gibi, “el-Ümmümedresetün: Anne bir mekteptir.” Şefkatin en büyük menbaı, analardır. Ana terbiyesinden mahrum çocukların terbiyesi güçleşir. Yüksek karakterli kişiler daha çok,sâlihâ annelerin yetiştirdiği evlatlardır. (Osman Nuri Topbaş, İnsan Denilen Muamma, ErkamYay.)
Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın EnGüzel İsimleri)
el-Muızz: Üstün kılan, izzet ve şeref verendemektir.
Kısa Günün Kârı
Çocuklarımızı yetiştirirken, İslam’a ve insanlığa hizmet eden nesiller olması için çalışıp çabalayalım. Unutulmamalıdır ki Anneler çocuklarının ilk öğretmenleridir.


alıntı
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst