Allah'ın varlığını ve birliğini delillerle ortaya koymaya ne denir?

mss

mss

Misafir Soru Sistemi
Allah'ın varlığını ve birliğini delillerle ortaya koymaya ne denir?

Akaid dersi
Sorum şu: islam alimleri Allah'ın varlığını ve birliğini birçok akli delil ortaya koyarak mümini imanında sabit kalmak, inkar edeni inkarında susturmaya çalışmışlardır. Bu hangi kavramla ifade edilmiştir?

/Soru Sahibi: Merve Nur
 

Üst