Allah'ın İsim ve Sıfatları

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Kur'an-ı Kerim’de ve hadislerde Allah'a nispet edilen pek çok kavram bulunmaktadır. İslam alimleri tarafından bunlardan bazıları isim, bazıları da sıfat olarak adlandırılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Allah’ın sıfatları” şeklinde bir tamlama geçmez, fakat Allah’a nispet edilmiş olarak isim ve esma kelimeleri yer almaktadır.

Müminin zihnini ve gönlünü aydınlatmak amacıyla zat-ı ilahiyyeyi nitelendiren kavramlar alimler tarafından isim veya sıfat terimleriyle ifade edilmiş, bu terimler ilk defa Ebû Hanîfe’ye ait el-Fıkhü’l-Ekber’de geçmiştir. V.(XI.) yüzyıldan itibaren yazılmaya başlayan el-Esma ve’s-Sıfat adlı eserlerde iki terim arasındaki teknik fark şu şekilde belirlenmiştir. Hay, alim, halik gibi dil açısından sıfat kalıbında bulunan bulunan kelimeler isim, diğerleri ise sıfat adını alır.

Allah’ın İsimleri
Özel İsmi: “Allah”
Allah, aynı zamanda onun diğer bütün isim ve sıfatlarının manasını kendisinde toplayan ismidir. Allah lafzı, Kur’an-ı Kerim’de 2697 defa geçer.

Esma-i Hüsna
Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah’a nispet edilmiş kavramların sayısını 313′e ulaştıranlar vardır. Allah’ın doksan dokuz isminin bulunduğunu ve bunları benimseyenlerin cennete gireceğini ifade eden hadisi Buhari ve Müslim gibi otoriteler rivayet etmiş, Tirmizi’nin rivayetinde ise bu isimler tek tek zikredilmiştir. Esma-i Hüsna’nın doksan üçü Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır.

kaynak: Diyanet işleri başkanlığı yeterlilik sınavı hazırlık kitabı
 

Üst