Allahın bir olduğuna 5 örnek

  • Konuyu başlatan İslami Sorular
  • Başlangıç tarihi
İslami Sorular

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
Allah'ın varlığını kanıtlayan örnekler, varlıklar aleminden Allahın varlığı ve birliğini gösteren örnekler kısaca.

Yüce Allah ayetlerinde kendisinden başka yaratıcı olmadığını belirtmiştir. Bir ayette kendisinden başka ilah olsaydı yerin ve göğün düzeninin bozulup dağılacağını belirtmiştir. (Enbiya, 22 inceleyiniz.)

Diğer bir ayette ise başka bir ilah olmasının mantıksızlığını şu şekilde söylemiştir:

“...Onunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Eğer olsaydı, her biri yarattığına hükmeder ve biri diğerine üstünlük kurmaya kalkardı.” (Müminûn suresi, 91)

Allah'ın varlığını anlamak için yarattıklarını bakmalı ayetlerini okumalı ve düşünmeliyiz. Bütün çiçeklere doğaya bakın, tefekkürde bulunun. Peygamberimiz de bize bu şekilde öğütte bulunmuştur. Efendimiz bir hasiste;

“Allah'ın varlığını ve birliğini bulmak için göklere bakın, yeryüzüne bakın, kendinize bakın. Bunların kendiliğinden olup olmadığına bakın. Bütün bunların yaratılışındaki incelikleri düşünün. Çünkü bunlar Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren delillerdir.” ( Hadis ) demiştir.

Bu ayetlerden ve hadisten sora bazı bilim gerçekleri üzerinden Allah'ın varlığını kanıtlayan 2 örnek vermek istiyorum:

Bunlardan birincisi; Van Allen Kuşakları'dır. Nedir bu kuşak. Anlayacağımız dilden açıklamak gerekirse; güneşten gelen zararlı ışınları bize gelmesini engelleyen ve dünyayı koruyan tabakadır. Güneşten ve diğer gezegenlerden sürekli zararlı ışınlar yayılmaktadır. Bu tabaka bu ışınları süzerek gezegenimize gelmesini önleyerek bizlere bu zararlardan korumuş olur. Eğer bu tabaka olmasaydı dünyamızda bu şekilde bir yaşam olamazdı.

İkinci vereceğim örnek ise; Güneşin çekim kuvvetidir. Bildiğiniz gibi güneşin etrafında gezegenler döner. Güneş büyük bir çekim kuvveti bütün gezegenleri çeker. Fakat dönmenin etkisi ile gezegenlerde oluşan merkez kaç kuvveti sayesinde gezegenler güneşe giderek parçalanma tehlikesinden korunmuş olur. Düşününki güneş biraz daha fazla çekse gezegenler güneşe hareket edecek. Ya da merkez kaç kuvveti biraz daha az olsa denge bozulup gezegenler güneşe hareket edecek.

İşte örnekte de verdiğim bu 2 müthiş denge Allah'ın varlığı gösteren basit birer örnektir.

Daha fazla örnek için Lütfen aşağıda belirttiğim konuyu ziyaret ediniz.

Evrende yüce Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren örnekler
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst