Allah sevgisi

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Kur’an’ı Kerim’de bir çok ayette Allah’u
Teâlâ’nın eşsiz ve benzersiz olduğu
belirtilir. Hemen her Müslümanın
ezbere bildiği İhlas Suresi’nin son ayetinde;
“Hiçbir şey O’na denk ve benzer
değildir.” denmektedir. Bu ayetten
açıkça anlıyoruz ki; Allah hiçbir şeye,
hiçbir kimseye benzemez. Varlığında,
sıfatlarında tekdir, faaliyetlerinde yani
güneşi, ayı, dünyayı kısacası kainatı
yaratmasında, yarattıklarını devam ettirme
veya sonlandırmada tekdir, ortağı,
yardımcısı yoktur. Güneşin, ayın,
dünyanın birbirine uzaklığı, canlıların
ve varlıkların birbiriyle ilişkisi kısacası
kainattaki muhteşem uyum, Allah'ın bir
ve tek olduğunun, eşinin ve benzerinin
olmadığının en açık göstergesidir. Her
şeyi yaratma ve yönlendirme gücüne
sahip farklı güçlerin olduğu bir evrende
böylesine mükemmel bir düzenin olması
mümkün değildir. Bu durum Kuran’da
Enbiya Süresinin 22. ayetinde
şöyle vurgulanmaktadır:
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan
başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin
de düzeni bozulurdu. Demek
ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden
uzaktır, yücedir.”
Allah’ın eşinin ve benzerinin olduğunu
düşünmek ona ortak koşmaktır.
“Bana,…sakın Allah’a ortak koşanlardan
olma (denildi).” (Enam, 6/14)​