Allah her an bizimledir

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Bu dünya hayatında başıboş bırakılmayan
insanoğlu bir taraftan Allah’ın
rahmet deniziyle kuşatılmışken,
diğer taraftan yapıp ettikleri konusunda
imtihan edilmektedir.​
“Nerede
olsanız, O sizinle beraberdir. Allah
bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”

(Hadîd, 57/4)​
“Göklerdeki ve
yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini
görmüyor musun? Üç kişi gizlice
konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın.
Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları
O olmasın”
(Mücâdele, 58/7)

şeklindeki ayetler, insanın her an bu
sorumluluğa uygun hareket etmesi
gerektiğini hatırlatmaktadır. Bizim bu
sorumluluk ve dünya hayatında karşılaştığımız
zorluklar karşısında ümitsizliğe
kapılmamamız gerekir. Yüce
Allah;​
“Korkmayın, çünkü ben sizinle
beraberim. İşitirim ve görürüm.”

(Tâhâ, 20/46)​
müjdesiyle dünya
hayatında yalnız olmadığımızı bize
haber vermektedir. İnsana düşen, Allah’a
gönülden bağlı olarak, O’nun
hoşnutluğunu kazanacak işler yapmak
ve bir nimet elde ettiğinde şükür,
bir sıkıntı karşısında sabır içinde olmaktır.
Bu doğrultuda
“Ey iman edenler!
Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan
yardım dileyin. Şüphe yok
ki Allah sabredenlerle beraberdir.”

(Bakara, 2/153)​
ayeti bizlere mümin olmanın
lezzetine varmanın yolunu

göstermektedir.