Allah cc nasıl yaşamanı ister

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Allah cc nasıl yaşamanı ister

‘Allah-û Teâlâ sana işini gücünü bırak çık dağa, gir mağaraya ve ölünceye kadar oradan çıkmayıp bana dua et, bana secde et ve beni zikret’ demiyor!

Yaz aylarının vazgeçilmez nimetlerinden denize de girmeyin, hafta sonraları piknik yapmayın, spor yapmayın da demiyor!

Sürekli fakirleri gözetip malının tamamını dağıtmanı, yılın tamamını oruçlu geçirmeni, ömrünü; evin, işin ve cami üçgeninde geçirmeni de istemiyor!

Televizyon ve radyo dinlememeni, gazete-dergi okumamanı da istemez!

Sanıldığı gibi Ruhban bir hayatı hiç istemez.

Peki Allah (c.c.) nasıl bir hayat yaşamamızı ister?

Fıtratına uygun yaşamanı ister:

– Sence yalan söylemek bir insana yakışır mı?

• Yakışmaz’ dediğini duyar gibiyim.

M Zaten Allah ta yalan söylememizi istemiyor.

– Sence başkasının malını çalmak insana yakışır mı?

• Yakışmaz.

M Zaten Allah ta hırsızlık yapmamızı istemiyor.

– Sence zina, iftira, dedikodu, faiz, kumar, bir insana yakışır mı?

• Yakışmaz.

Neden?

– Hiçbir insan; ailesinin fuhuş bataklığına düşmesini, hiçbir insan; dedikodusunun yapılmasını ve hiçbir insan kendisine iftira atılmasını istemez.

M Zaten Allah ta istemez...

Dikkat ettiysen Allah’ın senden yapmanı istemediği amelleri sen zaten yapmak istemiyorsun.

Çünkü Allah-û Teâlâ fıtratına uygun bir şeyi yasaklamaz.

Ne gibi;

– Deniz kenarında oltanla balık avlamana kızmaz.

– Bulmaca çözmene ya da uzanıp dinlenmene de kızmaz.

– Tatil yapmanı, resim çizmeni, duygularını şiirlere yansıtmanı da yasaklamaz.

Neden?

Çünkü fıtratına uyumlu amelleri ne diye yasaklasın ki.

Toplum içinde adam gibi yaşamak için bazı kurallar olur. Ne gibi;

– ‘Komşu haklarını, varsa işçilerin haklarını, anne-baba, kardeş haklarını gözetmek gibi...

Bunların yanında insanlarla kardeş gibi yaşamamızı tavsiye eder.

Tüm bunlara itiraz edenlere pek rastlanmaz. Asıl önemlisi bu ahlâk’la beraber insanların Allah’a kulluk yapmaları...

Allah (c.c.) nasıl kulluk bekler.

Bu sahifeye kadarki yazıları dikkatlice okuduysan Allah’ın (c.c.) senin adam gibi ve toplumla barışık yaşamanı istediğini görürsün. Bu senin faydanadır. Ama tüm bu güzel ahlâk dışında Allah (c.c.) senden sadece kendisi için bazı fedakârlıkta bulunmanı istiyor.

‘Ne gibi?’

Sana vermiş olduğu nimetler ve muhteşem sanatı karşısında ‘secde’ etmeni istiyor.

Neye secde?

– Emirlerine secde...

– Yasaklarına secde...

– Tavsiyelerine secde...

Yapacağın secde eylemiyle onurun rencide olmadığı gibi hem nankörlük sıfatından kurtulmuş hem Rabb’ine teşekkür etmiş hem de cennetteki dereceni artırmış olursun.

Tabii caizse bir taşla kuş sürüsü!

– Allah’ın senden ‘secde’ istemesinde bir mantıksızlık var mı sence?

– ‘Sadece kendisinin emirleri, yasakları ve tavsiyeleri doğrultusunda yaşamanı istemesinde bir mantıksızlık var mı sence?’

Allah-û Teâlâ senin cennete girmeni istiyor... Ve bunun için en küçük bir salih amelini bile değerlendirip bunu defterine ‘sevap’ olarak yazdırıyor.

Resulullah (s.a.v.):

“Kardeşinin yüzüne tebessümün sadakadır.” buyurmuştur.[10]

Düşünsene bir; yapacağın bir tebessümle ne zamanın koyboluyor ne onurun rencide oluyor, ne maddi bir kaybın var ne de manevi... Sence basit olan o ameli Allah-û Teâlâ defterine ecir (sevap) olarak yazıyor.

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle dedi:

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Sizden herhangi biri gerçek müslüman olursa, işleyeceği her iyilik on misliyle yediyüz misline kadar kat kat yazılır. Yapacağı her kötülük ise aynıyla yazılır.”[11]

Bir iyilik yapıyorsun, 700 kat ecir alıyorsun. Yani bire yediyüz...Hem cennetteki derecen artıyor hem de cennetin güzelleşiyor. Bir kötülük yapıyorsun yediyüz kat ceza yerine işlediğin kötülüğün aynısı yazılıyor.

Allah’ın sana olan merhametini ve zenginliğini okuyabildin mi?

Allah (c.c.) Dil ile zikredilmek ister.

Hani demiştik ya; Allah (c.c.) muhteşem yaratıcılığı karşısında övülmek ister... Kendisini nasıl zikredeceğimizi Peygamber efendimizin diliyle bizlere öğretiyor:

Ebu Hureyre (r.a.)’den, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:

“Allah’ı tenzih ederim (subhanallah) Hamd Allah’a mahsustur. (Elhamdulillah), Allah’tan başka ilah yoktur (Lâ ilâhe illâllah), Allah en büyüktür (Allah-û Ekber)” demem, bana, üzerine güneşin doğduğu herşeyden daha sevimlidir.”[12]

Toplam telafuzu altı saniyeyi geçmeyen övgü cümleleri; güneşin üzerine doğduğu (Dünya ve içindekilerinden) her şeyden hayırlı...

Her ne kadar telafuzu kolay ve bizlere basitmiş gibi gelse de mizanda çok ağır olduğunu başka bir hadiste dile getiriyor Rabb’imiz;

Ebu Hureyre(r.a.)’den, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:

“İki kelime vardır ki, lisana hafif gelirler, mizanda ağır basarlar, Rahman’a sevgilidirler:”Hamdiyle Allah’ı tesbih ve tenzih ederim (Subhanallahi ve bihamdihi), Azim olan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir (Subhanallahil azim)”[13]

Allah’ın büyüklüğü, sanatı ve bizlere vermiş olduğu nimetler için kendisini dil ile övdüğümüzde, hem bu övgüleri ibadet yerine sayıyor hem de günahlarımızı bağışlıyor...

Okuyoruz;

• Ebu Hureyre (r.a.)’den: Resullullah buyurdu:

“Kim günde yüz kez ‘Allah’tan başka ilah yoktur, O birdir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir, O her şeye kadirdir” derse on köle azat etmiş gibi olur, ona yüz sevap yazılır. Ondan yüz günah silinir. Bu dua onun için o gün akşama kadar şeytandan koruyan bir kalkan olur. Hiç kimse O’nun yaptığından daha faziletli bir amel yapmış değildir. Ancak onun okuduğundan daha fazla okuyan kimse hariç”[14]

• “Kim günde yüz defa ‘Allah’ı tesbih ve tenzih ederim, O’na hamd ederim” derse, deniz kabarcıkları kadar çok olsa da hataları affedilir.”[15]

Allah (c.c.) ‘Secde’ etmeni ister.

Önceki sahifelerde de dediğim gibi Allah azze ve celle insanların; içten gelen bir aşkla, itiraz etmeden emir, yasak ve tavsiyelerine uymalarını bekler.

Allah’ın emir, yasak ve tavsiyelerinden bir kaçını hatırlatayım;

SECDE

– Yani; Namaz...’

• “... Çünkü namaz, mü’minler üzerine vakitleri belli olarak farz olmuştur.” (Nisa: 4/103)

• “De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabb’i Allah içindir.” (En’am: 6/162)

Allah(c.c.) namazı emretmekle insanlara ek bir lütufta bulunmuştur. Namazla hem Allah’a teşekkür etmiş oluruz, hem kötülüklerden uzaklaşmış oluruz hem de secde ederek acizliğimizi ve Allah’ın azemetini ıspat etmiş oluruz.

Allah; kendisine şirk koşulmasını yasaklıyor.

Hani demiştik ya Allah-û Teâlâ insanları yarattı ve onlara akla hayale gelmeyen nimetler vererek övgüler bekledi...

İşte Allah-û Teâlâ sadece ve sadece kendisinin belirlediği gibi yaşamamızı, sevgi ve kullukta kendisiyle beraber başka bir varlığa eş koşmamamızı istiyor.

• Şüphesiz ki Allah, (zatında, sıfatlarında ve hükmünde) kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bundan başka (günahları) da dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak ki o, (haktan) uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

Emir sevdiğimiz yerden... Emir büyük yerden... Emir bizleri ve seni nimetlendiren, koruyup gözeten Rabb’imizden... Emir; kendisine teşekkür etme ihtiyacı hissettiğimiz mercî’den...

Allah (c.c.) bazen tavsiyelerde bulunur.

• ‘Ey iman edenler, muayyen bir müddete kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın...’ (Bakara: 2/282)

İnsanlar arasında ihtilafların çıkmaması için babamızın bile yapmadığı bir nasihatı Rabbimiz yapıyor...

Niçin?

İnsanlar arasında ihtilaflar yaşayıp hakkının bir başkasına ya da bir başkasının hakkının sana geçmemesi için...

Çok sıcak bir hatırlatma... Sence de öyle değil mi?

` ` `

Allah’ın senden beklemiş olduğu ibadet çeşitleri sadece ‘secde’ ile sınırlı değil.

‘Niçin Allah’a kulluk yapılır?’ mantığını kavramışsan ya da niçin yaratıldığının farkına varmışsan işinin çok kolay olduğunu hatırlatayım.

Feyzullah Bir Işık