Âlî isnad ve Nâzil isnad nedir?

  • Konuyu başlatan ma'vera
  • Başlangıç tarihi
ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Âli isnat, hadisi en kısa yoldan Hz. Peygamber'e ulaştıran sahih isnattır. Âli isnatta, hadisi rivâyet eden râvi ile Hz. Peygamber arasındaki râvi sayısı diğer isnatlara göre daha azdır. İsnadın sahih olması şartı ile, isnattaki râvi sayısı ne kadar az olursa, o isnadın değeri de o kadar artar. Çünkü râvi sayısı arttıkça, bunlardaki kusur ve hata ihtimali de artabilir.
Nâzil isnad, âlî isnâdın karşıtı olup, hadîsi Hz. Peygamber'e çok râvi sayısı ile ulaştıran isnattır. Sahih olduğu sürece, isnadın nâzil olması hadise zarar vermez. Âli isnat, nâzil isnattan daha üstündür. Bundan dolayı herhangi bir konuda eşit sıhhatte farklı hüküm ifade eden hadisler arasında, isnadı âlî olan tercih edilir. Ancak, nâzil isnattaki râviler daha güvenilir ise, senete ait diğer özellikler, âlî isnadınkinden daha üstün ise, elbette bu durumda nâzil isnat daha üstün olur.


K:Bilmiyorsan öğren
 

Üst