Alem-i Emr

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Alem-i Emr

Alem-i Emr, Alemleri anlatırken beyan edildiği gibi, “Alem-i Emr” Arş-ı Âlâ’dan sonra gelip, bütün âlemleri içine alan emir âlemidir. Alemi emir beş tabakadır. En son tabakası “daire-i ahfâ“dır. Kâinat dediğimiz “Alem-i Kebirin hududu da dâire-i Ahfa ile nihayet bulur. Bütün âlemler onun yanında bir hardel tanesi kadar bile değildir. Feyzi ilâhî`nin merkezidir.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi –cilt 1