Acı çeken çocuklar,analar,babalar için bir dua bile etmiyoruz!

  • Konuyu başlatan vertyucek
  • Başlangıç tarihi
V

vertyucek

Tecrübeli
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH'E hamd ve sena,PEYGAMBER EFENDİMİZE SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E, EHLİ BEYTİNE ve ASHABI KİRAMINA salatu selam olsun.


Değerli kardeşler bildiğiniz üzere son zamanlarda HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN mü’min kullarına,MUHAMMED ALEYHİSSELAM’IN, EFENDİMİZİN ümmetine bütün dünyada büyük saldırılar ve düşmanlıklar yapılmakta.bir gün bakıyorsunuz çinde uygur bölgesinde binlerce insan katledilmiş,bir gün bakıyorsunuz arakanda insanlar katledilmiş,orta afrikada öldürülen 2 genç kardeşimiz bütün bu insanların tek özelliği var MÜSLÜMAN’LAR.binlerce,onbinlerce kardeşimiz ya şehid ediliyor ya işkence ve korku içinde yaşıyor ama bizim içimizde hiçbir şey kıpırdamıyor.acaba onların başına gelenlerin bizimde başımıza gelebilecek olmasından eminmi olduk?CENAB’I ALLAH’TAN bir teminatmı aldıkta bu kadar rahatız?neden o mazlumlar için dua etmiyoruz?her aklımıza geldiğinde namazlarımızdan sonra CENAB’I ALLAH’A Kardeşlerimiz için bir dua bile etmediğimiz için bizide onların haline yarın düşürmezmi?


evet hindistandan,arakana,suriyeden,ıraka,afganistana kadar sadece LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUN RASULULLAH dediği için müslüman olduğu için kardeşlerimiz.zulüm görmekteler.filistin ve gazzeyi ise artık kanıksadık alıştık normal bile görmeye başladık ne yazıkki.

Şimdi diyeceksiniz suriye ve mısır müslüman ülkeleri.evet öyle ama başa geçenler değil.mısırlı sisi hristiyan,beşar ise kominist babasının yolunda ilerleyen bir zorba.


tabiki hiçkimse biz onları sırf MÜSLÜMAN olduğu için bizim, dinimize inanmadığı için öldürüyoruz demez, başka sebepler var diyecektiler.ama işin aslı öyle değil ALLAH CELLE CELALÜH şahit...sizi temin ederimki şerrinden RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH CELLE CELALÜH’E sığındığımız şeytanın güdümünde olan insanların asıl ve gerçek hedefi HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN DİNİ HAZRETİ İSLAM’I yok etmektir YA ALLAH (CELLE CELALÜH) YA MUHAMMED (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) diyenleri susturmaktır..

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

… Onlar, güçleri yeterse, sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşmaktan hiçbir zaman geri durmazlar. Sizden de her kim, dininden döner ve kâfir olarak can verirse artık onların bütün amelleri, dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar, cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

(Bakara Sure’i celilesi 217. Ayeti Kerime Meali şerifi)

Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar, daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlûp olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır.

(Enfal Sure’i celilesi 36. Ayeti Kerime Meali şerifi)

şerrinden RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH CELLE CELALÜH’E sığındığımız şeytanın her insanın kulağına fısıldayan bir yardımcısı vardır.kimisine içki içkimisine kumar oyna kimisine Namaz kılma der.dünyada tasallut ettiği,etkisi altına aldığı devlet yöneticisine ve tüm dünyada yönettiği şer güçlerinede İSLAMA ve MÜSLÜMANLARA saldır diyecektir tabiki!onun amacı,siyaseti budur,stratejizisi budur ALLAH (CELLE CELALÜH) diyen müslüman bırakmamak onun yegane amacıdır..

şeytan’ın en büyük hilesi kendini unutturmaktır.insanlar onu sadece kötülüklerin izafe edildiği soyut,varlığı yokluğu belli olmayan bir şey gibi algılarlar.ama insanlar üzerindeki etkisi hiçde öyle değildir!. CENAB’I ALLAH’A MEVLA’YA sığınmamış teslim olmamış küçük ve kötü insanları kukla gibi oynatır,onlar şeytanın kendilerine fısıldadığı emirleri harfiyyen yerine getirirken kendi menfaatlerine ,devlet çıkarlarına göre hareket ettiklerini sanırlar.katlettikleri canlarının SAHİBİ ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN kendilerinden hesap soracağını ise düşünmezler.

evet değerli kardeşler bu şerli ortamın sebebi olan şerrinden HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH’E sığındığımız şeytan daha biz yaratılmadan yaratılmıştı meleklerin vaizi idi.CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’E sırf bizi kıskandığı ve bize kin tuttuğu için CENAB’I ALLAH’A isyan etti .etmeden önce alim bir cindi.insanlık var oldu olalı insanı en ince ayrıntısına kadar inceliyor zayıf yönlerimizi biliyor artık yüzbinlerce yıldır..biz ise onu bilEmeiyoruz ondan kurtulmanın yegane çaresinin HERŞEYDEN SONSUZ DERECE ÜSTÜN ve de RAHMET VE MERHAMET SAHİBİ OLAN ALLAH’A (CELLE CELALÜH’E) sığınmak olduğunu bilmiyoruz çünkü cahiliz CENAB’I ALLAH’IN ayetlerini HAZRETİ KUR’AN’I okumuyor,PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN hadis ve sünnetlerini bilmiyoruz.

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Şüphe yok ki, şeytan sizin için bir düşmandır. Artık siz de onu bir düşman tutun. O muhakkak ki, kendi etrafında toplananları davet eder ki, alevli cehennemin yârânından oluversinler. (Fatır Suresi celilesi 6. Ayeti Kerime’nin Meali şerifi)

evet ne yazıkki ne acı ki CENAB’I ALLAH’IN kulları RASULÜNÜN ümmeti acılar içinde kıvranmasının nedeni Dua ile hiç arasının olmamasıdır,ALLAH’A CELLE CELALÜH yakarmaktan adeta imtina etmesi,ve ondan mahrum olmasıdır.kardeşlerimiz acılar içinde iken biz barış huzur ve güvenlik içinde yaşıyor iken onlarada bir dua etmiyorsak bu zalimliğimizin bu vurdum duymazlığımızın,bu merhametsizliğimizin altından nasıl kalkabilirizki?cezasını hem dünyada hem ahirette çok acı bir şekilde çekeriz !!! …


şu Ayeti Kerimenin ne dediğini ve günümüzde yaşananları bir düşünelim

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Size ne oluyor da: 'Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize bir sahip çıkan gönder, katından bize bir yardımcı lutfet' diyen zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?

(Nisa Suresi celilesi 75. Ayeti Kerime Meali şerifi)

ne yazıkki dünya menfaatine daldık kedimizden başkasını düşünemez olduk.etliye butluya karışmıyoruz artık bizler…ama şeytan boş durmuyor,altımızı oydukça oyuyor.bu gafletimiz,vurdumduymazlığımızın sonu ne?CENAB’I ALLAH bizi AFFETSİN,BAĞIŞLASIN,MAĞFİRET ETSİN.

ALEMLERE RAHMET EFENDİMİZ ALEYHİSSELATU VESSELAM şöyle buyuruyor :

Sizden biri bir kötülük gördüğünde gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin,gücü yetmezse diliyle düzeltsin, onu da yapamazsa, hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin. Fakat bu, imanın en zayıf mertebesidir.” (Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd)

elimiz suskun malesef … elimiz suskunda dilimize ve kalbimizede ne oldu?onlar niye çalışmıyor acaba? bunca kötülük görmemize rağmen?kalbimiz katılaştımı,hatta taşamı döndü biz mü’minlerin?biz ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN yolunda zulm edenlere karşı cesaret ve istekle savaşan EFENDİMİZ’İN ALEYHİSSELATU VESSELAM’IN ümmetine bu gaflet yakışıyormu?!

yakışmıyor tabiki.kardeşlerimizin durumu çok vahim annelerini, kaybeden çocuklar,çocuklarını kaybeden anneler,parçalanmış vucudlar,aileler … !

temiz kalplerimizin üstüne biriken pasları atmak için,TÜM DÜNYADAKİ MAZLUMLAR,MÜ’MİNLER için buyrun RABBIMIZ TELAYA el açıp yalvaralım O halde.

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Estağfirullah el azim ve etûbu ileyh

Estağfirullah el azim ve etûbu ileyh

Estağfirullah el azim ve etûbu ileyh

Elhamdulillah Ya Rabbi Şükür

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammed

Ya Erhamur-rahimin,Ya Erhamur-rahimin,Ya Erhamur-rahimin

Ya İlahi tüm dünyada,işkencelere maruz bırakılan,acımasızca katledilen kardeşlerimizin halini açık ve seçik bilmektesin,onları bize emanet etmene,İmtihanın icabı bizim onlara el uzatıp uzatmayacağımıza bakıyor olduğunu bilmemize rağmen daldığımız gaflet uykusundan uyanamıyor,rahatlığımızı terkedemiyoruz.dört kıtaya adaletle kol kanat germiş şanlı ecdadımızın (radıyallahu anh) torunları olmaktan çok uzak bir millet olma yolunda ilerliyoruz.hatamızı itiraf ediyoruz.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM dua mü’minin silahıdır buyuruyor.bizde en büyük ve üstün gücü harekete geçiren mübarek duaya sana yakarışa,münacata yöneldik.sen akan kanı durdur Ya İlahi.çocuklar,bebekler anasız,babasız aç,susuz ve işkence içinde kalmasın,analar,babalar ölen çocuklarına ağlamasın,Başta PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM VE BÜTÜN PEYGAMBERLERMİZ ALEYHÜMÜSSELAM olmak üzere istisnasız bütün gelmiş,geçmiş ve gelecek tüm inananların ruh ve ruhaniyatlarına,şehid olmuş kardeşlerimizin ruhlarına SEN sonsuz rahmet et. SEN Rahmet,Şefkat,Merhamet sahibisin,bizlerede Merhamet et Ya İlahel Alemin.Bunları Başta SENİN YÜCE ZATIN CELLE CELALÜH hakkı için,PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM hatrına ve yanında tüm hatrı olanlar hatrına istiyoruz.

SENİN İmdadını,Yardımını,İnayetini diliyoruz Ya RAB .Amin.


ALLAHU ALEM(HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir) selam ve dua ile
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
İyide hiçbiri için fiil olarak birşey yapmıyoruz.Zalimlerin eline bırakıp, dua ediyoruz , sanki bundan mesul olmayacakmışız gibi , ne ağlamak ne namazlarımız bizi kurtarmaz,onlara fiili yardım etmiyoruz.Suçluyuz
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
İyide hiçbiri için fiil olarak birşey yapmıyoruz.Zalimlerin eline bırakıp, dua ediyoruz , sanki bundan mesul olmayacakmışız gibi , ne ağlamak ne namazlarımız bizi kurtarmaz,onlara fiili yardım etmiyoruz.Suçluyuz
İyide öyle "Dini duygularımız galeyana geldi,haydi çoluğu çocuğu bırakıp cepheye koşalım" gibi bir durum, hem mantıksız,hem de faydasız olur.Bilakis aksi tesir bile yapabilir.İç işlerine müdahale bahanesiyle,olaylar farklı renge bürünüp,savaş daha geniş bir alana yayılabilir.Bu tip yardım devlet adına,ve yine devlet organizasyonu ile olabilir.
Biz fiili olarak bir şey yapamasak da "Hasbünallâhi ve ni'mel vekîl" der ve vekillerin en güzelini,en mükemmelini küffara karşı yardıma çağırırız....
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
İyide öyle "Dini duygularımız galeyana geldi,haydi çoluğu çocuğu bırakıp cepheye koşalım" gibi bir durum, hem mantıksız,hem de faydasız olur.Bilakis aksi tesir bile yapabilir.İç işlerine müdahale bahanesiyle,olaylar farklı renge bürünüp,savaş daha geniş bir alana yayılabilir.Bu tip yardım devlet adına,ve yine devlet organizasyonu ile olabilir.
Biz fiili olarak bir şey yapamasak da "Hasbünallâhi ve ni'mel vekîl" der ve vekillerin en güzelini,en mükemmelini küffara karşı yardıma çağırırız....
Türkiyeden Şahsi olarak giden Şehidlerimiz var.Neden? Çünkü Devlet birşey yapmıyor.Devlet organize etse ne güzel olur dediğiniz gibi...
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Keşke yapılabilse,ama o kadar basit olduğunu sanmıyorum....
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
İyide hiçbiri için fiil olarak birşey yapmıyoruz.Zalimlerin eline bırakıp, dua ediyoruz , sanki bundan mesul olmayacakmışız gibi , ne ağlamak ne namazlarımız bizi kurtarmaz,onlara fiili yardım etmiyoruz.Suçluyuz
Duayı çok hafife almışsın.Dua ordusu olmadan savaşta kazanılamaz.

Sen tarikada girmedin mi?Mürşidin yokmu ona sor veya istihare namazı kıl.Ya Rabbi Cehaletle mi savaşalım yoksa kafirlerle mi diye dua edilebilir .Mutlaka birşekilde Allah rızası için çabalayan mücadele edenler vardır.İşini Allaha havale etmeden tevekkül etmeden düşünülmeden danışmadan yapmak doğru olmaz.

Ahmed1 sana tavsiyem hadis çalışmalarına devam et.Ayrıca tirmizideki hadisler dua kısmı bunlarda birçok ismi azam var fakat ismi azamlarda türkçeye çevrildiği için duanın fazileti azalıyor.Bununla ilgilenebilirsin.Hadislerde;Ya Baki,Ya Burhan,Allah azze ve celle,Allahu teala,Ya Hannan Ya Mennan,Ya Daim,Ya Kadim... Celle Celalühü .Sen tespit edersin zaten .Esmaül hüsnaları türkçeye çevirmeden ekleyeceksin parantes içinde anlamlarını yazabilirsin.

Diğer 7 hadis kaynağındada durum aynı olabilir.Arapça biliyorsun çalışmalarında var fikir açısından söylüyorum.Arapça bilen ve hadisle uğraşan okadar çok kişi yok.
Daha başka fikirlerin varsa onlarla meşgul ol.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Duayı çok hafife almışsın.Dua ordusu olmadan savaşta kazanılamaz.

Sen tarikada girmedin mi?Mürşidin yokmu ona sor veya istihare namazı kıl.Ya Rabbi Cehaletle mi savaşalım yoksa kafirlerle mi diye dua edilebilir .Mutlaka birşekilde Allah rızası için çabalayan mücadele edenler vardır.İşini Allaha havale etmeden tevekkül etmeden düşünülmeden danışmadan yapmak doğru olmaz.
Ahmed1 sana tavsiyem hadis çalışmalarına devam et.Ayrıca tirmizideki hadisler dua kısmı bunlarda birçok ismi azam var fakat ismi azamlarda türkçeye çevrildiği için duanın fazileti azalıyor.Bununla ilgilenebilirsin.Hadislerde;Ya Baki,Ya Burhan,Allah azze ve celle,Allahu teala,Ya Hannan Ya Mennan,Ya Daim,Ya Kadim... Celle Celalühü .Sen tespit edersin zaten .Esmaül hüsnaları türkçeye çevirmeden ekleyeceksin parantes içinde anlamlarını yazabilirsin.

Diğer 7 hadis kaynağındada durum aynı olabilir.Arapça biliyorsun çalışmalarında var fikir açısından söylüyorum.Arapça bilen ve hadisle uğraşan okadar çok kişi yok.
Daha başka fikirlerin varsa onlarla meşgul ol.

Beni yanlış anlamışsın.Zira duayı hafife almadım.Maksadım şu: Diyelim ki Sınavın var.Sınavına çalışmadın.(Sınavına çalışman fiili duadır)

Akşama kadar Dua etsen Sınav iyi geçsin diye, çalışmadıktan sonra Sınavına yararı olmaz.Önce Tevekkülü düzgün yapmamız gerekiyor.

Devemi bırakıp Allaha tevekkül edeyim anlayışı hakim olmasın dedim.Zira Peygamberimiz(sav) : Deveni bağla sonra Tevekkül et demiştir.
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Beni yanlış anlamışsın.Zira duayı hafife almadım.Maksadım şu: Diyelim ki Sınavın var.Sınavına çalışmadın.(Sınavına çalışman fiili duadır)

Akşama kadar Dua etsen Sınav iyi geçsin diye, çalışmadıktan sonra Sınavına yararı olmaz.Önce Tevekkülü düzgün yapmamız gerekiyor.

Devemi bırakıp Allaha tevekkül edeyim anlayışı hakim olmasın dedim.Zira Peygamberimiz(sav) : Deveni bağla sonra Tevekkül et demiştir.
Yani genel olarak konuştun anladım.
Birkaç kelime bu konu hakkında söyleyeyim.

Türkiyede büyük sorunlar var.Namaz kılınmıyor ,domuz çiftlikleri yasal olan 3 ve yasal olmayan yüzlerce var.Bu etlerin nereye gittiği belli değil.Şüpheli ürünlerden kaçınılmıyor.Bilinçli tüketici değiliz.Örtünme yok,namaz yok,islami bilgi yok.Batıl şeyler bilinçlere kazınmış.Müslümanların birleşmesi lazım türkiyedede dünyadada.

Müslümanların birlik olmazsa ne oluyor zulüm oluyor zalim azıyor.Müslümanın müslümanı korumadığı,hakkı bilip hakkı söylemediği savunmadığı ,yardımlaşılmadığı için sonuçlar ortada.

Tepkisizliğin büyük nedenlerinden biride televizondur arkadaşlar.Farkında olun veya olmayın yıllardır bize nefret,intikam,ırkçılık,ahlaksızlık,kötülük... aşılandı.Bir süre sonra bunlar sürekli gösterilince verilen tepki doğal olarak azalıyor tepkisizleşiyor.

Bazı kişiler islamı savuyor tek başına bişeyler yapıyor sonra ise hevesi kırılıyor yorgun düşüyor .Ona destek olan yok veya destek aramıyor çözüm üretemiyor.

Sorunlar çözülmezse büyük sorunlar çözülür mü?
Türkiyede birçok sorun var bunları çözülebildimi?Çözüldüysede televizonda çözülemedi veya çözülemez fikri aşılanıyor nasılsa.

İslamı yaşanmadan savaşa gidilse ne olucak?5 vakita namaz kılınmıyor nefsle mücadele edilmiyor yanındaki müslüman kardeşlerinin dertlerini kendi derdi sayıp bişeyler yapılmıyor.Gücü yetenler zaten tepkisiz bunlarada hesap sorulacaktır.
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Hep söyledim gene söylüyorum,insanlar hakiki imanı kazanmadıkça,sadece dinlerini değil,insanlıklarını da kaybetmeye mahkumdur.Zaten inançta samimiyet olduğu sürece bu ikisi ayrılmaz bir bütündür...
İman hakikatleri bir binanın temeli gibidir.Temel sağlam olmazsa üzerine saray da inşa etseniz çabucak harap olması kaçınılmazdır.
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Türkiyeyi bu hale getirdiler şuan ilerleme aşaması olmasına rağmen ilerlenemiyor .İslami bilgi dahi yok arkadaşlar ben gerçekten hiç dikkat etmedim ne jelatine ne şüpheliye türkiyede neden herkez hasta çünkü bilmeden haram yiyoruz domuz eti yiyoruz.Araştırdım parapan denen bir madde yüzlerce ilaçlarda varmış.Fransada italyada yasaklanan bu madde türkiyede hala kullanılıyor siteye ekledim kim okudu bilmem meme kanseri falan birçok hastalık yapıyormuş.

Hatta diş macunlarında varmış misvak gibi bir sünneti uydulamayanların dikkatine.

Peygamber efendimizin yolunda gitmek her sünnetini öğrenmek ve uygulamaktır.Biz ümmet olamadık bu ahir zamanda büyük bir yenilgi içersindeyiz.Hz Mehdi çıksa afedersiniz yüzünüze bakar mı?İmanımız namazımız tam mı?Savaşa gelin dese nekadar kişi gidecek arkadaşlar?

Herhalde öncedende dedim ilaçlarla savaşa gireceğiz çünkü türkiye hasta edildi zayıf nesiller yetişti ve hafızlar zayıf çünkü tembeliz televizon denen icat bizi oyalıyor ve bilgisayar denen icat olduğu için beyin kullanılmıyor (ezberlenmiyor)Oysa kabire bilgisayarla mı gireceğiz?

İslam yaşanmadan şeriat uygulanmadan her birey islami görevini yapmadan birlik kurulmadan bişeyin değişeceği yok .

Açıkda gezilir namazda kılınmaz kızlı erkekli okullardada okunur,haramda yenir.Herkezde televizonla uyutulur.
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Bahsettiğiniz madde paraben sanırım.Bir sürü alt forumu var.Kişisel bakım,makyaj,temizlik vs. elinize hangi ürünü alırsanız alın mutlaka görürsünüz.Üstelik "bitkisel" yazanlarda bile mevcut.Bu madde ürünün içinde zamanla bakteri oluşumunu eggelliyormuş.Yani bizi bakterilerin sebep olabileceği tehlikelerden koruyup,kansere teslim ediyorlar....
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Bahsettiğiniz madde paraben sanırım.Bir sürü alt forumu var.Kişisel bakım,makyaj,temizlik vs. elinize hangi ürünü alırsanız alın mutlaka görürsünüz.Üstelik "bitkisel" yazanlarda bile mevcut.Bu madde ürünün içinde zamanla bakteri oluşumunu eggelliyormuş.Yani bizi bakterilerin sebep olabileceği tehlikelerden koruyup,kansere teslim ediyorlar....
Korkunç gerçekten Allah bizi ve bütün müslüman ve mümin kardeşlerimizi korusun amin.Yinede bilgili olmakta yarar var.Dikkat edilebildiği kadar dikkat edelim.Birde ilaçlarda ağrı kesici antibiyotiklerde kullanılıyomuş en çok kullanılan ilaçlar.Hiç mi denetimci yok bilmiyorum.
Allah sonumuzu hayır etsin her gün yeni birşeyle karşılaşıyorum şok üstüne şok geçiyorum.
 

ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
K. bakmayın pat diye konuya atılıyorum ama bildiklerimi paylaşmak ıstedım bu hazır gıdalar çocuların yediği jelibonlar ayrıca aldığımız milföy hamurunda , hazır çiğköftelerde, margarin , yaş pastalarda,yaş veya kuru maya olması lazım onlarda kullanılan nivea da hınzır yagı .yazın tükettiğimiz dondurmalarda .. ilaç konusundada kod lu ilaçlar var bunları bulabılırsem döküman halinde paylaşacagım onlarda zararlı maddeler var
arastırıp bulduklarım bunlardır içlerine ne koydukları belli olmuyor özelliklede çikolata çok tüketiliyor
dikkat etmeye çalısalım gerci hazır olan bütün maddeler zararlı
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
K. bakmayın pat diye konuya atılıyorum ama bildiklerimi paylaşmak ıstedım bu hazır gıdalar çocuların yediği jelibonlar ayrıca aldığımız milföy hamurunda , hazır çiğköftelerde, margarin , yaş pastalarda,yaş veya kuru maya olması lazım onlarda kullanılan nivea da hınzır yagı .yazın tükettiğimiz dondurmalarda .. ilaç konusundada kod lu ilaçlar var bunları bulabılırsem döküman halinde paylaşacagım onlarda zararlı maddeler var
arastırıp bulduklarım bunlardır içlerine ne koydukları belli olmuyor özelliklede çikolata çok tüketiliyor
dikkat etmeye çalısalım gerci hazır olan bütün maddeler zararlı
Bu konun altına yazabilirsiniz
Sağlığa Zararlı Ürünler
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/sagliga-zararli-urunler.35110/

ayrıca jelatin haribo domuz eti,gazoz ,kola... hakkında
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/haram-urunleri-tespit-ediyoruz.35000/
 

V

vertyucek

Tecrübeli
İyide öyle "Dini duygularımız galeyana geldi,haydi çoluğu çocuğu bırakıp cepheye koşalım" gibi bir durum, hem mantıksız,hem de faydasız olur.Bilakis aksi tesir bile yapabilir.İç işlerine müdahale bahanesiyle,olaylar farklı renge bürünüp,savaş daha geniş bir alana yayılabilir.Bu tip yardım devlet adına,ve yine devlet organizasyonu ile olabilir.
Biz fiili olarak bir şey yapamasak da "Hasbünallâhi ve ni'mel vekîl" der ve vekillerin en güzelini,en mükemmelini küffara karşı yardıma çağırırız....
Değerli kardeşim bütün bunların asıl sebebi ne biliyormusun ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN halifesi biz mü'minlerin işi başından gevşek tutmasıdır...şimdi farz edelimki dünyada OSMANLI'NIN kuruluş ve yükselme dönemindeki gibi gerçekten ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN rızasına odaklanarak candan serden geçmiş bir millet olsa idi ... yahu ne biri dünyada 1,5 milyar müslüman var , dinimize uysaydık ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN indirdiği ile hükmetse idik en az iki,üç süper güç MÜSLÜMAN devlet olsa idi bu zalimler bunlara cesaret edebilirlermiydi?

bakınız ayet ne buyuruyor:
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Size ne oluyor da: 'Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize bir sahip çıkan gönder, katından bize bir yardımcı lutfet' diyen zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?
(Nisa Suresi celilesi 75. Ayeti Kerime Meali şerifi)

Ey imân edenler! Sizden her kim dininden dönerse, muhakkak Allah Teâlâ bir kavmi getirir ki, onları sever, onlar da O'nu severler. Mü'minlere karşı mütevazi olurlar, kâfirlere karşı da izzet sahipleri bulunurlar. Allah yolunda savaşa atılırlar ve kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte o, Allah Teâlâ'nın fazlıdır, onu dilediğine verir ve Allah Teâlâ vâsidir, alîmdir.
"MÂİDE suresi, 54. ayeti"

"Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir." (Maide: 45)

"Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir." (Maide: 47)

şimdi ne yazıkki bütün müslüman devletler,ülkeler olarak bizler tabiri caizse bir kenara pusmuş aman bizede uğramazlar İnşaALLAH diyoruz..devletlerimizin mazeretleri belli "aman dünya, bütün bölge karışır,aman savaş büyür!!!"tabiki İnşaALLAH böyle bir şey olmaz ama işin kötüsü karışmasını engelleyebilirdik ama ne yazıkki o halde değiliz.

ama ALLAH CELLE CELALÜH ne kadar cömert ne kadar kerimki biz acizlere dua diye bir şey vermiş."hiçbir şey yapmıyoruz bari onu yapalım" diyoruz...

tabiki dua'yı küçümsersek büyük hata yapmış oluruz ALLAH korusun.

"Sabır ve dua müminin ne güzel iki silahıdır."(Kenzu’l-Ummal, III/272, h.no: 6505)

CENAB’I ALLAH bizi AFFETSİN,BAĞIŞLASIN,MAĞFİRET ETSİN.RASULÜ ALEYHİSSELAM bize yar ve yardımcı olsun.amin

selam ve dua ile kardeşler.HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH'E emanet olunuz,haklarınızı helal ediniz.
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Üzgünüm ama sözlerinizin tamamına katılmam mümkün değil.Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan müslüman kardeşlerimiz var,hangi birine yetişeceğimizi sanıyorsunuz acaba? Orta doğudan Asya'ya,Uzakdoğu'dan tutun Afrikaya kadar savaşın olmadığı yer yok.Bu sadece Türkiyenin değil,hiç bir müslüman ülkesinin tek başına altından kalkabileceği bir iş değil.Bizim tek başımıza mücadele etmeye kalkmamız zâyiatı artırmaktan başka hiç bir işe yaramaz.Neticesinin akıbeti yüzde 99 akîm kalacak bir iş için,göz karartıp cepheye koşmak akıl karı mıdır?Madem bunun faydalı olacağından bu kadar eminsiniz, şu halde bu satırları cephe'den yazıyor olmalısınız değil mi?....
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
İman eksikliği var nefsle mücadele yok böyle savaşa girilse sadece hüsran olur.Ayrıca imanlı bir ordu kurulsaydı size ne olucağını söyleyeyim Allah melekleriyle yardımda bulunurdu.Demekki birlik yok düzen yok tam iman yok cehalet heryeri sarmış türkiyenin iç sorunları bile haledilememiş milyonlarca türk ne yediğinin farkında değil haram yiyor(Türkiyede domuz çiftliği var ekledim oradan bak veya araştır),şüpheliler helal sayılıyor nefsin istedikleri veriliyor televizondu, filmdi ,eğlenceydi ... diye bu millete uymaya devam ediyor,uyutuluyor .

Şuan izlediniz dizilerde savaşan ordular başarılı olan müslüman olarak izledikleriniz ordular film arkadaşlar.Bunlarla uyutuluyorlar işte.Örnek olarak verirsem kurtlar vadisinde amerika ırağa saldırmak için türkiyeden geçti orduları buna izin verildi fakat dizide izin verilmemiş gösterildi.Herkez öyle sandı.

Hiç bir müslüman ordusu karşı çıkamadı.Türkiyede yolu açtı rahat rahat ıraktaki müslümanları katlettiler.

Her neyse olan hep oldu türkiyede islam yaşanmayıyor diğer ülkelerdede böyle herkezi böldüler .Yıllarca bölümüş şekilde kaldı şimdiden sonra herkez imanını bir sorgulasın şuan savaş çıksa kim Allah için savaşacak veya bir zafer elde edebileceğinize inanabilirmisiniz?Allah şeriate uyana islam için savaşana yardım eder.Adam 5 vakit namaz kılmıyor ki türkiyenin yüzde 90nı böyle çünkü bu hale getirildi.Savaşa gitse kusura bakma imanı zayıf olduğundan yok yere ölücem diye kaçacaktır.

Türkiyede herkezde nufüs kağıdında "islam" yazıyor ve ona göre yöneltilmiyor.Eğitim sistemleriyle kızlı erkekli okullarıyla yaşam savaşı veriliyor.Okuduğunda dahil iş bulamama olasılığı çok yüksek sonunda fabrikaya düşüyorsun.(okadar emeğe rağmen)

Artık gerçekleri konuşalım arkadaşlar.Fabrika sahipleri müslüman mı cuma namazına bile izin vermiyorlar.Sanayi devrimiymiş evet bir köleleşme devrimi oldu bence.

Parası olan itibarlı oldu diğerlerinin nekadar para aldığı veya hangi koşullarda çalıştığının önemi yok .

Ben bunlara çözüm bulamam bu sebeble diyorumki herkez islamı yaşasın şeriate uysun.Madem gücü yetenler var islam ordusu kursun.İslaam birlği yokki ne kadar yol gidebilirsiniz?Bu ırkçılık,siyah ,beyaz zihniyetiyle.

Demekki ilk önce aynaya bakmak değiştirebiliyorsak çevremizi değiştirmeliyiz.İlim sırf bilgisayarda kalıyor amelde edilmiyor hafızalarada kazınmıyor.Sağlıklı besnelinmediği gibi bir çok oyunlu zayıf bir Türk milletiyle karşı karşıyayız ve bu zayıflık iman zayıflığıylada kendini gösteriyor.

İmanlı 100 kişi 1000 kişi yener Allahın yardımıyla fakat bu günah bataklığında yüzen nefsine hakim olunamayan gerçekleri daha araştırmayan bir ümmetiz.Ozaman kuranı sünnete sımsıkı sarılabildik mi?Peygamber efendimizin (s.a.v)ümmetiyiz diye vicdanı rahat bir şekilde diyebiliyor muyuz?

Kendimizi düzeltmeden ,çevrimizi düzeltecek güç olmadan,tam iman etmeden, islami sorunları herkez düşünüp çözüm aramadan,hakkı söylemekten korkmadan,Canımız ve nefsimizden geçip islam yaşanması için çalışmadan,kuran ve sünnete uymadan,bu cehaleti kaldırmadan ,bu milleti uyandırmadan,türkiyenin iç sorunları dahi çözülemeden ne yapmasak faydasızdır.

Ben kurana sünnete uyuyorum bu konuda savaşmak istiyorum sağlık ve güçlüyüm derseniz kimseyi tutmuyoruz biz.Herkezin ameli ve hesapı kendinedir.
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Ümitsiz olmayalım inşallah düzelir .Allah büyüktür.Ben ümitsiz olun diye yamıyorum gerçekçi olarak düşündüğümü yazıyorum.
Fıkıh kurulu yok.Haramları bile tespit edemiyorlar.Bir ürüne haram diyemiyorlar şüpheli olarak kalıyor.Örnek verirsek;Kola,gazoz,jelatin,e-maddeleri,etil alkol...
Bunların satımıyapılıyor herkez içiyor yiyor.
Ondan sonra yenilen etler biliyorsunuz besmeleyle kesilmezse yenmez.Herkez tavuk yiyor bunlar besmele kesilmiş diyorlar mı?Şüphelidir helal diye yeniyor.Fakat birilerininde kusura bakmasınlarda araştırmsı engellemesi lazım.Şüpheliyse helal zihniyeti yayılmış.Sorularla islamiyetteki yazılarıda okudum şüpheli yememeği takvaya bağlamış.Sakınan takdir edilir diyor...Ahmed1 bir bukonuda hadisler ekledi bende tüm kütübi sitte hadisleri ekledim kimler okudu doğruyu anladı?

Hadisde diyor
Resulullah(sav) buyurdular ki : O şüpheli şeyleri insanların çoğu bilmez. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa ırzını da, dinini de kurtarmış olur. Her kim bu şüpheli şeylere dalacak olursa, her an harama düşebilir. El-Buhari/ Bab:38 Hadis no:52

İbnu Hacer der ki: "Bunun manası şudur: Helalin işlenmesi, kişiyi mekruha veya harama atacak endişesinin bulunduğu hallerde, o helali işlemekten kaçınmak gerekir.
Konu detaylı:
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/helaller-haramlar-ve-supheliler.35052/

Harama düşerse ne olur peki.Konuda bu zaten duası kabul olmaz.Savaşada böyle gidilir gazozun kolalın yanınada nasıl kesildiği bilinmeyen etler yenir.Şüpheliden sakınmak gerektiği ortada.

Savaşta biliyorsunuz aylar yıllar sürüyor.Zaten zalimler kafirler şuan güçlü durumda çünkü islamda bölünme oluşturdular.

Benim düşüncem birleşme sağlanması ve haram konusu bir an önce çözülmelidir.Aksi halde bence türkiyenin Allah tarafından tamamen azab veya uyarı edileceğini düşünüyorum.Şuanakadar bişey olmaması olmacağı anlamına gelmez.(Belkide uyarı geldi biz göremedik) fakat çabalayanlar artarsa inşallah Allah bize rahmet eder.Allah bizlere rahmet etsin Allah bizleri korusun tüm müslüman ve mümin kardeşlerimize yardım etsin inşallah amin.

İlk önce şu domuz çiftleri sorunu düzeltilmeli okadar korkunç bir durum.Herkez hasta zaten.

Şu siteyide bir araştırın.
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/helal-gidalari-tespit-ediyoruz.35109/
 

Üst