A Harfiyle Başlayan Kız Isimleri Ve Anlamları

  • Konuyu başlatan ömr-ü diyar
  • Başlangıç tarihi
ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici


Açelya : Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.
Adalet : Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek
Adile : Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.
Afife : Namuslu, iffetli, temiz ve dürüst
Afra : Ayak değmemiş ak toprak,Pembeye çalar beyaz.1. Ayın onüçüncü gecesi. 2. Beyaz toprak. Afra binti Ubeyde Sahabe hanımlardan.
Akgül : Beyaz gül, gül gibi
Ahsen : En güzel, Çok güzel

Akgün : Aydınlık gün
Akile : Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı.(Arabca)

Aslı : Kerem ile Aslı hikayesindeki sevgili
Aliye: Yüce, yüksek
Arzu: İstek, özlem eğilim
Aslıhan: Kökeni soylu han soyundan
Asude: Sessiz, sakin dinlendirici
Atiye: 1. Bağış, bahşiş, ihsan. Hediye. 2. Gelecek, istikbal.
Aygen: Gönül dostu
Aycan: İçi aydınlık
Ayla: Kadın, eş zevce /Ayın çevresindeki ışıklı daire
Aysima: Çehresi, yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı, kutlu, uğurlu olan.
Ayşe: Yaşam, dirlik,
Ayşegül: Güleç, güler yüzlü
Azize: Onur sahibi yüce, ermiş
Azra: Bakire, el değmemiş,Hz. Meryem’e verilen ad. Ayak basılmamış kum , Delinmemiş bir inci , Hz. Meryem’e verilen ad.
Aden (adn'dan türeme farsça) : Cennet Bahçesi
Adeviye (arp) : 1. İyilik, yardımseverlik. 2. Ünlü hanım mutasav-vıfe.

Afif (arap) : 1. İffetli, namuslu, ırz ve namus sahibi kadın. 2. Doğru, haramdan sakınan, yolsuzluğa sapmaz kişi.Ahfa (arap) : Kalb, ruh, sır, hafi, ah-fa şeklinde sıralanan "Ietafet-i hamse" sonuncusuna verilen ad.
Ahlâ (arap) : Çok tatlı. Pek şirin.
Candan dost ,sevgili anlamına geliyor ikinci a ince söyleniyor

Aişe (arap) : 1. Yaşayan, zenginlik ve bolluk gören. Yaşayış. Aişe binti Ebu Bekir. Peygamberimiz (s.a.s)'in hanımlarından. Muhterem annelerimizden biri olan Aişe (r.a.) İslami bilgisi ve fakihliği ile de meşhurdur (bkz. Ayşe).

Akife (arap) : 1. Bir şey üzerinde azimle duran, sebatlı, kararlı. 2. İbadet eden hanım.

Aksen (tr) : Sen aksın, temizsin, doğru ve namuslusun.

Alpnur (tr) : 1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehlivan. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvet ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler arasında kullanılmaya devam etti.Aynı anlamlara gelen bayan adı.

Âmine (arap) : Gönlü emin, kalbinde korku olmayan. Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine).


Arefe (arp) : 1. Arife, dini bayramlardan bir evvelki gün. 2. Bir önceki gün.
Aren : Kum tanesi, ağaç cinsi
Arife (arp) : Bilgi ve irfan sahibi kadın. Uyanık, ince ruhlu, latif.
Armina (arp) : Emine, korkusuz, yürekli. Anlamlarını taşımaktadır.
Arzum (tr) : Çok istenilen amaç
Asel (arp) :Cennetteki dört ırmaktan biri. bal ırmağı
Asya (tr) : Dünyadaki kıtaların en büyüğü.
Atike (arp) (bkz. Atik): Kureyş kabilesinden Zeyd b. Amr'ın kızıdır. Hicretten önce İslamiyeti kabul etmiştir. Medine'ye hicret edenler arasındadır. Hz. Ebubekir'in oğlu ile evlenmiştir. Abdullah, Taif te şehid olunca Hz. Ömer'le O şehid edilince Zübeyr b. el-Avvam ile, o da şehid edilince Hz. Hüseyin ile evlendi. Ve Hz. Hüseyin de şehid olunca şehid zevcesi olarak anıldı.Ayşenur (arp) : Nurlu, ışıltılı hayat.
Azimet (arp) : 1. Kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anlamına gelmektedir. 2. Herhangi bir kolaylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılması gerekli olan dini vecibeler.
Azize (arp) : 1. Muhterem, sayın. 2. Sevgili. 3. Veli, evliya, ermiş. 4. Az bulunur. 5. Allah’ın izzetli kıldığı, mü’min. Aziz (İmadettin Abulfeth Osman el-Aziz): Selahaddin Eyyubi-’nin II. oğlu. Kardeşi el-Efdal, Melik iken kendisi Şam’ı terkederek Mısır Eyyubileri hükümdarlığını ilan etti. Fakat daha sonra kardeşiyle barıştı. Kur’an-ı Kerim’de Âl-i İmran ve Yusuf surelerinde geçmektedir (Aziz'le aynı anlam)Azmidil (arp) : Gönül yüceliği.
ACER: (Ar.) : - Hz. İsmail (a.s.)'in annesi (bkz. Hacer).
AYKE: (Ar.) :Sık koruluk.Adniye (Ar.) Cennette oturmaya layık. Adviye (Ar.) İnsanlara yardım eden kimse. Ahunaz : Nazlı güzel. Ahunisa : Çok güzel kadın. Ahunur : Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.Ahusel : Coşkulu güzellik. Ahuser: Güzelliği ortada olan güzel. Ahusoy: Güzel soylu. Ahusun: Güzelliği ortada olan güzel. Ahuşan: Güzelliği herkes tarafından bilinen.Ahuşen : Güzel ve neşeli olan. Ajlan (Far.) : Acele eden, çabuk davranan.

Alkız : Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız
Alpike :Kahraman kraliçe
Arsu : Su kadar berrak
Arsun : Yüreğindeki temizliği yansıtan
Arzucan :Candan isteyenArzugül : İstenilen beğenilen gül
Aslınur : Nur saçan bir geçmişi olan

Aslıgül : Gülden gelen
Aslım : Özü geçmişe aitAslısu: Geçmişi su gibi berrak ve temiz olanAzmiye : Niyetli, kararlıAydil : Güzel, parlak, aydınlık gönülAyda : Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın
Aybel : Ay gibi dikkat çeken, aya benzeyen güzelliğiyle farkedilen, seçilen
Ayben : Ay gibi, ayın kendisiAybeniz : Ay gibi parlak tenli, ay benizliAybike : Ay gibi güzel kızAybirgen : AyverenAybüke : Ay gibi parlak, aynı zamanda zeki, akıllıAyca : Ay gibi parlak ve aydınlıkAycan : İçi aydınlıkAyça : Ayın ilk günlerde aldığı biçim, hilalAyçağ : Ay gibi parlak çağAyçan : Ay gibi aydınlık kişi
Ayçin : Ayçın, ay gibi, aya benzer
Aydan : Aya benzer ay gibi

Aydeniz : Ay gibi parlayan deniz
Aydonat : Işık donat, parlaklık donat anlamındaAyfer : AyışığıAygönül : Güzel gönüllüAygül : Ay gibi güzel ve parlak renkliAygün : Hem ay, hem günAykal : Ay gibi parlak ve ışıklı kal

Aykız : Ay+KızAykut : kutlu ayAyla : Ayın çevresindeki ışıkAylan : Açıklık, alanAylin : Ayın çevresindeki ışıkAypare : Ay parçasıAyperi : Ay ve peri gibi çok güzelAysan : Ay gibi parlak
Aysel : Ay gibi parlak ve güzelAysema : Ay gibi parıldayan yüzAysen : Aydan farksız, ayın yerdeki benzeri, güzel sevimliAysu : Ay gibi temiz suAysuAy gibi parıltılı ve su gibi berrakAysun : Ay gibi güzel ve parlaksınAyşan : Şanı ay gibi parlak olan
Ayşegül : Güller içinde mutlu yaşayanAyşem : Ay ışığı - Benim AyşemAyşen : Ay gibi neşeli, parlak ve aydınlıkAyşıl : Ay ışığıAyşın : Ay gibiAyşim : Parlak ışık saçanAyşin : Ay gibi, aya benzeyenAytaç: Ay gibi taçlıAyten : Ay gibi beyaz tenliAytu : Aya benzeyen tuğluAytül : Tül gibi şeffaf ve ince ay ışığı gibi parlak
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst