A Harfi ile Başlayan Osmanlıca Kelimeler

  • Konuyu başlatan out of whack
  • Başlangıç tarihi
O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
A Harfi ile Başlayan Osmanlıca Kelimeler için bu konu altında fihrist oluşturulacaktır. Lügat tamamlanana kadar konu sürekli düzenlenerek genişletilecektir Lugat projesini KF için hazırlayan değerli yöneticimiz ma'vera 'ya teşekkür ederiz.

A'dâ ne demektir?

A'lâ-yı illiyyîn ne demektir?

Â'mâk ne demektir?

Â'mâl ne demektir?

A'mâr ne demektir?

A'râf ne demektir?

A'raz ne demektir?

A'sâr ne demektir?

A'şâr ne demektir?

Âbâd ne demektir?

Abese irca ne demektir?

Abesiyyûn ne demektir?

Abîd ne demektir?

Acb-üz Zeneb ne demektir?

Acûze-i şemtâ ne demektir?

Acz ne demektir?

Adâ ne demektir?

Âdâb ne demektir?

Adâlet-i izâfiye ne demektir?

Adâlet-i Mahzâ ne demektir?

Âdetullâh ne demektir?

Âdiyât ne demektir?

Adn ne demektir?

Adüvv ne demektir?

Afâret ne demektir?

Afif ne demektir?

Âfil ne demektir?

Âfitâb ne demektir?

Âgâh ne demektir?

Ağleb ne demektir?

Ahsen-i takvîm ne demektir?

Akîm ne demektir?

Aktâb ne demektir?

Aktâr ne demektir?

Âli ne demektir?

Âli-Cenâb ne demektir?

Âlicâh ne demektir?

Âlim ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/alim-ne-demektir.32360/
Âlimân ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/aliman-ne-demektir.32359/
Allâm ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/allam-ne-demektir.32361/
Âlûd ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/alûd-ne-demektir.32362/
Alüfte ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/alufte-ne-demektir.32363/
Amâim ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amaim-ne-demektir.32364/
Amâir ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amair-ne-demektir.32365/
Âmâl ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amal-ne-demektir.32445/
Amân ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/aman-ne-demektir.32446/
Amd ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amd-ne-demektir.32448/
Âmed ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amed-ne-demektir.32449/
Ameh ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ameh-ne-demektir.32450/
Amel ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amel-ne-demektir.32451/
Ameliyyât ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ameliyyat-ne-demektir.32452/
Amelmânde ne demektir?

Âmennâ ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amenna-ne-demektir.32454/
Âmentü ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amentu-ne-demektir.32455/
Âmî ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ami-ne-demektir.32456/
Âmil ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amil-ne-demektir.32457/
Amîm ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amim-ne-demektir.32458/
Âmin ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amin-ne-demektir.32459/
Âmine ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amine-ne-demektir.32460/
Âmiyâne ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/amiyane-ne-demektir.32461/
Ân ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/an-ne-demektir.32471/
An'ane ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/anane-ne-demektir.32472/
Anâsır ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/anasir-ne-demektir.32474/
Andelib ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/andelib-ne-demektir.32200/
Anese ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/anese-ne-demektir.32475/
Anet ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/anet-ne-demektir.32476/
Ankebût ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ankebût-ne-demektir.32477/
Antere ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/antere-ne-demektir.32478/
Anûd ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/anûd-ne-demektir.32479/
Âr ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ar-ne-demektir.32480/
Ârâ ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ara-ne-demektir.32481/
Arafat ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/arafat-ne-demektir.32483/
Araz ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/araz-ne-demektir.32484/
Ârif ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/arif-ne-demektir.32500/
Aristo ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/aristo-ne-demektir.32501/
Ârız ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ariz-ne-demektir.32486/
Arş ne demektir?

Arşın ne demektir?

Arşiyân ne demektir?

Arz ne demektir?

Âsâ ne demektir?

Asâ-yı Musâ ne demektir?

Asabî ne demektir?

Âsaf ne demektir?

Asâkir ne demektir?

Âsân ne demektir?

Âsâr ne demektir?

Âsâyiş ne demektir?

Asdikâ ne demektir?

Aşere-i Mübeşşere ne demektir?

Asfiyâ ne demektir?

Ashâb ne demektir?

Ashâb-ı Bedir ne demektir?

Ashâb-ı Cennet ne demektir?

Ashâb-ı Eyke ne demektir?

Ashâb-ı ferâiz ne demektir?

Ashâb-ı Fil ne demektir?

Ashâb-ı Güzîn ne demektir?

Ashâb-ı kalem ne demektir?

Ashâb-ı kalib ne demektir?

Ashâb-ı Kehf ne demektir?

Ashâb-ı Meş'eme ne demektir?

Ashâb-ı Meymene ne demektir?

Ashâb-ı Ress ne demektir?

Ashâb-ı Rıdvân ne demektir?

Ashâb-ı Suffa ne demektir?

Ashâb-ı Suyûf ne demektir?

Ashâb-ı Uhdûd ne demektir?

Ashâb-ı Yemin ne demektir?

Ashâb-üş-şimâl ne demektir?

Âsitan ne demektir?

Âşiyân ne demektir?

Âsiye ne demektir?

Aşk ne demektir?

Aşk-ı kimyevî ne demektir?

Aşk-ı Lâhûtî ne demektir?
Aşk-ı mecâzî ne demektir?
Askalânî ne demektir?

Asl ne demektir?
Aslahâkellâh ne demektir?

Âsmân ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/asman-ne-demektir.32567/
Asr ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/asr-ne-demektir.32568/
Asr-ı âhir ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/asr-i-ahir-ne-demektir.32572/
Asr-ı Cahiliyet ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/asr-i-cahiliyet-ne-demektir.32569/
Asr-ı evvel ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/asr-i-evvel-ne-demektir.32571/
Asr-ı Saâdet ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/asr-i-saadet-ne-demektir.32570/
Asr-ı sânî ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/asr-i-sani-ne-demektir.32573/
Astâne ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/astane-ne-demektir.32574/
Âsûde ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/asûde-ne-demektir.32575/
Atâ ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ata-ne-demektir.32584/
Atâlet ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/atalet-ne-demektir.32583/
Ateh ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ateh-ne-demektir.32585/
Ateşîn ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/atesin-ne-demektir.32588/
Atf ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/atf-ne-demektir.32587/
Âtî ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ati-ne-demektir.32589/
Atîd ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/atid-ne-demektir.32590/
Atîk ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/atik-ne-demektir.32591/
Avâlim ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/avalim-ne-demektir.32592/
Avâm ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/avam-ne-demektir.32593/
Avâmil ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/avamil-ne-demektir.32594/
Avârız ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/avariz-ne-demektir.32595/
Avdet ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/avdet-ne-demektir.32596/
Avn ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/avn-ne-demektir.32597/
Avret ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/avret-ne-demektir.32598/
Âyâ ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/aya-ne-demektir.32599/
Ayan ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayan-ne-demektir.32600/
Ayasofya ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayasofya-ne-demektir.32601/
Âyet ne demektir?

Âyin ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayin-ne-demektir.32604/
Âyin-han ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayin-han-ne-demektir.32617/
Ayine ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayine-ne-demektir.32605/
Ayine-i ervâh ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayine-i-ervah-ne-demektir.32616/
Âyine-i Ehadiyet ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayine-i-ehadiyet-ne-demektir.32615/
Âyişe ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayise-ne-demektir.32618/
Ayn ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayn-ne-demektir.32619/
Ayn-el yakîn ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayn-el-yakin-ne-demektir.32620/
Ayyuk ne demektir?
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/ayyuk-ne-demektir.32621/
Azamet ne demektir?

Azâzîl ne demektir?

Âzer ne demektir?

Azîm ne demektir?

Azîmet ne demektir?

Azîz ne demektir?

Azl (azel) ne demektir?

Azl ne demektir?

Azrâ ne demektir?

Azrâil ne demektir?

Azûr ne demektir?

Azze ne demektir?
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst