92.Leyl Sûresi 21 Ayet

  • Konuyu başlatan kurtuluş
  • Başlangıç tarihi
kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
92. LEYL SÛRESİ 21 Ayet
Kuranı Kerim Meali ››


092. Leyl Süresi Hakkında
Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir.

092-LEYL SURESİ
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

1. Kararıp ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun!
2. Açılıp ağardığı zaman gündüze andolsun!
3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki:
4. Ey insanlar! Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir.
5. Kim ki verir, (mâsiyetten sakınır) Allah'tan korkarsa,
6. Ve o en güzeli (Kelime-i tevhid'i) tasdik ederse,
7. Biz de ona kolay olanı hazırlarız, (hayra karşı tatlı bir arzu veririz).
8. Fakat kim de cimrilik edip, inâyet-i ilâhîden kendisini müstağnî görürse,
9. O güzel kelimeyi tekzip eder, yalanlarsa,
10. Biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız, (hayra karşı bir isteksizlik veririz).
11. Çukura yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz.
12. Doğru yola iletmek sadece bizim işimizdir.
13. Şüphesiz ki son da ilk de (ahiret de dünya da) bizimdir.
14. Ben sizi alevler saçan bir ateşe karşı uyardım.
15. O ateşe ancak bedbaht kimse girer.
16. Yalanlayan ve yüz çeviren.
17. O en muttaki olan kimse ondan uzak tutulur.
18. O ki temizlenip arınmak üzere malını hayra verir.
19. Onda hiç kimseye verilecek bir minnet borcu yoktur.
20. (Verdiğini) yüce Rabbinin rızâsını kazanmak için verir.
21. Yakında kendisi de (Allah'ın verdiği nimetle) râzı olacaktır.
 

Üst