87.A'lâ Sûresi 19 Ayet

  • Konuyu başlatan kurtuluş
  • Başlangıç tarihi
kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
87. A'LÂ SÛRESİ 19 Ayet
Kuranı Kerim Meali ››

087. A’la Süresi Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

087-ALA SURESİ
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

1. O çok yüce Rabbinin ismini tesbih et!
2. O Rab ki yaratıp düzene koymuştur.
3. Her şeyi takdir edip (plânlayıp) doğru yolu göstermiştir.
4. O Rabbin ki topraktan yeşillikleri çıkarmıştır.
5. Sonra da onu kupkuru siyah bir çöpe çevirmiştir.
6. Resulüm! Seni okutacağız da hiç unutmayacaksın.
7. Ancak Allah'ın dilediği müstesnâ. Şüphesiz ki O, açığı da bilir, gizliyi de bilir.
8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız.
9. Faydalı olacaksa öğüt ver.
10. Allah'tan korkan öğüt alacaktır.
11. Bedbaht olan ise ondan kaçınacaktır.
12. O kimse en büyük ateşe girecektir.
13. O ateşin içinde ne ölür ne de yaşar.
14. Temizlenen kurtulmuştur.
15. Rabbinin adını anıp namaz kılan.
16. Fakat siz dünya hayatını (ahirete) tercih ediyorsunuz.
17. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
18. Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde vardır.
19. İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde.
 

Üst