44 Cilt,İslam Ansiklopedisi İnternette

  • Konuyu başlatan İlim Talebesi
  • Başlangıç tarihi
İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
23 Cildini indirdim.Sonra linklerde sorun çıktı.Şimdi yine düzelmiş
 

mutehammil

mutehammil

Tecrübeli
sanırım 1 saat içinde 3 dosya indirilebiliyor. metin linkine tıkladığımda indirmediğim halde bir dosya indirmişim gibi görünüyor. İlk 1 saatlik hakkım boşu boşuna bitti \:(
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Ben ilk siteye koyduklarında 23 linkini indirmiştim.Halbuki onlar pdf olarak resimliydi.Şimdi Pdf 'de Metin olarak koymuşlar.Dedim şimdi baştan mı indiricem :)
 

mutehammil

mutehammil

Tecrübeli
Pek beklediğim gibi değil ben İslam Ansiklopedisi deyince kronolojik sıraya göre ne olup bitmiş öyle bir şey bekliyordum, burada a'dan z'ye kelimelerin anlamları verilmiş bir nevi sözlük gibi. Tabii sayfalarca anlatılan bir kelime :) yine de yararlanılabilir :)
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Pek beklediğim gibi değil ben İslam Ansiklopedisi deyince kronolojik sıraya göre ne olup bitmiş öyle bir şey bekliyordum, burada a'dan z'ye kelimelerin anlamları verilmiş bir nevi sözlük gibi. Tabii sayfalarca anlatılan bir kelime :) yine de yararlanılabilir :)
Sakal maddesine baktım.Alimlerin çoğu haram demiş diyorlar.

Sonra ise konuyu çarpıtarak kendileri, adetle örfle alakalı deyip sadece sünnet olduğunu söylüyorlar.

Bunun gibi bazı maddeler için dikkatli olun derim.
 

mutehammil

mutehammil

Tecrübeli
Sakal maddesine baktım.Alimlerin çoğu haram demiş diyorlar.

Sonra ise konuyu çarpıtarak kendileri, adetle örfle alakalı deyip sadece sünnet olduğunu söylüyorlar.

Bunun gibi bazı maddeler için dikkatli olun derim.
ilginç. evet diyanetin de bazı yanlış fetva verdiği oluyor kaldı ki kitabında böyle bir şey olmasın.. :/
 

Münzevi

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
bizde kitapları varda az açılıyor malesef :S
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Sakal maddesine baktım.Alimlerin çoğu haram demiş diyorlar.

Sonra ise konuyu çarpıtarak kendileri, adetle örfle alakalı deyip sadece sünnet olduğunu söylüyorlar.

Bunun gibi bazı maddeler için dikkatli olun derim.
Böyle konular başkada varsa silin gitsin.Boşa günaha niye gireceksiniz ki?Okuyan kişi doğru yanlış belki ayırt edemeyecek.Sakal konusu gibi açık bir konuda bu olduysa haram helal kısmına bakın bakalım neler diyor.Birçok yanlış çıkarsa bunu islamı eser diye yaymanın anlamı yok.
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Baktım birçok eser varmış.Eseri değiştirip kendi görüşlerinimi katmışlar ne yapmışlar?dediniz sakal konusu hoşuma gitmedi .
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Böyle konular başkada varsa silin gitsin.Boşa günaha niye gireceksiniz ki?Okuyan kişi doğru yanlış belki ayırt edemeyecek.Sakal konusu gibi açık bir konuda bu olduysa haram helal kısmına bakın bakalım neler diyor.Birçok yanlış çıkarsa bunu islamı eser diye yaymanın anlamı yok.

Helal-Haram konuları fıkhi meseleler oldukları için , Fıkıh kitaplarına bakılmalıdır.Bu ise Ansiklopedik bir eserdir.

Ayırt edebilecek kişiler okuyabilir.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Baktım birçok eser varmış.Eseri değiştirip kendi görüşlerinimi katmışlar ne yapmışlar?dediniz sakal konusu hoşuma gitmedi .
Sakal kısmında : Sakal hakkındaki hadisleri ve Alimlerin görüşlerini beyan ettikten sonra , son kısımda kendi görüşlerini beyan ediyorlar.

İsterseniz aynen nakledeyim:

Sakal maddesi : (cilt: 36, sayfa: 1-2)

Tevrat’ta sakal tıraşı yasaklanmış olmakla birlikte (Levililer, 19/27) Yahudilik’te yaygın kabule göre yasak sayılan eylem sakalı usturayla traş etme olup kısaltma veya başka bir yolla tamamen kesmeye izin verilmiştir. Batı hıristiyanlarında ve Budistler’de tıraşlı yüz makbulken Doğu hıristiyanlarında, Hindu ve Sihler’de sakalın olduğu gibi bırakılması gerekli görülür.

Hadislerde ise bu konuda bazı emir ve tavsiye ifadeleri yer almıştır.
.................
(Sonra sakal konusunda hadisleri veriyorlar.)

Hz. Peygamber’in ve sahâbenin konuya ilişkin söz ve uygulamalarını değerlendiren fakihler sakal bırakmanın hükmü hakkında farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Fakihlerin çoğunluğu sakal bırakmayı müslümanların şiarı ve dinî bir emir olarak görüp sakalı kesmeyi haram sayar; Hanefîler’de bu gibi durumlar için tahrîmen mekruh terimi kullanılır (İbn Âbidîn, II, 418; Cezîrî, II, 45, 46).

Bu gruptaki âlimler, hadislerdeki emirlerle Resûl-i Ekrem’in ve sahâbenin uygulamasının bağlayıcı nitelikte olduğu yorumunu yapmış, Kur’ân-ı Kerîm’de Resûlullah’a uymayı emreden âyetlerin sakal bırakma konusunda da onun yolunu izlemeyi gerekli kıldığını, sakalı kesmenin kadınlara benzemek ve Allah’ın yarattığı şekli bozmak anlamına geldiğini ve bu yöndeki yasağın (en-Nisâ 4/119; Buhârî, “Libâs”, 62) sakalı kesmeyi de kapsadığını ifade etmişlerdir.


Bu emir ve uygulamalardan tavsiye anlamını çıkaran Gazzâlî, İbn Hacer el-Heytemî, Şemseddin er-Remlî ve Hatîb eş-Şirbînî gibi âlimler sakalı kesmenin haram değil mekruh (Hanefîler’in terimiyle tenzîhen mekruh) olduğunu söylemiştir (Ebû Bekir b. Muhammed ed-Dimyâtî, II, 340; Cezîrî, II, 44)

Burdan sonra artık başlıyorlar :

Son devir âlimlerinin bir kısmı sakal bırakmayı İslâm’ın geldiği dönemde yaygın olan örf ve âdetle açıklamış, Hz. Peygamber’e uyma amacıyla yapıldığında bunun sünnet veya müstehap sayılabileceğini, ancak esas itibariyle sakal bırakmanın dinî / şer‘î bir konu olmadığını belirtmiştir (M. Ebû Zehre, s. 35; Mahmûd Şeltût, s. 227-229). Onlara göre Resûl-i Ekrem’in saç, sakal ve bıyık konusundaki söz ve uygulamaları, dış görünüşün diğer unsurlarında olduğu gibi o günün örf ve âdeti çerçevesinde temiz ve düzenli olma yanında estetik görünümün önemine yapılan bir vurgu anlamı taşır.

Tarih boyunca toplumların etkileşim içinde bulunduğu, baskın kültürlerin diğerlerini etkilediği ve iletişimin yaygınlaşması ile bu etkileşimin yoğunlaştığı, ayrıca günümüzde gayri müslimler arasında sakal konusunda ortak bir tutum bulunmayıp her toplumda sakalını uzatan ve kesenlere rastlandığı dikkate alındığında bunun daha çok toplumsal beğeni ve şahsî tercih meselesi haline geldiği söylenebilir.
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Bu eserlere aşığdaki bilgiye göre eserlere ekleme yapılarak görüş bildirilmiş sanırım.

" İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855’e ulaşmaktadır."

Ayrıca aşığıdaki bilgilerde "doğru bilgi edinme" diyor.

AMAÇ
"TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır."

Yukarıdaki eklediniz bilgilerlede kendi yorumlarını kattıkları ortadadır.Böyle bir çalışmanın yayılması buna uyacaklar için çok sakıncalıdır.Herkez kendi eklediği konulardan sorumludur.Bu bilgileri paylaşırken dikkat etmek gerekir.İslam adı altında birçok dehşet verici oyunlar oynanıyor.İsteyen o eserleri orjinal halleriyle okusunlar.Başkasının görüşleri veya kimlerin bu görüşü söyledikleri bile belli değildir."faklı ilim dallarınca"ifadesi kullanılmıştır

Dediniz gibi herkezin yorum ve görüşü doğru kabul edilemez.Fıkıh kitaplarına bakılmalı fakat sağlam kaynak diye kendi yorumlarınıda ilave ediyorsa mutlaka hataları olucaktır.Okuyan kişilerde bunları göremeyecektir.

Eğer bu eser kaldırılmazsa altına not düşmenizi ve sakıncalarını yazmanızı rica ediyorum.
 

Üst