Notu Gizle
SORU'NU SOR cevabını size iletelim. Soru sormak için TIKLAYINIZ.

Zilhicce ayında okunacak tespihat ve dualar..!!

 1. sultan_mehmet © ◄ كُن فَيَكُونُ ► Yönetici Forum Administrator

  Zilhicce ayında çekilecek tesbihler - zilhiccede yapılacak ibadetler - zilhicce ayında okunacak dualar - zilhicce ayı duaları

  İlk on gün boyunca yapılması ve sevabı çok fazla olan tesbih ve duaları MAIN-BOARD ailesiyle paylaşmak isteriz.Bugünden başlayarak çekilecek tesbihler ve dualar şunlardır:

  1. Gün Tesbihi

  Subbuhun kuddüsün rabbuna ve rabbul melaiketü verruh (100 defa)

  1.Gün Duası

  Bütün alemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimiz'ezerrat-ı kainat adedince hamd ve şükürPeygamberler Server'i Efendimiz'e diğer emibiya-i izamamelaike-i kiramaehl-i beyte ve Hakk'ın bütün sadık kullarına da deryalardaki su damlalarıçöllerdeki kum taneleri adedince salat ü selam olsun.Üzerimizdeki lütuflarını saymakla tüketemeyeceğimizihsanıkeremi bolrahmetişefkati ve merhameti sonsuz Rabbimiz! Bize dünya adına verdiğin bütün nimetleri din-i mübin-i İslam'a sonsuz hizmet etmek istikametinde kullanmayı nasip eyle!Bizikardeşlerimizihepimizi bütün mevcudatı kuşatan ve her şeye şamil olan engin rahmetinden mahrum etme!

  2. Gün Tesbihi

  Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim (300 defa)

  2. Gün Duası

  Ey kullarına her zaman hilm ile muamele edip onların günahlarını görmezden gelen ve yeniden dönüp sırat-ı müstakimi bulmaları için fırsat üstüne fırsat veren yüce Mevlamız! Bizler çok hatalar irtikap ettikçok günah işledik. Şimdi "Tevbeler tevbesi!" diyoryüce huzurunda boyun büküyorhuşu ile iki büklüm oluyoruz.Şayet bizi cezalandıracak olursan adaletinle muamele etmiş olursun; yok eğer günahımızakusurlarımıza ve isyanlarımıza rağmen o hududu olmayan rahmet ve merhametinle muamelede bulunur ve affederseno da Sen'in fazlın olur; Sen'in fazlın bizim hayal sınırlarımızı bile aşacak kadar büyüktür.

  3. Gün Tesbihi

  La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.(100 defa)

  3. Gün Duası

  Ey rahmeti gazabının önünde bulunankullarının tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarına icabet eden Yüce Rabbimiz! Amellerimizde eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değilhakkımızdaki hüsn-ü zannımız ve rahmetine bağladığımız recamıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur; bizi hayret ve hüsrana uğratma!

  Rabbimiz! Dünya ya ukbaya ve bu iki diyar arasında bir geçit sayılan kabir alemine ait endişelerimizi emnü emana çevir...dualarımıza icabet et...besmelemiz ümitlerimizi hayret ve hüsranla neticelendirme...

  4.Gün Tesbihi

  Hasbiyallahu la ilahe illallahu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.(100 defa)

  4.Gün Duası

  'ım senin indinde en makbul olacak bir biçimde namazlarımızı dosdoğru ve zamanında kılabilmeyiizninle namazımızda miracı yaşayabilmeyi bize öğret 'ım.Namazımızı gözümüzün nuru kıl!

  5.Gün Tesbihi

  Allahümme afüvvün kerimün tuhibbül affe fa'fuanni(100 defa)

  5.Gün Duası

  Allah'ım kusurlarımızı örtbizi korktuklarımızdan emin eyle.Allah'ım önümüzdenarkamızdansağımızdansolumuzdanüstümüz den ve altımızdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırız.

  6. Gün Tesbihi

  Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin(100 defa)

  6.Gün Duası

  Allah'ım! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadakatle kullukta bulunma payesini bize de lütfet;lütfet ki Allah 'ımdillerimiz sürekli Sen'in zikrinle meşgulbedenimiz bütün uzuvlarıyla Sen'in emrine muti'kalplerimiz de yanlız Sen'in marifetinle dolu olsun.Ruhlarımızı müşahadenle kanatlandır;kalpsır gibi latifelerimizi de yakınlığınla taçlandırSen herşeye kadirsin.Sen'den dünya hayatında zühdümüzü ve nezdindeki derecelerimizi arttırmanı diliyoruz.

  7.Gün Tesbihi

  Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin.(100 defa)

  7.Gün Duası

  Ya Rabbi Senin üzerimizde o kadar çok nimetin var kine kadar şükretsek azdır.Bizi müslüman olarak yarattığın ve müslüman olarak yaşattığın için Sana kainattaki varlıklar adedince şükürler olsun Ya Rabbi.Bizlere verdiğin nimetlerin hakiki şükrünü eda etmeye bizleri muvaffak eyle.Şükrünü eda edemediğimiz nimetlerden dolayı da bizleri hesaba çekme Ya Rabbi.

  8.Gün Tesbihi

  Hasbünallahi ve ni'mel vekil (100 defa)

  8.Gün Duası

  Allah'ımbizi konuşmayı zikirsusmayı fikirnazarı ibrethareketi ibadet olan kullarından eyle.Kalp katılığındangaflettenbaşkalarına bar olmaktanaşağılıktanaşağılanmaktanmiskinl iktenc ehaletten ve faydasız bilgidenürpermeyen gönüldendoyma bilmeyen nefistenkabul edilmeyen duadannimetlerin zeval bulmasındanansızın bastıran azabındangelip çatan gazabından Sana sığınırız.

  9.Gün tesbihi

  Ya kadiyel hacat ve ya dafial beliyyat.İkdi havayicena külleha vedfea annal belaya külleha. (Sayı belirtilmemiş)

  9.Gün Duası

  Allah'ımkıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenenlerden eyle.Livaü'l hamd sancağı altında toplanmamızı nasip eyle.

  10.Gün Tesbihi

  Allahümme habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileyne küfra vel fusuka vel isyane vec'alna minerraşidin (Sayı belirtilmemiş)

  10.Gün Duası

  Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar.Herkesin kazandığı kendi yararına kötülükte kendi zararınadır.Rabbimiz!Unutur ya da hataya düşersek bizi sorumlu tutma.Ey Rabbimiz!Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.Ey Rabbimiz!Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yüklemebizi affetbizi bağışla.Bize merhamet et.Sen bizim Mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.inşallah hayır duasıyla anılırız
  saglıcak ve duayla kalın vesselam

  >>> alıntıdır
   
  2 kişi bunu beğendi.
 2. Sponsorlu bağlantılar
 3. mekke-medine KF Ailesinden Özel Üye

Sayfayı Paylaş