Notu Gizle
SORU'NU SOR cevabını size iletelim. Soru sormak için TIKLAYINIZ.

YÜCE ALLAHIN AYETLERİ KAÇ TÜRLÜDÜR ve ( kur'an nasıl bir kitaptır )

Konusu 'KUR'AN-I KERİM ÖĞRETİMİ' forumundadır ve enes61 tarafından 13 Haziran 2009 başlatılmıştır.

 1. enes61

  enes61 KF Ailesinden Özel Üye

  Mesajlar:
  6.934
  Beğenileri:
  173
  Ödül Puanları:
  8.752
  --------------------
  Konu: YÜCE ALLAHIN AYETLERİ KAÇ TÜRLÜDÜR ve ( kur'an nasıl bir kitaptır )

  Değerli
  dostlar,
  Bu yazımızda
  sizlere âyet ve kitap kavramlarından bahsetmek istiyoruz. Kur’ân-ı Kerîm’den söz
  edildiğinde akla hemen âyetler gelir ve âyet kavramıyla da sadece Kur’ân
  cümleciklerinin kastedildiği zannedilir. Halbuki mesele bu kadar dar ve kısıtlı
  değildir.
  Âyet,
  “belirti, iz, nişan, alamet, mucize, delil, ibret, risalet” gibi anlamlara
  gelir. Yüce Allah’ın varlığına işaret eden her şey bir âyettir. “İbret”
  anlamında Firavun’un cesedi bile Yûnus 10/92. âyette belirtildiğine göre
  âyettir.
  Yüce Allah’ın âyetleri iki
  türlüdür:
  1. Vahyedilen,
  okunan ayetler anlamında “tenzîlî âyetler”. Bu âyet kapsamına bütün ilâhî
  kitaplar ve sahifeler girmektedir ki bunların sonuncusu Kur’ân-ı Kerîm’dir.
  Tenzîlî âyetler aynı zamanda “tenzîlî kitaplar”ı oluşturmaktadır.

  2. Kâinata
  yazılan, tabiat kanunları haline getirilen “tekvînî âyetler”. Bu âyetlerin
  kapsamına ise bütün kainat girer ve bu kitaba “tekvînî kitap” denir. Kâinat
  kitabının en önemli konularından birisi ise “insan kitabı”dır.


  Kur’ân’ın
  gönderilme nedenini bu üç kitabın buluşturulması olarak ifade edersek yanlışlık
  yapmış olmayız. Nitekim Kur’ân’da kâinat kitabından ve insan kitabından
  âyetlerin insanların ilgisine sunulduğu ve birer mucize olarak tanıtıldığı şu
  âyette belirlenmektedir:

  “Biz, onlara ufuklarda ve kendi
  canlarında âyetlerimizi göstereceğiz ki o (Kur’ân)’nın gerçek olduğu kendilerine
  iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması onlara yetmez mi?” (Fussılet
  41/53).


  Bu âyette
  açıkça ifade edildiğine göre âyetler hem ufuklardadır hem de insanların
  kendisinde. Ufuklardaki âyetler insanların dışında kalan âyetlerdir ki bunun
  kapsamına yakından uzağa, zerreden kürreye bütün yaratıklar girmektedir. Hem
  ufuklardaki hem de insanlardaki âyetlerin var edilmesi ve gösterilmesinin asıl
  amacı ise bunların haberini veren Kur’ân’ın gerçek olduğunun ortaya
  konulmasıdır.


  Kur’ân’ın bu
  anlamdaki gerçekliği kabul edilince, yani kâinata dair verdiği bilgiler bilimle
  ve teknolojiyle de ispat edilince onların doğruluğuna inanmış olanlar elbette 14
  asırdan daha önce indirilen bir kitabın ve içerdiği diğer esasların doğruluğuna
  da inanmış olacaklardır. İnatçı ve katı din karşıtları hariç, gerçeğin peşinden
  koşanlar için böyle bir yolun tercih edilmiş olması son derece isabetli ve
  etkili bir yol olmuştur.


  Tenzîlî
  vahylerin Kur’ân dışında kalanlarında kainatın yapısına ve fiziksel yaratılışı
  itibariyle insan kitabına dair belirleyici bilgiler aramak doğru değildir. Çünkü
  bilim ve teknolojinin konusu olan bu tür bilgilerin daha eski kitaplarda
  bulunması beklenmemelidir.

  Benzer bir soruyu “Kur’ân’ın
  indirildiği zamanlarda da bilim ve teknoloji yoktu; dolayısıyla onda da bu
  âyetlerin bulunması doğru mu?” diye Kur’ân için soranlara da şu cevabı
  vermekteyiz: Kur’ân’da, bu tür konulardaki âyetlerde çok anlamlı kelimeler
  kullanılmaktadır. Çok anlamlılık söz konusu olunca bazı kelimelerin değişik
  zamanlarda değişik şekillerde yorumlanması da mümkün olmaktadır. Şüphesiz zaman
  ilerledikçe kelimelere yeni anlamlar ilave edildiğini söylemiyoruz. Sadece
  kelimelerde zaten bulunan farklı anlamların değişik yorumlara müsait oluşunu
  ifade ediyoruz.
  Kur’ân’a bu
  anlamda bakıldığında insanın yaratılışından kâinatın yapısına varıncaya kadar
  pek çok örneğin Kutsal Kitabımızda bulunduğu rahatlıkla görülecektir.

  Kâinat âyetleri
  ve kâinat kitabı

  Diğer ilahi
  kitaplarda bulunmayan, Kur’ân’ın indirildiği dönemde bilinmeyen, tabii ilimler
  ve modern teknolojiyle bilinebilecek ayetlerin Kur’ân’da bulunması bir anlamda
  zaruri görülmelidir. Çünkü O’nun mesajı, kâinatın son bulacağı kıyamete kadar
  devam edecek, dolayısıyla asırlar sonrasının insanına da hitap edecektir. Bize
  göre henüz Müslüman olmamış insanların Kur’ân’la irtibatları ancak O’nun
  kâinatla ilgili mesajları sayesinde gerçekleşecektir. Yani Müslüman olmayanlar
  Kur’ân’ın iman, namaz, oruç, hac, zekât gibi emirleriyle ilgilenmeyeceklerdir.
  Kaldı ki tevhide inanmayanların böyle bir görevleri de zaten yoktur. Şu halde
  onların Kur’ân’a yönelmelerini sağlayacak en önemli etken, bilimsel gerçeklere
  işaret eden ayetlerdir.

  Kur’ân’ın
  mucize olan yönlerinden birisi de, en önemli müfessirlerinden birisinin zaman
  oluşudur. Yani zaman geçtikçe, asırlar ilerleyip insanlığın bilgi ve anlayış
  düzeyi geliştikçe Kur’ân ayetleri daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü Kur’ân’ın bazı
  ayetlerinin gerçek manası, ancak yeni bilgilerle kavranabilecektir. Bu noktadan
  hareketle şu anda bile Kur’ân’da tam anlamıyla kavranamamış ayetlerin
  bulunduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Bu çerçevede “peki bu tür ayetler
  bu zamana kadar nasıl anlaşılmıştı” şeklinde yöneltilebilecek muhtemel bir
  soruya cevap olarak; “o ayetlerin yaklaşık manalarıyla anlaşılmış olduklarını
  veya Kur’ân’ın bütünlüğüne ters düşmeyecek şekilde anlamlandırıldıklarını
  söylemek” pekâlâ mümkündür. Zaten Kur’ân’ın en önemli özelliklerinden birisi de
  kelimelerinin çok anlamlı oluşu ve dönem dönem farklı anlamlarının devreye
  girebilmesidir. Bu tür kelimelerin seçilmiş olması Kur’ân’ın mucizevî yapısının
  bir göstergesidir.

  Ayrıca şu
  noktanın da kesinlikle unutulmaması gerekir: Kur’ân, bir eğitim kitabıdır;
  muhatabı da insandır. İçerdiği prensipler hep insanın mutluluğunu sağlamaya
  yöneliktir ve insanlardan Allah’ı tanımalarını, sadece O’na kulluk yapmalarını
  istemektedir. Mesajının evrensel oluşunu insanların kabul etmelerini sağlamak
  için çeşitli yollar kullanmaktadır. Dolayısıyla muhtevasında bulunan ve
  teknolojik gelişmelere işaret eden bazı ayetleri de bu eğitimin bir parçası
  olarak görmek gerekir.

  Kur’ân, ilahi
  kaynaklı oluşunu inkâra kalkışanlara her zaman ve zeminde meydan okumuştur. Bu
  meydan okuyuş, muhataba göre bazen alternatif ayet, sure veya bütün bir kitap
  getirmeyi isteme şeklinde olmuş, bazen de bilimsel gerçekleri ifade eden
  ayetleri insanların anlayış ve araştırmasına sunmakla olmuştur. Teknolojiyle
  ilgili ayetlerin gönderiliş gayesi ise insanlara ilmi gerçekleri öğretmek,
  onları ispatlamak değil; bu yolla Allah’a imanı sağlamak ve o imanı
  sağlamlaştırmaktır. Çünkü Kur’ân bir Biyoloji, Fizik, Kimya, Astronomi vs.
  kitabı değildir; dahası o, anılan ilimleri birer vasıta olarak kullanmak
  suretiyle insanın hidayet ve mutluluğunu isteyen bir kitaptır.

  Kur’ân,
  kâinatı boşlamamıştır; onun tanıtımını yapan bir el kitabı gibi insanlığa ufuk
  sunmaya devam etmektedir. Bu ufuklara doğru çalışma yapmak, kararlılıkla ve
  fedâkârca gayret sarf etmek üzere bilimsel çalışmalar yapmak, araştırma
  projeleri geliştirip bu uğurda yönlendirmelerde bulunmak da bir ibadettir

  prof. dr. MEHMET OKUYAN OMÜ İLAHİYAT
   
  Sponsorlu bağlantılar

Sayfayı Paylaş