Notu Gizle
SORU'NU SOR cevabını size iletelim. Soru sormak için TIKLAYINIZ.

Vehhabî vahşeti

 1. Murat Yazıcı Deneyimli Üye Kademeli

  Prof. Dr. Z. Kurşun şunları yazıyor [1]:

  “İbn Suud'un, kendilerine uymayan Mekke ve Medine ahalisini "mezhebi muktezasınca şirk ile ittiham ederek tecdid-i imana davet ettiğini" kaydeden Harem-i Nebevî müderrisi Abdurrahman, daha sonra "Yapılan münazara ve görüşmelerden elde edilen bilgilere göre; Vehhabîler, bu mezhebe mensub olmayan diğer ehl-i İslâm'a müşrik nazarıyla bakmakta ve bunların mezheblerine girmeleri için zorlanmalarını kendilerine vacib görmektedirler. Ayrıca, davetlerine uymayanların katlinin de gerekliliğine inanmaktadırlar"demektedir.”

  Doç. Dr. M. A. Büyükkara'nın kitabından [2]:

  “Kendilerinden olmayan veya kendileri gibi olmayan insanlar, Vehhabî ulema ve İhvan açısından kafir veya en azından kınanmayı haketmiş mücrim ve fasık kişilerdir.” (s.66)

  “Önlerine çıkan kadın, erkek, yaşlı, çocuk, kim olursa olsun genellikle sağ kurtulamazdı. Esir alma adetleri yoktu.” (s.78)

  Prof. Dr. Erman Artun da şu bilgileri veriyor [3]:

  “Vehhabîler, pek çok sünni ve şii ulemayı, halktan binlerce kişiyi kılıçtan geçirdiler. Kur'an ve Hadisler dışındaki kaynakları bid'at kabul ettikleri için dini, tarihi ve edebi eserleri parçaladılar, İslam büyüklerinin ve ashabın mezarlarını yıktılar. ... Kerbela, Taif, Mekke, Medine ve Hicaz’ı alıp yağmaladılar.”

  [1] Doç. Dr. Zekeriya Kurşun, Tarih ve Medeniyet, Sayı 30.
  [2] Doç. Dr. M. Ali Büyükkara, İhvan'dan Cüheyman'a Suudi Arabistan ve Vehhabîlik, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2004.
  [3] Prof. Dr. Erman Artun, 19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ortadoğu’nun Sosyal Tarihine Bir Kaynak : Aşık Esrari’nin Vehhabî Destanı. (Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.)


  Hazırlayan: Murat Yazıcı
   
  cenneteyn, Münzevi, SevdamDavam ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 2. Sponsorlu bağlantılar
 3. İlim Talebesi KF Ailesinden Özel Üye

  Neuzu Billahi Min Hazihil Fitne (Bu fitneden Allaha sığınırız)
   
 4. kurtuluş KF Ailesinden Özel Üye

  "Kur'an ve Hadisler dışındaki kaynakları bid'at kabul ettikleri için dini, tarihi ve edebi eserleri parçaladılar, İslam büyüklerinin ve ashabın mezarlarını yıktılar. ... Kerbela, Taif, Mekke, Medine ve Hicaz’ı alıp yağmaladılar."

  Ne biçim insan bunlar.Kurana ve hadislere uysalar bare.Bunlar uymuyorki sünnetleride inkar ediyorlar.

  Allahın Vehhab ismine bunlar layik değil .Bunlara başka bişey demek lazım.İslam düşmanı diye isimlendirilebilir çünkü onların islamla alakası yok.Kafalar gitmiş onların beyni yıkanmış.Dinlerini para için satanlarda olabilirler.Şeytana hizmet ediyorlarya dış güçler besliyordur.

   
  cenneteyn, sahasan ve İlim Talebesi bunu beğendi.
 5. Murat Yazıcı Deneyimli Üye Kademeli

  Hem reddiye yazan âlimler, hem de Vehhabîler kendileri hakkında "Vehhabî" kelimesini kullanmışlardır. Şimdilerde kendilerine daha ziyade "Selefî" diyorlar. Âlimler tarafından "Necdî" tabiri de kullanılmaktadır.
   
  cenneteyn, sahasan, kalpteniman ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 6. kurtuluş KF Ailesinden Özel Üye

  Amin.
   
  cenneteyn bunu beğendi.
 7. metin öztürk Üye Acemi

  Prof. Dr. Erman Artun kimdir?

  İdari Görevler :
  Bölüm Başkanı: Çukurova Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Böl. 1995-2001
  Bölüm Başkanı: Çukurova Üniversitesi Türk Dili Böl. 2001-
  Merkez Müdürü: Çukurova Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma
  Uygulama Merkezi 1995-2001
  Merkez Müdürü: Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 2001-
  Merkez Müdürü: Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi 2002-
  Anabilim Dalı Başkanı: Çukurova Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Türk Halk
  Edebiyatı Ana Bilim Dalı 1993-
  Bölüm Başkanı: Çukurova Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Böl. 2006-
  Merkez Müdürü: Çukurova Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma
  Uygulama Merkezi 2006-
  Ödüller :
  Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından “Türk Folkloruna Hizmet Ödülü”, 1996
  İçel Folkloru Dergisi tarafından “İçel Folkloruna Hizmet Ödülü”, 1996
  Motif Dergisi tarafından “2000 Yılı Halk Bilim Hizmet Ödülü”, 2000

  klavuzu karga olanın mevcut haline şaşırmamak lazım
   

Sayfayı Paylaş