Müminin zîneti: Edep ve haya

  • Konbuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Guest
#1
İncelik, nezaket, terbiye anlamına
gelen “edep”, toplum tarafından iyi
ve faydalı olarak karşılanan davranışlardır.
“Haya” ise, “ar” diye nitelenen,
insandaki utanma ve çekinme
duygusudur. İslam ahlakı, Müslümanın
edepli, haya sahibi olmasını öngörür.
Çünkü insan ancak edep ve
haya duygusu sayesinde Allah’a,
kendisine ve başkalarına karşı davranışlarında
daha dikkatli olur, kötülüklerden
uzak durmaya çalışır.
Sevgili Peygamberimiz
“Haya,
imandandır”
(Müslim, “İman”, 59) buyurarak,
hayanın inanan insanların
vazgeçilmez bir vasfı olduğunu vurgulamıştır.
Hayanın, bulunduğu kişiyi
ya da yeri adeta süslediğini, güzelleştirdiğini
ifade etmiştir
(Tirmizi,
“Birr ve Sıla”, 47)
. “Allah, kendisine
haya edilmeye insanlardan daha layıktır.”

(Buhari, “Gusül”, 20)
diyerek,
bunun her zaman zihinlerde canlı tutulmasını
sağlamıştır. Zira kişinin insanlardan
utanması da öncelikle
Allah’tan utanmasına bağlıdır.
Allah Rasulü, edep ve haya hususunda
bütün peygamberlerin insanlara
ortak bir ölçü koyduğunu
söylemiştir ki, bizim de aynı şekilde
buna riayet etmemiz gerekir:
“Utanmadıktan
sonra dilediğini yap!”
(Buhârî,

“Ehadisü'l-Enbiya”, 54)