Küsenlerin En İyisi...

Ö-F-K

Tecrübeli
#1
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurât, 10)

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:

"Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Hâlbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir." (Buhârî, Edeb 62, İsti'zân 9; Müslim, Ebû Dâvûd)

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başka hadîs-i şerîflerinde buyuruyor:

"Her Pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arzolunur. Din kardeşi ile arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. (Meleklere) siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin, buyurulur." (Müslim, Birr 36. Ebû Dâvûd, Edeb 47)

Kısa Günün Kârı

"Bir küs arkadaşınıza telefon açın..."