Notu Gizle
SORU'NU SOR cevabını size iletelim. Soru sormak için TIKLAYINIZ.

Kardeşlik ile ilgili özlü sözler

 1. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici


  [​IMG]

  Allah için birbirini seven iki kardeş buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibidirler. Ne zaman iki mü’min bir araya gelirse, Allah Teâlâ birini diğerinden faydalandırır.”


  Hz. Muhammed (S.A.V)

  (Zebidi, İthaf, VII, 13-14; Sülemi, Âdabu’s-Sohbe, 61. (Mecmuatu Âsâri Ebu Abdurrahman es-Sülemî içinde, shf: 101); el-Muttaki, Kenz, No: 765. Selman-ı Farisî’ye ait bir söz olarak bkz: İbnu Asakir, Tarih, XXI, 44. Beyrut, 1995.)
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 2. Sponsorlu bağlantılar
 3. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  [​IMG]


  [​IMG]
  "-Şu iki şeye sevindiğim kadar hiçbir şeye sevinmem. Bir kardeşimin sıkıntısının benim vesilemle düzelmesi, derdi olan kimsenin gelip benden yardım istemesi...”

  Hz. Ali (r.a.)

  (Ali el-Muttakî, VI, 598/17049)​
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 4. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  [​IMG]
  İnsanlar, ya dinde kardeşin, ya da hilkatte eşindir.

  Hz. Ali (r.a)
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 5. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  [​IMG]
  “Sevgi varken nefret niye, / Barış varken savaş niye/ Kardeşlik varken didişmek niye / Dostluk varken düşmanlık niye / Hoşgörü varken bağnazlık niye,/ Özgürlük varken tutsaklık niye, / Adalet varken, haksızlık niye?”

  Hacı Bektaş Veli
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 6. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  [​IMG]
  Aynı dili kullananlar değil, aynı duyguları paylaşanlar daha iyi anlaşırlar.

  Mevlana
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 7. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  [​IMG]

  “Peygamber Efendimiz; «Müslümanlar tek bir can gibidir.» buyurmuştur. Tek bir can oldular ama, Allâh’ın Rasûlü sayesinde oldular. Yoksa her biri, diğerine mutlak düşmandı. Medîne’de «Evs» ve «Hazrec» adında iki kabile vardı. Bunlar; birbirlerinin kanını içecek kadar can düşmanı idiler.


  Hazret-i Mustafa’nın feyzi ve İslâm’ın nuru ile onların eski kinleri yok oldu gitti. O düşmanlar, önceleri bağdaki üzümler gibi, üzüm salkımındaki taneler gibi birbirlerine bağlı idiler. Birbirlerinin kardeşi idiler, lâkin «Mü’minler kardeştir.» ayeti indikten sonra onun feyiz ve ruhaniyetiyle, âdeta sıkılmış üzüm taneleri gibi tek bir şıra hâline geldiler, hakiki manada birleşip kardeş oldular.”

  Mevlânâ
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 8. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  [​IMG]

  Şems-i Tebrizî bana bir şey öğretti: ‘Dünyada bir tek mü’min üşüyorsa, ısınma hakkına sahip değilsin.’ Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen mü’minler var; ben artık ısınamıyorum!”

  (Mevlânâ)

   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 9. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  [​IMG]

  "Din kardeşinden bir cefa gördünse, onun bin vefâsı olduğunu hatırla!.. Çünkü iyilik, günaha karşı şefaatçi gibidir.

  (Mevlânâ)
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 10. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  [​IMG]

  “Bizim dost ve kardeşlerimiz, bize aile efradımızdan daha sevimlidir. Zira aile efradımız, bizi dünyada anar. Fakat dostlarımız, mahşer yerinde bizi ararlar.”

  Hasan-ı Basrî (İhyâ, c. II, sf. 437)
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 11. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  [​IMG]

  “Biz öyle zamanlar gördük ki, içimizden hiç kimse kendisinin altın ve gümüşe müslüman kardeşinden daha lâyık olduğunu düşünmezdi. Şimdi öyle bir devirdeyiz ki, altın ve gümüşü müslüman kardeşimizden daha çok seviyoruz.”

  Abdullah b. Ömer (r.a.) (Heysemî, X, 285)

   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 12. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  “İnsanın çoluk-çocuğu, salih kardeşliği gibi nasıl olabilir? Çoluk-çocuk, mirasını alıp zevk ile yiyerek vakit geçirir. İyi kardeşlik ise matemini tutar, kabirdeki hâlini düşünür ve o toprak altında yatarken onun için hayır duada bulunur.”

  Muhammed bin Yusuf İsfehânî

   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 13. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  [​IMG]
  “Kardeşlik, ince ve latif bir cevherdir. Onu korumazsan kazaya uğrar. Daima hiddetini yenmekle onu koru ki, sana zulmeden gelip senden özür dilesin. Var olanla yetin, ne kendin için fazlasını ara, ne de kardeşinin kusuruna bak.”

  Ahnef bin Kays (İhyâ, II, 466)
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 14. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  “Türkistan’dan Şam’a kadar olan sahada bir din kardeşimin parmağına batan diken, benim parmağıma batmıştır; onun ayağına çarpan taş, benim ayağıma çarpmıştır. Onun acısını ben duyarım. Bir kalpte hüzün varsa, o kalp benim kalbimdir.”

  Ebu’l-Hasan Harakânî
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 15. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  "Birgün Bağdat çarşısı yanmıştı. Birisi koşarak bana geldi ve; «-Bütün Bağdat çarşısı yandı, bir tek sizin dükkânınız kurtuldu. Gözünüz aydın!» dedi. Ben de diğer dükkânı yanan kardeşlerimi düşünmeden kendi nefsim adına; «-Elhamdülillâh!» dedim. Ancak otuz yıldan beri bu gaflet ânım için istiğfâr ederim."

  Seriyy-i Sakatî

  (Hatîb el-Bağdâdî, Târih, IX, 188; Zehebî, Siyer, XII, 185, 186)

   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 16. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  Bâr Olma Yâr Ol!.. (Sıklet Olma, Dost Ol!)

  Bir kimse, Hak dostlarından Cüneyd-i Bağdâdî’ye:

  “ – Bu zamanda hakiki kardeşlikler azaldı. Nerede o, Allah için yapılan kardeşlikler?..” deyince,

  Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri:

  “ – Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda öyle bir kardeşi bulamazsın. Ama kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızâsı için katlanacağın bir kardeşlik istiyorsan, böyleleri pek çoktur.” buyurdu.
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 17. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  Her kardeş dost olmayabilir ama dost her zaman kardeştir.

  (Anonim)
   
 18. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.

  (Newton)
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 19. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik; ama bu arada çok basit bir sanatı unuttuk:

  Kardeş olarak yaşamayı

  (Martin Luther King)
   
  1 kişi bunu beğeniyor.
 20. ömr-ü diyar اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Yönetici

  “İslâmiyet, eşitlik ve kardeşlik telkinleriyle, Allah’ın ipine sımsıkı sarılmak hakkındaki emirleriyle, tefrika çıkarmak ve cemaatten ayrılmak hakkındaki kesin yasaklamalarıyla arazi ve milliyet sınırlarını harikulade bir kolaylıkla kökünden söküp atma hassasına sahip yüce bir dindir. Uzak doğudaki bir Müslümanın nefsi Afrika’nın en meçhul bir köşesindeki Müslüman kardeşini kendisiyle her yönden eşit saymaktan çekinmez.” (Babanzâde Ahmet Naîm)
   
  1 kişi bunu beğeniyor.

Sayfayı Paylaş