Kaş almak

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
#1
KAŞLAR GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN İNCELTİLEBİLİR Mİ?
5011- Abdullah (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v): “Dövme yapan ve yaptıranı güzel görünmek için kaşlarını alan ve dişlerini inceltip dişlerinin görüntüsünü değiştirenleri lanetledi .” (Buhârî, Libas: 83; Müslim, Libas: 33)
5012- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v): “Dövme yapmayı ve yaptırmayı, saç (peruk) yapmayı ve yaptırmayı, kaşların kıllarını almayı ve aldırmayı yasak etti.” (Buhârî, Libas: 83; Müslim, Libas: 33)
25- DÖVME VE KAŞ ALDIRMAKL A ALAKALI DEĞİŞİK RİVÂYETLER
5013- Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Faizi alan ve veren bildiği halde faiz işlerinde katiplik yapan güzel görünmek ve dikkat çekmek için dövme yapan ve yaptıran zekat vermekten uzak duran Hicretten sonra dinini terk edip çölde yaşamaya devam edenler kıyamet gününde Muhammed (s.a.v)’in diliyle lanetlene ceklerdir .” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
5014- Ali (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v): “Faiz yiyeni yedireni ve faiz muamelele rini yazanı ve zekat vermeyeni lanetledi ve ölünün arkasından bağırıp çağırarak ağlamayı da yasakladı.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
5015- Haris (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v): “Faiz yiyeni ve yedireni farzlı işlere şahitlik ve katiplik yapanı dövme yapanı ve yaptıranı lanetledi . Hulle yapan ve yaptıranı ve zekata engel olanı da lanetledi, ölü arkasından bağırıp çağırarak ağlamayı yasakladı fakat lanetleme di.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
5016- Şa’bî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v): “Faiz alanı ve vereni faizli işlere şahitlik yapanı ve katiplik yapanı, dövme yapanı ve yaptıranı lanetledi . Ölünün arkasından bağırıp çağırarak ağlamayı yasak etti fakat lanetleme di.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
5017- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ömer’in huzuruna dövme yapan bir kadın getirdile r bunu görünce Ömer: “Allah aşkına bu konuda Rasûlullah (s.a.v)’den bir şey duyanınız var mı?” dedi. Ebu Hüreyre dedi ki: “Kalktım ve Ey Mü’minlerin emiri ben duydum” dedim. O da: “Ne duydun?” deyince şöyle söylerken duydum dedim: “Dövme yapmayın ve yaptırmayın.” (Buhârî, Libas: 87; Müslim, Libas: 33)
26- GÜZEL GÖRÜNTÜ İÇİN DİŞLERİ İNCELTİP ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK
5018- İbn Mes’ud (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle diyordu: “Allah’ın yarattığı şekli bozarak yüzlerinden kaşlarından kıl alarak değişiklik yapanlara ve dövme yapanlara Allah lanet etsin.” (Buhârî, Libas: 87; Müslim, Libas: 33)
5019- Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim: “Dişleri inceltip dikkat çekecek hale getiren, kaşları yolup inceltere k dikkat çekmeye çalışanlara ve dövme yaptırarak yaradılışı değiştirenlere lanet etti.” (Buhârî, Libas: 87; Müslim, Libas: 33)
5020- Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim: “Dişleri inceltip dikkat çekecek hale getiren, kaşları yolup inceltere k dikkat çekmeye çalışanlara ve dövme yaptırarak yaradılışı değiştirenlere lanet etti.” (Buhârî, Libas: 87; Müslim, Libas: 33)
27- DİŞLERİ İNCELTİP DİKKAT ÇEKECEK HALE GETİRMEK HARAMDIR
5021- Ebu Reyhane (r.a)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir; Rasûlullah (s.a.v): “Dişleri inceltip dikkat çekecek hale getirmeyi, değişik organlara dövme yapmayı ve kaşları inceltere k dikkat çekecek hale getirmeyi haram kıldı.” (Buhârî, Libas: 87; Müslim, Libas: 33)
5022- Ebu Reyhane (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bana ulaştığına göre, Rasûlullah (s.a.v): “Dişleri inceltip dikkat çekecek hale getirmeyi ve dövme yapmayı yasakladı.” (Buhârî, Libas: 80; Müslim, Libas: 33)
5023- Ebu Reyhane (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bana ulaştığına göre, Rasûlullah (s.a.v): “Dişleri inceltip dikkat çekecek hale getirmeyi ve dövme yapmayı yasakladı.” (Buhârî, Libas: 80; Müslim, Libas: 33)
28- SÜRME ÇEKMEK
5024- İbn Abbas (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Gözünüze çekeceğiniz en iyi sürmeniz “İsmid” isimli olanıdır. Çünkü o gözleri parlatır, kirpikler i büyültür.” (İbn Mâce, Tıb: 25; Ebû Davud, Tıb: 14)