Notu Gizle
SORU'NU SOR cevabını size iletelim. Soru sormak için TIKLAYINIZ.

İlahiyat Yeterlilik sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları

 1. sultan_mehmet © ◄ كُن فَيَكُونُ ► Yönetici Forum Administrator

  İlahiyat Yeterlilik sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları
  yeterlilik sınavı çıkmış sorular
  diyanet yeterlilik sınavı çıkmış sorular
  yeterlilik çıkmış sorular
  yeterlilik sınavı çıkmış soruları
  yeterlilik sınavında çıkmış sorular
  çıkmış yeterlilik soruları
  diyanet yeterlilik çıkmış sorular
  diyanet işleri yeterlilik sınavı soruları
  yeterliliikde çikmiş sorular
  diyanet işleri yeterlilik sorulari


  Yeterlilik sınavı ile ilgili bilgilere ve işinize yarayabilecek çok değerli dökümanlara ulaşmak için Tıklayınız


  Siyer Soru Bankası KF farkıyla Sorular ve Cevapları TIKLA

  Diyanet Yeterlilik Sınavı Çıkmış sorular Son 2 Yıl için Tıklayınız.


  İlahiyat Yeterlilik Sınav Soruları ,yeterlilik soruları Cevapları ,diyanet işleri yeterlilik soruları,2011 diyanet işleri yeterlilik sınavı soru cevapları
  Soru 1 : ALLAH (cc)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?
  Cevap : Mükellef denir.

  Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir Mükellef olan kimse bu sekiz fiili ameli yerine
  getirmek mecburiyetindedir Efal-i Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
  Cevap : a- Farz b- Vacip c- Sünnet d- Müstehap e- Mübah f- Haram g- Mekruh h- Müfsit

  Soru 3 : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan ALLAH (cc)’ın işlenmesini kesin olarak emrettiği
  hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz
  Cevap : Farz denir (Beş vakit namaz Zekat Oruç Hac vb)

  Soru 4 : Farzları terk haramdır inkar etmek küfürdür Farzlar iki çeşittir Farzı ayın ve farzı kifaye
  Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz
  Cevap : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır (Oruç Hac vb) b- Farzı Kifaye:
  Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır
  (Cenaze namazı kılmak Hafız olmak vb) ..

  Soru 5 : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit olan ibadettir
  İşleyene sevap özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
  Cevap : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi)

  Soru 6 : Peygamber Efendimiz (sav)’in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını istediği ibadetlere ne ad verilir?
  Cevap : Sünnet

  Soru 7 : Sünnet iki kısımdır Sünneti müekkede sünneti gayri müekkededir Her iki sünneti tarif edip misaller veriniz
  Cevap : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (sav)’in devamlı yaptığı ve yapılmasını teşvik ettiği sünnetlerdir
  (Sabah öğle akşam namazlarının sünnetleri namazları cemaatla kılmak vb)
  b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (sav)’in ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir
  (Abdesti kıbleye dönerek almak Ezanı dinlemek İşe sağdan başlamak vb)

  Soru 8 : Abdest dinimizde; namaz kılmak Kur’an’ı Kerim’i elle tutmak Kabe’yi tavaf etmek gibi amelleri yapmak için
  yapılan belli organları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir bir ibadettir ve itaattir
  Abdestin farzları nelerdir? Sayınız
  Cevap : a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten yerinden çene altına kadar )
  b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak
  c- Basın dörtte birini meshetmek
  d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak
  Soru 9 : İşlenmesinde sevap olan terk edilmesinde günah olmayan Efal-i Mükellefinden olup Peygamberimiz (sav)’in
  bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir? (Kuşluk namazı gibi)
  Cevap : Müstehap

  Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan yapılıp yapılmama hususu dinde caiz görülen şeylere ne denir?
  (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi)
  Cevap : Mübah

  Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri hükümlere ne ad verilir? Ki bunların
  terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır İnkarı ise günahtır (Zina yapmak domuz eti yemek yalan konuşmak vb)
  Cevap : Haram

  Soru 12: Haram iki kısımdır Haram li aynihi Haram li gayrihi Bunların tarifini yapıp misal veriniz
  Cevap : a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir(Şarap zina vb)

  b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir Sahibinin izni olmadıkça
  o şeyden başkaları faydalanamaz (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)

  Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup dindeki manası da; yasaklığı sabit olmakla
  beraberona aykırı olarakda bir delil ve işaret bulunup yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere
  ne ad verilir? (Sağ elle sümkürmek gusül alması gereken bir kimsenin elini ve ağzını yıkamadan bir şey yiyip
  içmesi gibi)
  Cevap : Mekruh

  Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan hükümsüz kılan kasten yapılması azabı gerektiren şeylere
  ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
  Cevap : Müfsit

  Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir Namaz ibadetimizi camide kılarken
  cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye imam denir İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
  Cevap : Mihrap

  Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur
  Cünüp ise şehvetle kendisinden meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani yıkanmamış
  olan kimsedir Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız
  Cevap : a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak
  b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp sol elle sümkürerek yıkamak
  c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle)

  Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere Cuma namazından önce ve diğer
  bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği talimirşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
  Cevap : Kürsü

  Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi’yi okuyan gamet eden Hz Bilal Habeşi’nin
  mesleğini yapan kimselere ne denir?
  Cevap : Müezzin

  Soru 19: Namazın farzları on ikidir Bunlar iki kısma ayrılır Şartlar ve rükünler diye adlandırılır Altısı şart diğer altısı
  ise rükündür Şartlar daha namaza başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup rükünler ise başlangıç
  tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır Namazın farzları dediğimiz şartları
  ve rükünleri sayıp tarif ediniz

  Cevap : A- Namazın Şartları:

  a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
  b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek
  c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
  d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek
  e- Vakit; Vaktinde kılınması
  f- Niyet; Niyet etme
  B- Namazın Rükünleri:
  a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri
  b- Kıyam; Ayakta durmak
  c- Kıraat; Okumak
  d- Ruku; Rukuya eğilmek
  e- Sücut; Secdeye eğilmek
  f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak

  Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan başkalarının da bakması haram olan yerlere avret mahalli denir
  Kadınlar ve erkekler için Setri avret yerlerini tarif ediniz
  Cevap : Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler
  Kadınlarda: Yüzleri elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri kapatmaları gereklidir
  Soru 21: Peygamber Efendimiz (sav)’in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin bölümleri üçtür

  Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz
  Cevap : a- Fiili Sünnet: Yaşantısıdır b- Kavli Sünnet: Sözleridir c- Takriri Sünnet: Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır

  Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri hükümleri açıklamak veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren
  haftalık meseleleri anlatmak için hutbe okunur İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı camilerde
  kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
  Cevap : Mimber

  Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için
  abdest yerine yapabileceğimiz bir ameli bize bildirmiştir Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar abdesti
  bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün ibadetler ve taatlar yapılır Çünkü bu amel abdest
  ve gusül abdestinin yerine geçer Su görülünce de bozulur İki darp (vuruş) bir niyet olmak üzere iki tane farzı
  vardır Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
  Cevap : Teyemmüm denir

  Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
  Cevap : a- Namaz kılamaz b- Camiye mescide giremez c- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz d- Kabe’yi tavaf edemez
   
 2. Sponsorlu bağlantılar
 3. Allah razı olsun ama bunlar ilk okul çocuklarına mi sorduğunuz bu soruların çıkacağına inanıyomuşunuz
   

Sayfayı Paylaş