Notu Gizle
SORU'NU SOR cevabını size iletelim. Soru sormak için TIKLAYINIZ.

Birçok Soru ve Cevapları

Konusu 'DiNi SORULAR ve CEVAPLAR' forumundadır ve Ze'Mahşer tarafından 22 Aralık 2008 başlatılmıştır.

 1. Ze'Mahşer

  Ze'Mahşer Guest

  01 Annesiz ve babasız olarak yaratılan kadın kimdir? 01 Hz Havva annemiz
  02 Hz İbrahim (as)'in ilk hanımı kimdir?
  02 Hz Sâre
  03 Hz İbrahim (as) Sâre'den sonra kimi nikâhına almıştır?
  03 Hâcer validemizi
  04 Hz Hâcer kimin annesidir?
  04 Hz İsmail'in
  05 Hz Sâre, yaşlılık döneminde kimi doğurmuştur?
  05 Hz İshak'ı
  06 Hz Asiye kimin hanımıydı?
  06 Fir'avun'un
  07 Hangi peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir?
  07 Hz Nuh veHz Lüt'un
  08 Hz Meryem'in anne ve babasının isimleri?
  08 Annesi Hanne, babası İmran
  09 Hz Meryem, hangi peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir?
  09 Hz İsa'yı
  10 Peygamber olmadığı halde, Hz Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir?
  10 Hz Meryem
  11 Hz Meryem'in teyzesi kimdi?
  11 Hz Zekerriya'nın hanımı, Hz Yahya'nın annesi İşa
  12 Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir?
  12 Hz Meryem
  13 Peygamberimiz (sav) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur Kimdir bu kadınlar?
  13 Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma
  14 Onbeş yıl peygamberlikten önce, on yıl da peygamberlikten sonra olmak üzere Rasülullah (sav) ile
  yirmi beş yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir?

  14 Hz Hatice (ranha) validemiz
  15 Hz Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşında idi?
  15 Kırk yaşındaydı
  16 Rasülullah (sav)'ın, İbrahim dışındaki tüm çocuklarının annesi kimdir?
  16 Hz Hatice (ranha) validemiz
  17 Hz Peygamber (sav) efendimiz Hz Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir?
  17 Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (ranha) ile evlenmiştir

  18 Hz Sevde (ranha) annemiz, Rasülullah (sav) ile kaç sene evli kaldı? 18 Hz Sevde (ranha), validemiz, hicretin birinci yılında vefat edinceye kadar,
  beş sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar
  19 Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir Babası Hz Ebubekir (ra) dır
  Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir
  Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında,
  Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz?
  19 Hz Aişe (ranha) validemiz
  20 HzAişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı?
  20 53 yaşındaydı
  21 Peygamberimiz (sav) Hz Aişe (ra)'den sonra kiminle, ne zaman evlendi?
  21 Hz Ömer (ra)'in kızı Hafsa (ranha) ile
  22 Bu evlilik, ne zaman yapılmıştı?
  22 Hz Peygamber (sav) Hafsa validemizi, kocası Huzafe Oğlu Huneys Bedir savaşında şehir düştükten sonra,
  hicretin üçüncü yılında nikahına almıştı
  23 Hz Peygamberimiz, Hafsa validemizden sonra, Bedir savaşında şehit düşen Haris oğlu Ubeyde'nin 60 yaşındaki
  dul hanımıyla evlenmişti Bu hanım aynı savaşta büyük hizmetlerde bulunmuştu "Yoksulların annesi" lakabıyla da
  anılan bu validemiz kimdir?

  23 Huzeyme kızı Zeyneb (ranha)
  24 Kocası Ebu Seleme ile İslam uğruna Habeşiştan'a hicret etmiş, daha sonra onun Uhud savaşında şehit
  düşmesinden sonra 44 yaşında dul kalmıştır Allah Rasülü'nün beşinci eşi olan bu validemiz tanıyor musunuz?

  24 Ümmü Seleme (ranha)
  25 Hz Peygamber'in halasının kızıdır Rasülullah (sav), Ümmü Seleme'den sonra kendisiyle evlenmiştir
  Bu nikahla ilgili olarak ayet nazil olmuştur Kimdir bu cömertliği ile de ünlü olan ve Peygamberimize vefatından
  sonra hanımları içinde en önce kavuşan müminlerin annesi?

  25 Cahş kızı Zeyneb (ranha)
  26 Hz Peygamber (sav) kaç yıl tek eşle yaşamıştır?
  26 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır
  27 Tanınmış bir kafir olan Safyan oğlu Musafi'nin eşiydi Kocası, Müreysi, savaşında öldürüldü, kendisi ise esir
  edildi Savaş esiri demek cariye ya da köle demekti Peygamberimiz (sav) esir kadınlarla hür kadınların eşit
  olduğunu bir kez daha göstermek için kendisiyle evlendi Bu evliliğin sonucu olarak bütün esirler serbest
  bırakıldı Müminlerin bu annesi kimdir?
  27 Haris Kızı Cüveyriye (ranha)
   
  Sponsorlu bağlantılar
 2. Ze'Mahşer

  Ze'Mahşer Guest

  28 İslam dini bu eşitliği daha önce hangi evlenme olayı ile açıklanmıştı? 28 Peygamberimizin Cahş kızı Zeyneb (ranha)'i Zeyd (ra) ile evlendirişiyle
  29 Hz Peygamber (sav)'in kaç halası vardı?
  29 Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva, Ümeyye
  30 Annesi, Bedir savaşında Vahşi'ye Hz Hamza (ra)'yı öldürten Hind'tir Kocası Ubeydullah ile beraber
  müslüman olmuş, Habeşiştan'a hicret etmiştir Kocasının, dininden dönmesi üzerine kendisinden ayrılmış,
  Medine'ye dönüşünden sonra da, Hz Peygamber (sav) ile 55 yaşında evlenmiştir Kendisi ziyarete gelen
  Babası Ebu Süfyan'ın Peygamber'in döşeğinde uzanıp dinlenmesine, "Hayır sen oraya layık değilsin, sen
  müşriksin, müşrikler pistirler" diyerek izin vermeyen bu hanımı, müminlerin bu annesini tanıyor musunuz?
  30 Ümmü Habibe (ranha)

  31 Ümmü Habibe ile Peygamberimiz (sav)'in nikahı nerede ve kimin tarafından kıyılmıştır?
  31 Habeşiştan'da kral NECAŞİ tarafından
  32 Kabilesi Yahudi idi Hayber savaşında kocası Kinâne öldürülmüş, kendisi esir alınmıştı Peygamberimiz onu azat
  etti ve kendisine; "istersen özgür bir kadın olarak kavmine dönebilir, istersen müslüman olarak bana eş olabilirsin"
  demiş, o da müslümanlığı ve Peygamber'e eş olmayı seçmiştir Eskiden Yahudi olması nedeniyle bir ara,
  Peygamberimizin diğer eşleri tarafından küçümsendiği duygusuna kapıldı, çok üzüldü, çok ağladı
  Durumu Rasülullah (sav)'a üzüntüyle bildirdi Peygamberimiz ise onun bu hüznünü şu sözlerle dindirdi:
  Sen o kadınlara; "Benden daha hayırlı ve üstün olduğunuzu nasıl söylüyorsunuz? Benim eşim Muhammed (sav),
  atam Hârun (as), amcam da Musa (as)'dır, deseydin ya!", Kimdir bu müminlerin annesi?

  32 Safiyye (ranha)
  33 Hz Peygamber (sav) ile son evlenen hanımdır İslam tarihinde savaşanlara yardım etmek amacıyla kadınlardan bir
  bölük kurarak kurarak bu bölüğün başına geçen ilk kadındır Tebük savaşında yaralandı Kütübü Sitte'de
  kendisinden rivayet edilen 46 hadis vardır Kimdir bu annemiz?

  33 Hâris kızı Meymune (ranha)
  34 Hz Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları Rukiyye ve Ümmü Kulsum daha önce kimlerle evliydiler?
  34 Rukiyye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb'in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler
  İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler
  35 Peygamberimiz (sav)'in son ve dördüncü kızıdır Hz Peygamber'e peygamberlik gelmeden beş sene önce dünyaya
  gelmiştir Her haliyle, oturuşu, kalkışı, sözü ve tavrıyla o kadar Hz Rasülullah (sav)'a benziyordu ki ona "Ümmü
  Ebiha" yani "Babasının annesi" denmiştir
  "Eşrefünnisa" yani "kadınların hanımefendisi"; "Zehra" yani "saf ve parlak yüzlü"; "Betül" yani "İffetli" ifadeleriyle de
  anılmıştır Peygamberimiz (sav)'in vefatından sonra ailesinden ona ilk kavuşandı Biliyor musunuz kimdir?

  35 Peygamberimiz (sav)'in sevgili kızı Hz Fatıma (ranha)'dan başkası değildi
  36 Hz Peygamberimiz (sav)'in oğlu İbrahim kaç yaşında vefat etmiştir?
  36 Onsekiz aylıkken
  37 Rasülullah (sa)'ın Medine'ye gidişinden sonra, Mekke'de ana babasının himayesinden çıkıp, müslüman olarak
  Medine'ye ilk hicret eden kadındır Ummu Seleme (ranha) onu sevinçle karşılamış ve: "Allah'a hicret ettin ha?
  Rasülullah (sav) tarafına göctün ha? diye, sevinçle bağırmıştı Kimdi bu sahabi hanım?

  37 Ümmü Kulsum (ranha)
  38 Hz Ali (ra)'nin annesidir Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (sav) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır
  Kimdir?

  38 Esed kızı Fatıma (ranha)
  39 Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah'ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine
  işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım kimdir?

  39 Ümmü Şerik El-Esediyye (ranha)
   
 3. Ze'Mahşer

  Ze'Mahşer Guest

  40 İkinci Akabe Biatı'nda Medine'yi temsil eden 73 erkek müslüman yanında bulunan iki kadından biriydi Uhud harbi,
  Hudeybiye antlaşması, Hayber, Huneyn ve Yemane savaşlarına katılmış, Uhud savaşında müslümanların bozguna
  uğradıkları sırada vücudu kanlar içinde, elinde kılıcı, kocası ve iki oğluyla Peygamber (sav)'e kalkan olmuştur
  Müseylemetü'l-Kezzab'a karşı verilen Yemane savaşında ise oniki yerinden yaralanmış ve bir kolunu kaybetmiş ve
  oğlu Habib'i şehit vermiştir Bu sahabi hanım kimdir?

  40 Künyesi Ümmü Umare, asıl adı Nesibe Bt Ka'b (Ranha)
  41 Bu biate katılan ikinci sahabi hanım kimdir?
  41 Esma Bt Amr (ranha)
  42 Birinci Akabe Biatı'na katılan kadın sahabinin adı?
  42 Ubeyd b Sa'lebe'nin kızı Afra
  43 Enes b Malik'in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (ranha)'nın diğer adı nedir?
  43 Ümmü Süleym (ranha)
  44 Henüz müslüman olmamış olan Ebu Talha kendisine evlenme teklif ettiğinde Ümmü Süleym ne demiştir?
  44 "Ey Ebu Talha, sen reddedilmeyecek birisin Ancak kafirsin Ben ise müslüman bir kadınım Bu nedenle seninle
  evlenem!"
  45 Ebu Talha'nın "Mehrin nedir?" sorusunu Ümmü Süleym nasıl cevaplandırmıştır?
  45 "Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM'dır"
  46 Bu sahabi hanım hakkında Peygamberimiz ne buyurmuştur?
  46 "Gördüm ki, cennete girmişim; önümde bir ayak sesi, bir de baktım ki RUMEYSA!"
  47 Rasülullah (sav)'ın halasıdır Kardeşi Hz Hamza; oğlu, Zubeyr b el-Avvam'dır Uhud savaşında müslümanlara
  su taşıyan, Hz Peygamber (sav)'i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılıp Resulullah (sav)'ı
  savunan, kardeşi Hamza'nın parçalanmış vücudu başında, "Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah yolunda oldu"
  diyen sahabi hanım kimdir?

  47 Abdülmuttalib kızı Safiyye (ranha)
  48 Çocukluğunda Hz Peygamber (sav)'in dadılığını yaptı Usame (ra)'nin annesidir Yürüyerek hicret etti
  Hz Peygamber'in vefatından sonra Hz Ömer (ra) kendisini ziyarete geldiklerinde ağlamaya başlar ve "Artık bize
  gökten haber gelmeyecek!" derdi Kimdi, tanıyor musunuz?

  48 Ümmü Eymen (ranha)
  49 Peygamberimiz (sav)'in en büyük kızı kimdi?
  49 Zeyneb (ranha)
  50 Peygamberimiz (sav)'in kızı Zeyneb kiminle evliydi?
  50 Teyzesi Hale'nin oğlu Ebu'l As B Rebi ile
  51 Hz Peygamber (sav) Medine'ye hicret ettiğinde, Zeyneb neden Mekke'de bekliyordu?
  51 Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü

  52 Ebu'l-As, hangi olay üzerine Zeyneb'i Medine'ye gönderdi? 52 Ebu'l-As, Bedir harbinde müslümanların eline esir düşmüş ve Hz Peygamber tarafından fidye alınmaksızın
  Zeyneb'i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı
  53 Ebu'l-As, ne zaman müslüman oldu?
  53 Hicretin 7 yılında Bunun üzerine Hz Peygamber Zeyneb'i ona geri vermişti
  54 Nifas (lohusalık) nedir?
  54 Çocuk doğduğunda, rahimden gelen kandır
  55 Lohusalığın müddeti en çok kaç gündür?
  55 40 gündür
  56 Lohusalıkta kılınamayan namazların sonradan iadesi gerekir mi?
  56 Gerekmez
  57 İstihaza (Özür kanı) nedir?
  57 İstihaze, ay hali ve lohusalık zamanları dışında rahimden kan gelmesi halidir
  58 İstihaze, kadını namazdan, oruçtan, ay hali ve lohusalıkta yapılamayan diğer şeylerden alıkoyar mı? 58 Hayır, alıkoymaz
  59 Doğum yapan bir kadının 40 günden önce lohusalığı bitse ne yapar?
  59 Yıkanır, namazını kılar, ramazansa oruç tutar
  60 Hanımlarda aybaşı müddeti kaç gündür?
  60 3 günle 10 gün arasında değişir
   
 4. Ze'Mahşer

  Ze'Mahşer Guest

  61 Kanama 10 günden fazla olursa hükmü nedir?
  61 10'uncu günden sonrası aybaşı sayılmaz
  62 Hayızlı (ay halinde) bir hanım neler yapamaz?
  62 Hayız halinde namaz kılamaz, oruç tutamaz, mescide giremez, Kur'an okuyamaz ve ona el süremez
  Kabe'yi tavaf edemez ve eşi ile cinsel ilişkide bulunamaz
  63 Hayız olan kadın, tutamadığı oruç ve kılamadığı namazların sonradan kazasını yapar mı?
  63 Orucunun kazasını yapar fakat namazının kazasını yapmaz
  64 Lohusalıkta yapılamayan işler nelerdir?
  64 Hayız halinde yapılamayan şeyler, lohusalıkta da yapılamaz
  65 Gusül abdesti alırken kadının örülmüş saçlarını çözerek, saçının tümünü ıslatması gerekir mi?
  65 Gerekmez Saç diplerini ıslatması yeterlidir
  66 Ojeli tırnaklarıyla yıkansa, kadının abdesti sahih olur mu ?
  66 Su tırnakla temas etmeyeceği için sahih olmaz
  67 Evli bir hanım hayız bitiminden sonra eşiyle cinsel birliktelik için ne yapması gerekir?
  67 Yıkanması gerekir
  68 Aybaşı görecek çağa gelen bir genç kız, ilk olarak kanamayı görünce ne yapar?
  68 Namazını bırakır, oruçlu ise orucunu bozar ve aybaşı günlerindeki yasaklara uyar Şayet bu kanama 3 günden
  az olursa, bunun aybaşı hali olmadığı anlaşılır Bu durumda, bırakılan namazlar ve tutulmayan oruçlar kaza edilir
  69 Aybaşılı bir kadın, hangi ibadetleri yapabilir?
  69 Dua edebilir, dua ayetlerini ezberden okuyabilir Salavatı şerife getirebilir Radyodan, TV'den ya da (cami dışında)
  bir başkasından Kur'an dinleyebilir
  70 Temiz olarak yatan bir kadın, uyandığı zaman aybaşı olduğunu anlarsa, ne zamandan itibaren aybaşılı sayılır?
  70 Uyandığı andan itibaren aybaşılı sayılır Bu nedenle, yatmadan önce geçirdiği namaz varsa kaza eder
  71 Aybaşılı bir kadın, yatıp uyandığında, kanın kesildiğini anlamış bulunursa aybaşı hali ne zaman sonra ermiş sayılır?
  71 Uyuduğu andan itibaren aybaşı hali sonra ermiş sayılır Bu nedenle, bu süre içinde geçirdiği namaz varsa kaza eder

  72 Müslüman bir hanım, müslüman olmayan bir erkekle evlenebilirmi? 72 Evlenemez
  73 "İman edinceye kadar müşrike kadınlarla evlenmeyiniz" hangi ayetin mealidir
  73 Bakara Suresi'nin 221 ayeti'nin
  74 Müslüman bir hanım koku sürünüp sokağa çıkabilir mi?
  74 Çıkamaz
  75 "Rasüle itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur" hangi ayetin açıklamasıdır?
  75 Nisa süresinin 80 ayetinin
  76 Eş seçmede tercih unsuru nedir?
  76 Dindarlık
  77 Adetli iken dini nikah kıyılabilir mi?
  77 Kıyılır
  78 Koğuculuk yapanlar (insanların arasını bozmak için laf taşıyanlar) nereye giremezler?
  78 Cennet'e
  79 Çocuğu zararlı örneklerden korumak neden önemlidir?
  79 Çocuk taklitçidir ve örnek onun için her şeydir Çocuk, iyiliğe de, fenalığa da örneklerin etkisiyle atılır Hareket haline
  gelmiş bir eylem, çocuğun zihnine bir kıvılcım gibi sıçrar Zararlı örnekler, çocuğun iyilii seçmesini engeller Binbir
  olumsuz etki, kalbine zalim darbelerle iner Her an karşısına çıkan sefil, iğrenç sahneler, onun zayıf zihnine, hayatın en
  doğal gereğiymiş gibi siner
  BİR ÇAĞRIŞIM, BİR HATIRLATMADIR ÖRNEK
  KONUŞAN, EMREDEN, HÜKMEDEN BİR SESTİR
  BU DUYULMAYAN SES: “BENİ İZLE, SEN DE
  BENİM GİBİ YAP !” DER 'Kötü örnekler bir kez yolu açarsa, tedbir çaresiz kalır'
  80 Küçük şeylere neden önem vermek gerekir?
  80 Çünkü küçük şeyler küçük kalmaz büyür, kaybımız ve kazancımız hep küçük şeyler yüzünden olur Bir tek kırıcı sözle
  insan kedere sürüklenir; hep küçük nedenlerle yara alır içtenlik Hassastır insan kalbi; dikkatli olunmazsa, bir gül bile
  incitir Son anda dengeyi bozan, öfkeyi doğuran, olayı başlatan hep küçük şeylerdir
  81 Çocuk çeşitli konularda yalan söylediği veya kuşa ya da kediye taş attığı zaman anne ne yapmalıdır?
  81 HAYIR! deyip, çocuğa yaptığı yanlışı anlatmalıdır anne
   
 5. Ze'Mahşer

  Ze'Mahşer Guest

  82 Bir kişi bir gün Peygamberimize gelip, "Hangi sadakanın derecesi daha yüksektir? diye sordu Peygamberimiz (sav)
  ona ne cevap verdi?
  82 "Darlıkta az şeyden yapılan yardım" buyurdu
  83 Günümüzde anne babanın çocuklarına karşı en büyük görevi nedir?
  83 Çocuğu zararlı örneklerin, özellikle olumsuz televizyon programlarının, ayıp tanımayan etkisinden korumak; çocuklara
  bizzat örnek olmak ; islam büyüklerinin hayatlarından kesitler göstererek, onları iyiye, erdeme yönlendirmek; arkadaş
  seçiminde ona yardımcı olmak; Allah’ın varlığını ve yüceliğini, ihsanını anlatmak, Peygamber’i sevdirmek; “Helal” ve
  haram” kavramlarıını vermek; “sorumluluk” bilincini işletmek; Onları “Allah’a hizmete coşkusuyla bezemek
  84 Çocuk eğitiminde en etkili yaş dönemi hangisidir?
  84 0-6 yaş dönemi
  85 Gerçek yetim kimdir?
  85 Gerçek yetim, ana-babasının terbiyesinden yoksun kalan çocuktur
  86 Çocuğun doğumunun 7 Gününde ne yapılır?
  86 Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur ve adı konulur, Akika’sı (şükür kurbanı) kesilir ve saçı traş edilir
  87 Tahnik nedir?
  87 Çocuk doğduktan bir süre sonra ağzına tatlı bir şey dokundurmaktır
  88 Ana ile baba çocuğa isim koyma hususunda anlaşamadıklarında isim koyma hakkı kimindir?
  88 Babanındır
  89 Çocukların kaç yaşında namaza alıştırılmaları ve yataklarının birbirinden ayrılmaları gerekir?
  89 7 yaşında namaza alıştırılmaları, 10 yaşına girdiklerinde de yataklarının ayrılması gerekir
  90 Peygamberimizin (sav)’in kızı Hz Fatıma’nın çehizi nelerdi?
  90 Bir elbise, bir gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan
  dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas,
  bir su tulumu, bir ibrik, bir küp ve bir testi

  91 Hz Fatıma ile Hz Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler?
  91 Hz Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi
  92 Hz Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman ne
  karşılık almıştı ?

  92 “Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem”
  93 İsmi Hind olan kadın kimdir? 93 Ebu Süfyan'ın karısıdır Uhud, savaşında Vahşi'ye Hz Hamza'yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür
  94 Mekke fethedildiğinde kendisi dahil kimseden intikam alınmadığını gören Hind ne demiştir?
  94 "Bu kadar da mı aldanmışız, gerçeği görememişiz" demiştir
  95 Ebu Leheb ve karısı hakkında hangi süre nazil olmuştur?
  95 Leheb süresi
  96 Kızı annesine "Hayır anne, süte su katamayız, Ömer görmese de Allah görür" diyordu Bu sözleri duyan Hz Ömer
  (ra) bu kızı oğlu Asım'a eş olarak almış, bu evlilikten bir kız dünyaya gelmişti Bu kız da sonradan evlenecek ve
  adaletiyle ün salacak bir kişiyi doğuracaktır Kimdir bu ünlü kişi?

  96 Emevi Halifesi Ömer B Abdülaziz (ra)
  97 Ammar b Yasir'in annesidir ve İslam'ın ilk kadın şehididir Kimdir biliyor musunuz?
  97 Sümeyye (ranha)
  98 Hz Ali (ra)'in kızkardeşini tanıyor musunuz?
  98 Fatıma )ranha)
  99 Hz Ebubekir (ra)'in hanımının adı nedir?
  99 Ümmü Rumman (ranha)
  100 Kadın veya koca, öldüklerinde birbirlerini yıkayabilirler mi?
  100 İslam hukukuna göre kadın öldüğü andan itibaren nikahı düşer Yani geçersiz olur Bunun için de kocası kadını
  yıkayamaz, kefenleyemez, kabre koyamaz, kısaca kadın için yabancı bir kimse gibi olur
  Ancak erkek ölürse kadının nikahı 130 gün devam eder Bu süreye iddet denir Bu yüzden de kadın kocasının
  ölümünden sonra 130 gün (üç defa hayiz görüp temizleninceye kadar) başkası ile nikahlanamaz Kadının iddeti
  (bekleme süresi) boşanmış ise 100 gün, kocanın ölümü halinde 130 gündür Yani koca öldüğünde, nikah devam
  ettiğinden halen kadının kocasıdır Bu yüzden de kocasını yıkayabilir, kefenleyebilir, defnedebilir
  101 Cünüp kimse ile, ay hali olan kimsenin ölüyü yıkamaları caiz midir?
  101 Evet, caizdir
   
 6. Ze'Mahşer

  Ze'Mahşer Guest

  102 Kadınlar cenazenin arkasından yürüyebilirlermi?
  102 Caiz değildir
  103 Ölen birisi için siyah elbise giymek ve kocası için üç günden fazla yas tutmak kadın için caiz midir?
  103 Caiz değildir
  104 Taziye yapıldığında hangi sözlerle teselli verilir?
  104 Allah sabır veecir versin, hüküm Allah’ındır Allah cennete kavuştursun, gibi sözlerle
  105 Kadın, yanında kocası ya da bir mahremi olmadan hacca gidebilirmi ?
  105 Gidemez
  106 Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler?
  106 Kendi elbiseleri içinde, sadece niyet ederek girerler
  107 Telbiye ne demektir?
  107 Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyle là şerike leke lebbeyk
  İnnelhamde venni’mete leke velmülk La şerike lek Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım
  şerikin yoktur Davetine içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir
  Asla şerikin yoktur”
  108 İhrama girdikten sonra söylenecek "telbiye" cümlesini, kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler?
  108 Hayır Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle
  109 Kadın hacda ihramlı iken koku ya da kına kullanabilir mi?
  109 Kullanamaz
  110 Zekat kimlere verilir?
  110 Müslüman fakirler, dilenmeye muhtaç olan yoksullar, borçlu fakirler, yolda kalan garipler, cihada katılmak isteyen
  yoksul mücahitler
  111 Zekat kimlere verilmez?
  111 Ana, baba, dede ve ninelere; oğul, kız ve torunlara; karı veya kocadan her biri diğerine; zekat vermekle yükümlü
  olanlara; müslüman olmayan fakirlere; cami, mescid, çeşme ve benzerlerine yaptırmak ya donarmak için zekat
  verilmez

  112 Zekatı kimlere vermek daha iyidir?
  112 Zekatı önce muhtaç olan erkek ya da kız kardeşlere, sonra bunların çocuklarına, sonra amcalara, halalara, sonra
  bunların çocuklarına, sonra dayılara, teyzelere ve bunların çocuklarına, sonra da fakir komşulara vermek efdaldir
  113 En az ne kadar altına ya da altından yapılan süs eşyalarına zekat düşer?
  113 80,18 gr altına
  114 En az ne kadar gümüşe zekat düşer?
  114 561,3 gr gümüşe
  115 Elmas, inci, yakut, mercan gibi değerli taşlar için zekat vermek gerekir mi?
  115 Miktarı ne kadar olursa olsun zekat gerekmez
  116 Verilecek zekat miktarı yüzde kaç olarak hesaplanır?
  116 Yüzde iki buçuk, yani kırkta bir
  117 Paranın zekatı nasıl hesaplanır?
  117 Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl geçmek koşuluyla en az 8018 gr Altın ya da 561,3 gr gümüş
  değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir
  118 İnfak nedir?
  118 Allah'ın ihsan ettiği maldan O'nun rızası için ve O'nun razı olacağı yerlere harcamada bulunmaktır
  119 Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir?
  119 Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları,
  kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumaları, hayat sınavında yardımlaşmaları
  120 Kadın kocasının malı ile hayır yapabilir mi?
  120 Kocasının izni ile evet


  ALINTIDIR
   
 7. Mu@YMe

  Mu@YMe Vip Üye Özel Üye

  Mesajlar:
  9.258
  Beğenileri:
  147
  Ödül Puanları:
  1.017
  teşekkürler ALLAHU teala razı olsun​
   
 8. FERASETLİ

  FERASETLİ KF Ailesinden Özel Üye

  Mesajlar:
  8.341
  Beğenileri:
  113
  Ödül Puanları:
  1.017
  VERDİĞİN BİLGİLER ÇOK GÜZELDİ ALLAHU teala razı olsun
   
 9. kehkeşan

  kehkeşan Tecrübeli

  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  paylaşım için teşekkrler
   
 10. elif2

  elif2 Yeni Üye Acemi

  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  10
  Allah razı olsun.
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 16 Ağustos 2011
 11. yasinsuresi

  yasinsuresi Yeni Üye Acemi

  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  12
  çok başarılı bir paylaşım olmuş Allah(c.c) razı olsun.
   

Sayfayı Paylaş