İslam Dininin Özellikleri

İslam Dininin Özellikleri
Bu haber 10 Şub 2012 Cum 17:38 tarihinde eklendi.
mm
Paylaş:

İslam dininin bir takım özellikleri vardır ki, başlıcaları şunlardır:

İslam Dini Son Dindir

Semavi dinlerin hak dinler olduğunu ve ilk hak dinin, ilk insan ve ilk peygamber Adem aleyhi’s-selam tarafından tebliğ edilmiştir. Zamanla insanlar kendilerine gönderilmiş olan dinin esaslarından uzaklaşınca Allah, gönderdiği peygamberlere ilk “Tevhid Dini”ni yenilemiş ve insanların bozduklarını peygamberleri vasıtasıyla düzeltmiştir. Semavi dinlerin esaslarında bir değişiklik olmamış; zamana ve şartlara göre değişen, amel ile ilgili hükümler olmuştur.

İşte böylece, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v), Allahîn kendisine vahyettiği İslamiyeti tebliğ etmiştir.

Hz. Muhammed, son peygamber olduğu gibi, getirdiği İslamiyet de son dindir. Adem aleyhi’s-selam ile başlayan ev Allah’ın birliği esasına dayanan tevhid dini, gelişe gelişe İslamiyetle olgunlaşarak tamamlanmıştır. Artık bundan sonra yeni bir din gönderilmeyecek, İslam’ın hükümleri, Allah’ın dilediği zamana kadar yürürlükte kalacaktır.

Herşeyin sonuncusu, kendinden öncekilere nispetle daha mükemmeldir. İslam dini de bunun gibi, kendinden önceki semavi dinlere göre böyledir.

Bunun için Allah, son din olan İslam‘ın hükümleriyle bütün insanları yükümlü tutmuş ve ancak insanların bu dini benimsemelerinden razı olacağını bildirmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

“Allah katında din, şüphesiz İslamiyettir.” (Al-i İmran: 19)

“Kim İslam’dan başka bir din ararsa bilsin ki, kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Al-i İmran: 85)

“Bugün sizin için dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetlerimi tamamladım ve sizin için din olarak islam’ı beğendim.” (Mâide: 3)

İslam Dininin Değişmeyen Esasları vardır

İslam dininin değişmez bir takım esasları vardır. Bunlar, itikad, amel ve ahlakla ilgili hükümler olmak üzere üç kısma ayrılır.

a)

İtikatla ilgili Esaslar

İtikat demek, bir şeye inanmak, gönülden bağlanmak demektir.
İslam itikadını teşkil eden ve bütün semavi dinlerde de yer alan bu temel hükümler:

- Allah’a, Meleklerine, Peygamberlerine, Kitaplarına, Ahiret gününe, Kaza ve kadere inanmaktır.

b)

Amel ile ilgili esaslar

İslam’ın amel ile ilgili esasları; insanların yaptıkları işlerle ilgili olan hükümler, emir ve yasaklardır.

Bunlardan, Allah ike kulları arasındaki ilişkilerle ilgili olanlar ibadetlerdir.

Amel ile ilgili esaslardan bir kısmı da insanın kendisiyle başkaları arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Başkalarının haklarına saygılı olmak; kimsenin canına, malına ve namusuna saldırmamak gibi hususlar, bu kısma girer.

c)

Ahlak ile ilgili esaslar

İslam’ın ahlak ile ilgili esasları da ahlakın güzelleşmesini, vicdanın terbiyesini ve ruhun yükselmesini amaçlar.

İslam dininin, itikad, amel ve ahlak ile ilgili hükümleri, hem ferdin hem de toplumun mutluluğu içindir.

İslam Evrensel Bir Dindir

İslam dini son din olduğu gibi, aynı zamanda tüm insanlığın da dinidir. İslam dininden başka, bu nitelikte olan başka bir din yoktur. Mesela, Tevratta, yahudiliğin evrensel olduğuna dair bir kayıt mevcut değildir. Aksine yahudiliğin tamamiyle İsrailoğullarına mahsus bir din olduğu söylenmektedir. Hatta onlar, yahudiliğe ilgi duyanları bu isteklerinden vazgeçirmek için dinlerinin çok zor olduğunu ve tahammül edilmez hükümleri bulunduğunu söylerler. Hristiyanlık da evrensel bir din değildir. Çünkü Hz. İsa, kendisinden önceki peygamberler gibi o da belli bir kavme peygamber olarak gönderilmiştir. Bizzat Hz. İsa, kendisinden sonra gelecek peygamberi müjdelemiştir.

İslamiyete gelince; onu tebliğ eden Muhammed aleyhi’s-selam, son peygamberdir. O, kendisinden önceki peygamberler gibi bir kavme veya bir millete değil, tüm insanlara gönderilmiş, alemlere rahmet olarak gelmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

“(Ey Muhammed!) de ki: ey insanlar, doğrusu ben, Allah’ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim (A’raf: 158)

“(Ey Muhammed!) Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Sebe’: 28)

“(Ey Muhammed!) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya: 107)

Hz. Muhammed, bütün insanlara gönderilmiş son peygamber olunca, onun tebliğ ettiği din de bütün insanların dini olması gerekir ve öyledir de.

Kaynak: İslam ilmihali, Lütfi Şentürk, Seyfettin Yazıcı

Paylaş:
"İslam Dininin Özellikleri" HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Bu konuya hiç yorum yapılmadı.
HEMEN YORUM YAP

img

BU HABERLER DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR!

İş Ahlâkı
iş ahlakı, iş yerindeki kurallar, işçi ve işveren islama göre. Değerli Mü’minler!...
Âl-i Abâ nedir. Kimlerden oluşur?
Hz. Peygamber’in ehl-i beyti ile ilgili bir terim. Peygamberimiz (s.a.s.)...
Koşulsuz teslimiyet nedir?
Bir şiir ile sorumu sormak istiyorum. Bu şiirin sözleri araştırdığımda...
Müslüman olmayanlar niçin Mekke’ye sokulmuyorlar?
Soru: Mekke ve Medine gibi kutsal topraklara gayrimüslimlerin alınmamasının temel sebebi...